Lees voor ?

Ontwerpbestemmingsplannen Poorterhof en Achtkantmolen

Uitbreiding woonwagenlocaties

9-11-2023
Locatie aan de Achtkantmolen.

Locatie aan de Achtkantmolen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert start de bestemmingsplanprocedure die nodig is om woonwagenlocaties Poorterhof en Achtkantmolen uit te breiden met in totaal zeven standplaatsen/kavels. De bestemmingsplannen liggen van 16 november tot en met 27 december 2023 ter inzage. De gemeenteraad neemt daarna, naar verwachting in het eerste kwartaal 2024, een besluit.

Standplaatsen

In 2019 heeft de provincie Limburg een inventarisatie laten uitvoeren naar de behoefte aan woonwagenstandplaatsen. Deze inventarisatie is uitgevoerd onder woonwagenbewoners die op een standplaats wonen, kinderen van woonwagenbewoners die nog thuis wonen en belangstellenden. Dat zijn onder andere mensen die noodgedwongen in een woning wonen, maar liever bij hun familie op een standplaats willen wonen. Op basis van de uitkomsten uit dit onderzoek heeft de gemeenteraad in februari 2021 ingestemd met een vervolgonderzoek om te komen tot uitbreiding van zes woonwagenlocaties met in totaal 26 standplaatsen.

Wethouder Wendy van Eijk.

"Iedereen heeft het recht zich thuis te voelen in de gemeente Weert. Zo staat het letterlijk in het coalitieprogramma van het college en dat is ook waar ik als wethouder Volkshuisvesting voor sta. Naar aanleiding van een behoefteonderzoek blijkt dat er een wens ligt voor uitbreiding van de woonwagenlocatie Poorterhof met drie standplaatsen en een uitbreiding van de chaletlocatie aan de Achtkantmolen met vier chalets / woningen, en die gaan we nu in procedure brengen."

Wethouder Wendy van Eijk 

Geen uitsterf- en afbouwbeleid

De gemeente Weert heeft nooit meegedaan aan uitsterf- en afbouwbeleid voor woonwagenbewoners. In de afgelopen jaren heeft er geen uitbreiding van bestaande locaties plaatsgevonden. Wel zijn er drie nieuwe locaties (De Wolwasser, Standaardmolen en Boender) gerealiseerd tussen 2006 en 2012. De toevoeging van standplaatsen helpt de woonwagenbewoners in het beschermen en behouden van hun cultuur. Desondanks zijn de wachttijden in de sociale huursector lang, dit geldt zowel voor de woonwagenbewoners als voor mensen die op een reguliere sociale huurwoning zijn aangewezen.

Bestemmingsplannen ter inzage

De bestemmingsplannen Poorterhof en Achtkantmolen worden in de periode vanaf 16 november 2023 tot en met 27 december 2023 ter inzage gelegd via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten