Nieuws

Link naar de rss-feed.

Het stadhuis van de gemeente Weert.
Nieuws en informatie van de gemeente Weert
27-11-2021
Wilt u altijd op de hoogte zijn van nieuws en informatie van de gemeente Weert? Dan kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Weert. Ongeveer (twee)wekelijks verstuurt de gemeente Weert een digitale...
Archeologisch onderzoek in het stadspark.
Start archeologische werkzaamheden tussengracht stadspark
24-11-2021
Vanaf deze week is er in het stadspark gestart met de voorbereidende werkzaamheden om archeologisch onderzoek te kunnen doen in de voormalige tussengracht. Deze gracht, die in het verleden mogelijk wel 35 meter breed was, lag...
Foto van de nieuwe gevel van Museum W.
Opening Museum W opgeschort
24-11-2021
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om, in het licht van de huidige coronasituatie, de opening van Museum W op te schorten naar volgend jaar.
Een man in een rolstoel met begeleider.
De volgende stap naar passende zorg? Neem contact op met de gemeente of het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg
24-11-2021
De zeven gemeenten in regio Midden-Limburg en Coöperatie VGZ werken samen om ouderen beter te adviseren en te begeleiden in hun zoektocht naar passende, blijvende zorg. Het gaat om de gemeenten Echt-Susteren, Leudal,...
Foto van enkele bankbiljetten.
Raad stelt financieel gezonde begroting 2022 vast
18-11-2021
Begin november stelde de raad de gemeentelijke begroting 2022 vast. Gelukkig vielen de bezuinigingen mee. Het financiële perspectief is sinds het voorjaar verbeterd door met name extra geld van het Rijk. De begroting is voor...
Portemonnee met geld.
Gemeente Weert gecompenseerd voor te weinig ontvangen bijstandsuitkeringen
17-11-2021
De gemeente Weert ontvangt alsnog €1,3 miljoen voor bijstandsuitkeringen over de jaren 2015 en 2016. De gemeente was het oneens met de verdeling van de gelden door het Rijk en heeft daarom juridische procedures aangespannen....
Werknemers aan het werk bij het plukken van appels.
Evaluatie en aanpassing beleid huisvesting internationale werknemers
17-11-2021
De gemeenteraad heeft op 23 september 2020 kennis genomen van de evaluatie van het beleid inzake de huisvesting van internationale werknemers. Destijds is afgesproken om na 1 jaar nogmaals te evalueren. De aanhoudende vraag...
Groene struiken in een tuin.
Inwoners maken Weert nog groener
17-11-2021
Binnenkort kunnen inwoners van Weert weer aan de slag om hun woonomgeving nog groener te maken. Het college van B&W heeft met de provincie Limburg de ambitie opgepakt en hiervoor geld gereserveerd voor het planten van...
Ingang van de voormalige Van Horne Kazerne.
Ontwerp-gebiedsvisie Horne Kwartier
16-11-2021
Sinds 2020 wordt door Stichting HQ en Novaform Vastgoedontwikkelaars gewerkt aan een gebiedsvisie voor de voormalige Van Horne Kazerne en landgoed De Lichtenberg, samen het Horne Kwartier. Op 2 november 2021 heeft het college...
Foto van de Boshoverbrug.
Update werkzaamheden Boshoverbrug (11 november)
11-11-2021
Ruim vijf weken geleden zijn de werkzaamheden aan de Boshoverbrug stilgelegd. Wat is de stand van zaken?
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten