Lees voor ?

Olietanks in particuliere grond verwijderen

Opgelet! Deze pagina is nog niet aangepast aan de Omgevingswet die per 1-1-2024 is ingegaan. Dit volgt zo spoedig mogelijk.

Heb je vragen? Neem dan contact met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente Weert of kijk op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

Als in uw tuin een olie- of brandstoftank begraven ligt die u niet meer gebruikt, of u vindt een olietank in uw tuin? Dan dient u dit te melden bij de gemeente. In sommige gevallen moet u de tank schoonmaken (saneren) of verwijderen.

De verwijderingsplicht geldt niet voor tanks die vóór 1 januari 1999 zijn gesaneerd door een KIWA erkend bedrijf. KIWA is het keuringsinstituut voor onder andere rioleringen, waterleidingen en ondergrondse tanks. Is de tank gesaneerd vóór 1 maart 1993 kan de gemeente de eigenaar verplichten tot het nemen van aanvullende maatregelen, omdat destijds tanksaneringen niet altijd correct zijn uitgevoerd.

Onderhoud van de olietank

Als eigenaar van een in gebruik zijnde tank bent u verplicht jaarlijks de tank te laten keuren/controleren op: lekdetectie (dubbelwandige met lekdetectie) of visuele inspectie (enkelwandig/dubbelwandig zonder lekdetectie), kathodische bescherming, water en bezinksel etc. Ook moet u zich verzekeren tegen de gevolgen van eventuele bodemvervuiling.

Voorwaarden

  • Iedere tankeigenaar moet de aanwezigheid van een tank in de tuin melden bij de gemeente.
  • Is de ondergrondse tank voor 2008 gevuld met zand en heeft deze géén Kiwa-certificaat?
  • Als de bodem is vervuild ten gevolge van een lekkage, dient u deze vervuiling te saneren.
  • Is de ondergrondse tank voor 2008 gevuld met zand en heeft deze géén Kiwa-certificaat? Kijk dan op deze website voor meer informatie.

Hoe vindt u een olietank in uw tuin?

  • U vindt mogelijk aanwijzingen in uw tuin: een putdeksel, een koperen dop, een ontluchtingspijp of vreemde verzakkingen. Prik met een metalen staaf in uw tuin in de grond in de buurt van de kelder of de kruipruimte. Olietanks liggen nooit meer dan 1 meter diep. Eventueel kunt u een metaaldetector gebruiken.
  • In de kelder of de kruipruimte wijst een loze leiding op olieaanvoer. Oude olieleidingen zijn makkelijk te herkennen: ze zijn minstens 2-maal zo dik als gasleidingen en hebben een doorsnede van circa 6 centimeter. Dichtgemaakte gaatjes in de muur zijn een indicatie dat er vroeger leidingen hebben gelopen.
  • Vraag uw eventuele buren of de vroegere bewoners of zij weten van het bestaan van een tank.
  • Oliehandelaren in uw gemeente zijn een bron van informatie; zij weten in de meeste gevallen welke huizen vroeger oliestook hadden.

Het verzwijgen van een tank heeft geen zin; uiteindelijk komt de aanwezigheid altijd boven water. Hoe langer dat duurt, hoe groter de kans op ernstige bodemverontreiniging en bijbehorende saneringskosten.

Verwijderen van de olietank

Bij verwijdering moet u de tank en leidingen (laten) uitgraven, schoonmaken en weghalen. U dient het gat op te (laten) vullen met schoon zand.

Kosten verwijderen olietank en KIWA-certificaat

Het verwijderen van een olietank kost minimaal € 1.000,-. Daar kunnen nog kosten bijkomen voor bodemsanering. De ligging van het pand en bereikbaarheid van de tank bepalen ook de uiteindelijke prijs. Een offerte kunt u aanvragen bij een KIWA-erkend saneringsbedrijf, zie deze website voor meer informatie. 
U ontvangt na de sanering een saneringscertificaat. De website Bodemplus.nl heeft ook tips voor lagere kosten als u een olietank laat verwijderen.

Informatie en vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? U kunt dan terecht de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Voor de contactgegevens van de gemeente Weert, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten