Lees voor ?

Onroerende zaak, inzage beperkingen in gebruik

U kunt niet altijd met uw onroerend goed, zoals een woning, doen wat u wilt. Uw rechten kunnen worden ingeperkt door bestuurlijke besluiten specifiek voor uw onroerend goed. Te denken valt aan een voorkeursrecht van de gemeente om uw eigendom aan te kopen, maar ook als uw bezit een monument is. U kunt bij de gemeente deze beperkingen opvragen.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten