Lees voor ?

Netwerken in Weert

Foto van de netwerkborrel in 2019 in het stadhuis.

Foto van de netwerkborrel in 2019 in het stadhuis.

In Weert en omgeving zijn er volop mogelijkheden voor ondernemers om te netwerken. De regio telt een groot aantal bedrijvenverenigingen en businessclubs. Als ondernemer kunt u zich hierbij aansluiten of incidenteel deelnemen.

Netwerkborrel gemeente

Eenmaal per jaar nodigen burgemeester en wethouders alle ondernemers van Weert uit voor een informele netwerkborrel. Meestal vindt deze plaats enkele weken voor de zomervakantie. Houdt voor de exacte datum en aanmeldtermijn onze website en berichtgeving op sociale media in de gaten. 

Businessclub

Ondernemersverenigingen

Bijna alle bedrijventerreinen in Weert hebben een bedrijvenvereniging. Het secretariaat van deze verenigingen ligt bij Parkmanagement Weert. De Parkmanager geeft u graag meer informatie.
De Winkeliersvereniging Binnenstad is gefuseerd met Centrummanagement Weert. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de Centrummanager.
Bij een aantal winkelcentra buiten het centrum hebben de ondernemers zich verenigd. Zoekt u een contactpersoon voor een bepaald winkelgebied? Informeer dan bij onze bedrijvencontactfunctionaris.

Ontbreekt er een netwerk?

Staat uw ondernemersvereniging of netwerk niet vermeld en wilt u een link plaatsen? Neem dan contact op met een van onze bedrijvencontactfunctionarissen.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten