Nieuws

Link naar de rss-feed.

Afbeelding van het coronavirus.
Boost aan Midden-Limburg na corona
11-03-2021
Gemeenten, ondernemers en onderwijsinstellingen in Midden-Limburg bundelen de krachten voor een economisch en sociaal herstel van de regio ná corona. Hun activiteiten zijn gericht op het behoud van een aantrekkelijke regio voor ondernemers, de mensen...
De heer mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken.
Aanbeveling nieuwe burgemeester Weert
10-03-2021
De gemeenteraad van de gemeente Weert beveelt de heer mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan om te benoemen als de nieuwe burgemeester van Weert.
Foto van de Nieuwe Markt.
Nieuwe plannen voor citymarketing in Weert
10-03-2021
Weert Paardenstad. Weert Groenste regio. Met ons in Weert. Weert Van Horne stad. Weert 600jaarStad... Zomaar een kleine greep uit een groot aantal titels die de afgelopen jaren werden gebruikt om Weert op de kaart te zetten. Dat leverde positieve...
Foto van twee handen.
Extra impuls voor cliëntondersteuning in Weert
03-03-2021
Eind 2020 heeft de gemeente Weert van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) een projectsubsidie van € 438.125,- ontvangen voor de uitvoering van het ingediende plan om onafhankelijke cliëntondersteuning verder te ontwikkelen....
Gebruiker in een rolstoel.
Nieuwe Wmo-hulpmiddelenleverancier Weert
01-03-2021
Met ingang van 1 maart 2021 heeft de gemeente Weert een nieuwe Wmo-hulpmiddelenleverancier, Kersten Hulpmiddelen uit Roermond. Inwoners die gebruik maken van een Wmo-hulpmiddel hebben hierover een brief ontvangen.
Perceel met veldbloemen.
Een bloemenlint van Maastricht tot Mook
25-02-2021
Het gaat slecht met de bijen en insecten in Nederland. Dat is zorgelijk, insecten zijn immers ontzettend belangrijk voor onze natuur en voedselvoorziening. Ze zorgen niet alleen voor de bestuiving van planten en bloemen, maar dienen ook als voedsel...
Een handje compost.
Geen compostactie in 2021
22-02-2021
De gemeente Weert sluit elk jaar aan bij de Landelijke Compost Actie. Deze vindt meestal in maart plaats. In verband met het coronavirus kan de compostactie dit jaar niet door gaan.
Sint Martinuskerk in de binnenstad van Weert.
Monumentenlijst onder de loep
18-02-2021
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. De conclusie is dat de...
Twee woningen in aanbouw.
Flinke impuls woningbouw Weert
18-02-2021
In Weert wordt hard gewerkt aan het realiseren van woningen. Dit is belangrijk nu de druk op de woningmarkt historisch hoog is. Deze druk geldt voor zowel de koopsector als voor de sociale huursector. Om aan de vraag te voldoen zijn er in 2020 in Weert...
15de-eeuwse toegangspoort naar de voorburcht van kasteel Nijenborgh aan de Biest.
Technisch onderzoek voor poort stadspark
12-02-2021
Het college van burgemeester en wethouders stelt € 5.000,- beschikbaar om onderzoek uit te voeren naar de technische staat van de 15de-eeuwse toegangspoort naar de voorburcht van kasteel Nijenborgh aan de Biest. Deze poort is een restant van het kasteel...
Deze site gebruikt cookies. Meer info / uitzetten