Nieuws

Link naar de rss-feed.

Werkzaamheden in het IJzeren Mangebied

27-09-2019
De gemeente Weert gaat in het najaar werkzaamheden uitvoeren in het gebied van De IJzeren Man. Er worden nieuwe bomen geplant, er wordt onderhoud uitgevoerd bij het Eendenven en het Zwanenven en er...
Lees verder

Proef: Inzet van drone voor crowdmanagement kermis

27-09-2019
Tijdens de Weerter kermis wordt op zaterdag en zondag van 14.00 tot 20.00 een drone ingezet. Het doel is om publieksstromen in kaart te brengen.
Lees verder

Weert presenteert sluitende begroting 2020

27-09-2019
Het college van burgemeester en wethouders presenteert een sluitende begroting voor 2020. Door tegenvallende ontwikkelingen in het gemeentefonds (het geld wat de gemeente van het Rijk ontvangt) is de...
Lees verder

Weert doet mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route

25-09-2019
Veel mensen willen aan de slag met het energiezuinig en verduurzamen maken van hun woning, maar waar begin je? Een verhaal van iemand uit de buurt helpt daarbij. Via het onafhankelijke platform ‘Duurzame...
Lees verder

Gemeente Weert en Horne Quartier ontwikkelen samen toekomstvisie

25-09-2019
De gemeente Weert en Novaform Vastgoedontwikkelaars te Eindhoven gaan samenwerken in de planvorming voor de toekomstige inrichting van de voormalige kazerne en het Landgoed De Lichtenberg. Het doel is...
Lees verder

Succesvolle World Cleanup Day in Weert

23-09-2019
Zaterdag 21 september was het ‘World Cleanup Day’, een dag waarop wereldwijd miljoenen vrijwilligers acties hielden waarbij zwerfafval werd opgeruimd. Ook in Weert kwamen inwoners en bedrijven op 20...
Lees verder

Kom naar de banenmarkt op 4 oktober!

23-09-2019
Op vrijdagmiddag 4 oktober organiseren Werk.Kom, UWV en de gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck een banenmarkt. Werkzoekenden hebben die middag de kans om direct contact te hebben met de aanwezige...
Lees verder

Schoonmaak beken en sloten in natuurgebied De IJzeren Man

23-09-2019
In natuurgebied De IJzeren Man liggen verschillende beken. Water stroomt hier, bijvoorbeeld vanuit de Zuid Willemsvaart, naar andere gebieden. Het beheer van zogenoemde watergangen in het openbaar gebied...
Lees verder

Van Hornepenning voor koor Giocoso

21-09-2019
Zondag 21 september 2019 ontving koor Giocoso als blijk van grote waardering en erkentelijkheid de Van Hornepenning. Wethouder Gabriels overhandigde de  onderscheiding tijdens de voorstelling Vrijheid...
Lees verder

Sanering en dakwerkzaamheden Beekstraat 60

20-09-2019
Vanwege een lekkage in de ondergelegen ruimte wordt er vanaf 3 oktober gewerkt aan een klein deel van het dak van het voormalige stadhuis aan de Beekstraat. Daarbij worden ook asbesthoudende dakleien...
Lees verder