Lees voor ?

Ontwikkellocatie Stadsbrug

Luchtfoto van de stadsbruglocatie.

Luchtfoto van de stadsbruglocatie.

Een woongebouw met iconische waarde op de hoek aan de stadsbrug was de opgave die leidde tot de inzending van 29 visies en 4 schetsontwerpen. Uiteindelijk heeft de beoordelingscommissie gekozen voor het schetsontwerp van JPO (voorheen Jongen Projectontwikkeling) in samenwerking met FAAM architects en DELVA Landscape Architecture & Urbanism. Op donderdagavond 20 mei 2021 wordt het schetsontwerp aan de raadscommissie Ruimte & Economie gepresenteerd.

Een gebouw voor Weert

Het huidige grasveld aan de stadsbrug heeft een belangrijke rol gespeeld in de bevrijding van Weert in 1945. Vrijheid ligt dan ook aan de basis van het schetsontwerp. In de toekomst moet hier voor iedereen de ruimte zijn om zichzelf te kunnen zijn, om mensen te kunnen ontmoeten, om tot rust te kunnen komen en om zich thuis te voelen.

Het schetsontwerp heeft een bijzondere vormgeving en bestaat uit meerdere gebouwen die rondom een groen plein liggen. Ontmoeting staat hier centraal. Een van die voorgestelde gebouwen is een toren, die net als de Hameij, een poortwachter aan de noordelijke stadsentree wordt. De toren gaat het plein (het Bassin) aan de zuidkant van het kanaal afbakenen, vormt de afronding van het waterfront en is zo geplaatst dat de Martinuskerktoren vanaf de Eindhovenseweg zichtbaar blijft.

De andere voorgestelde gebouwen worden trapsgewijs lager naar de omliggende bebouwing en het groene plein tussen de gebouwen, zodat de hoogtes goed aansluiten op de menselijke schaal en maat van de openbare ruimte. Het schetsontwerp heeft geen specifieke voor- of achterkant, maar heeft naar elke zijde een ander gezicht.

Foto: 'Ontwikkellocatie Stadsbrug 01'. Foto: 'Ontwikkellocatie Stadsbrug 02'. Foto: 'Ontwikkellocatie Stadsbrug 03'. Foto: 'Ontwikkellocatie Stadsbrug 04'.

(Klik op een afbeelding om deze groter te bekijken)

Duurzaamheid

Wethouder Van Eijk

 ‘Ik vind het belangrijk dat een gebouw zo duurzaam en natuur inclusief mogelijk is. Deze thema’s liggen aan de basis van het schetsontwerp en zijn door het hele ontwerp verweven.’

Wethouder Wendy van Eijk

De gebouwen zijn opgebouwd uit blokken van hout, metselwerk of alleen een houten frame waarmee de buitenruimte van een woning gemarkeerd wordt. Langs de houten frames, bovenop de blokken en op het plein is ruimte voor gevel- en dakgroen.

Innovatief is de klimaatbeheersing door natuurlijke beschaduwing van grote dakterrassen en een bouwmethode die uitgaat van een bijna volledige houten constructie in combinatie met biosbased materialen. Hierdoor heeft het plan een duidelijk leesbare duurzame uitstraling.

Het plan sluit goed aan bij de ambities uit onze strategische visie. Weert moet in 2030 een groene thuishaven te zijn, want groen draagt bij aan een grotere biodiversiteit, natuurlijke en landschappelijke kwaliteit, natuurinclusiviteit in de woon- en werkomgeving, wat goed is voor de gezondheid van alle mensen, de economie en de samenleving.

Programma

Het schetsontwerp biedt ook woonvormen die nieuw zijn voor Weert. Het plan bestaat uit een aandeel koopappartementen van verschillende groottes met buitenruimtes van een formaat dat vergelijkbaar is met een tuin bij een grondgebonden woning. Daarnaast wordt voorgesteld om het concept “co-living” te introduceren. Dit concept gaat uit van een aantal kleinere huurappartementen die gezamenlijk voorzieningen delen en gericht zijn op ontmoeting.

Wethouder Van Eijk

‘Als gemeente hebben we de ambitie om wonen voor elke doelgroep mogelijk te maken. De nieuwe woonvorm “co-living” waarbij mensen daadwerkelijk samen kunnen wonen geeft ook invulling aan het thema sociale duurzaamheid. Daarmee kunnen we eenzaamheid voorkomen en dat vind ik een belangrijke plus aan dit plan. Het is meer dan alleen een gebouw.’

Wethouder Wendy van Eijk

Veel belangstelling

Voor de uitvraag waarin de gemeente Weert de markt opriep om te komen met visies en ontwerpen voor de hoek aan de stadsbrug was grote belangstelling. 29 partijen meldden zich door middel van het indienen van hun visie op architectuur, stedenbouw en duurzaamheid. De beoordelingscommissie bestond uit twee raadsleden, wethouder Wendy van Eijk en medewerkers met verschillende inhoudelijke expertises. Samen hebben zij uit alle aanmeldingen 4 partijen gekozen die hun visie verder mochten uitwerken tot een schetsontwerp. 

De 4 partijen hebben hun ontwerp op 25 maart jl. toegelicht aan de beoordelingscommissie, die wederom op dezelfde criteria als bij de selectiefase heeft beoordeeld. Uiteindelijk heeft de commissie gekozen voor het ontwerp van JPO, FAAM en DELVA.

Vervolg

Het college heeft het advies van de beoordelingscommissie overgenomen en vraagt de raad om wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het plan. Op donderdagavond 20 mei 2021 wordt het schetsontwerp in de raadscommissie Ruimte & Economie toegelicht. Deze toelichting is online te volgen via de website van de gemeenteraad, maar kan ook op een later moment worden teruggekeken. Op 2 juni 2021 behandelt de gemeenteraad het plan.

Daarna gaat de gemeente met JPO in overleg om het plan verder uit te werken en afspraken te maken over het vervolg.

Downloads

Bestand Grootte
Stadsbruglocatie - Uitvraag - beantwoording vragen.pdf (0.48 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten