Onroerende-zaakbelasting (OZB - WOZ)

De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) voert de belastingzaken uit voor de gemeente Weert. De BsGW heft en int de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting. Dit betekent dat u 1 aanslagbiljet krijgt voor zowel de gemeentelijke belastingen als ook de waterschapsbelasting.

Met al uw vragen over de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting kunt u terecht bij de BsGW, www.bsgw.nl.

Kosten

De tarieven vindt u op de website van de BsGW.

WOZ waarden openbaar

U kunt de WOZ waarden van onroerende zaken vrij eenvoudig achterhalen via internet. Deze gegevens zijn openbaar. Overige gegevens zoals de naam van de eigenaar en verkoopwaarde is niet openbaar.

U kunt WOZ waarden online opzoeken via www.wozwaardeloket.nl.

Hierboven wordt een YouTube-video getoond. U kunt deze video ook via de website van YouTube bekijken.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten