Lees voor ?

Promenade, ontheffing rijden op

Een deel van de binnenstad is ingericht als wandelgebied. Daarom is dit deel, buiten de laad- en lostijden, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Het gaat om het zogenaamde promenadegebied. De elektronisch bedienbare palen voor de afsluiting van het promenadegebied staan aan het begin van de Langstraat, Maasstraat, Oelemarkt, Korenmarkt, Beekstraat, Nieuwe Markt en Stationsstraat. Op de singel en op de Maaspoort is er geen sprake van afsluiting voor verkeer.

Ontheffing aanvragen

Het rijden over de winkelstraten is buiten de laad- en lostijden alleen toegestaan voor ontheffingshouders. Om hiervoor in aanmerking te komen gelden een aantal criteria (zie hieronder). Wil je deze ontheffing aanvragen? Dat kan online uiterlijk tien werkdagen vooraf via de knop hieronder. Aan het aanvragen van een ontheffing zijn kosten verbonden.

In de ontheffing staat aangegeven binnen welke tijden en/of voor welke dagen de ontheffing geldt.

Kosten

  • Bewoners, ondernemers en bedrijven die voldoen aan de hieronder gestelde criteria kunnen een ontheffing voor maximaal vijf jaar krijgen. De kosten hiervoor bedragen € 125,00. Voldoe je na afloop van deze vijf jaar nog steeds aan de criteria? Dan kun je opnieuw een aanvraag voor maximaal vijf jaar doen.
  • Verhuizers kunnen een ontheffing voor maximaal veertien dagen krijgen. Deze ontheffing kun je aanvragen om de promenade na sluitingstijd van de winkels en op zondag (mits geen koopzondag of wanneer er een evenement is) te berijden. De kosten hiervoor bedragen € 100,00. Er worden geen ontheffingen verleend wanneer de promenade door middel van fysieke middelen is afgesloten tijdens de winkelopeningstijden.

Laad- en lostijden

  • Maandag: 06.00 uur - 12.00 uur en 18.00 - 19.00 uur
  • Dinsdag: 06.00 uur - 12.00 uur en 18.00 - 19.00 uur
  • Woensdag: 06.00 uur - 12.00 uur en 18.00 - 19.00 uur
  • Donderdag: 06.00 uur - 12.00 uur en 21.00 - 22.00 uur
  • Vrijdag: 06.00 uur - 12.00 uur en 18.00 - 19.00 uur
  • Zaterdag: 06.00 uur - 10.00 uur en 17.00 - 18.00 uur
  • Zondag: afgesloten voor verkeer

Voor het vrachtverkeer dat over de promenade rijdt, geldt een maximale lengte van 11 meter en een maximaal gewicht van 15 ton.

Wie kan een ontheffing aanvragen?

Nood- en hulpdiensten

Politie, brandweer en ambulance.

Bewoners

Bewoners die zelf beschikken over een stallingsmogelijkheid. De ontheffing geldt niet tijdens de weekmarkt op zaterdag. Hoeveel ontheffingen je kunt krijgen is afhankelijk van het aantal stallingsplaatsen dat je hebt, hierbij wordt dus niet gekeken naar het aantal personen dat van de(zelfde) stallingsplaats gebruik maakt. Als beperkende voorwaarde geldt dat wanneer de promenade met fysieke middelen is afgesloten tijdens de winkelopeningstijden, slechts eenmaal per dag mag worden opgereden en tweemaal per dag mag worden afgereden.

Ondernemers / instellingen

Alleen in geval van stallingsmogelijkheid is ontheffing mogelijk. De ontheffing geldt niet tijdens de weekmarkt op zaterdag. Ook hier geldt dat het aantal ontheffingen dat je kunt krijgen afhankelijk is van het aantal stallingsplaatsen dat je hebt. Hierbij wordt dus niet gekeken naar het aantal personen dat van de(zelfde) stallingsplaats gebruik maakt. Als beperkende voorwaarde geldt ook hier dat wanneer de promenade met fysieke middelen is afgesloten tijdens de winkelopeningstijden, slechts eenmaal per dag mag worden opgereden en tweemaal per dag mag worden afgereden. Parkeren, anders dan in de eigen stalling, is niet toegestaan.

Bepaalde bedrijven

In geval van vervoer van waren die kunnen bederven (bijvoorbeeld vleeswaren van slagers) of producten die weersgevoelig zijn (bijvoorbeeld bloemen), is ontheffing mogelijk voor een beperkte tijdsperiode per dag. Het regulier laden/lossen dient te gebeuren binnen de bovengenoemde laad- en lostijden. Parkeren is niet toegestaan en voertuig dient na laden/ lossen meteen uit de binnenstad weg te zijn.

Mensen met een beperking

Ontheffingen zijn mogelijk, eventueel ook als de promenade fysiek is afgesloten. Voorwaarde hiervoor is een medische indicatie.

Bouw-, installatie- en reparatieverkeer

Het berijden van de promenade voor laden en lossen wordt beperkt tot de ochtenduren. Er wordt geen ontheffing verleend voor de tijden dat de promenade fysiek is afgesloten. Storingen/calamiteiten voor installatiereparatie worden zoveel mogelijk beperkt tot de ochtenduren. Daarbuiten kan dit alleen na toestemming via spreek- en luisterapparatuur bij de elektronische afsluitpaal op de Markt en de Nieuwe Markt.

Verhuizers

In geval van verhuizingen kan een ontheffing worden verleend na sluitingstijd van de winkels en op zondagen (niet zijnde koopzondag of tijdens evenementen in de binnenstad). Er worden geen ontheffingen verleend tijdens de fysieke afsluiting van de binnenstad.

Overig incidenteel vervoer

Wanneer de promenade niet fysiek is afgesloten, hebben taxi's toestemming om op de promenade te mogen rijden.

Trouw-, doop- en begrafenisplechtigheden in St. Martinuskerk

Voor trouw-, doop- en begrafenisplechtigheden kunnen het kerkbestuur en de regionale begrafenisondernemers de elektronische afsluitpaal op de Markt openen. Tijdens deze diensten en de benodigde tijd ervoor en erna kunnen (volg)auto's voor directe familie voor de kerk parkeren. Hierbij geldt een maximum van 5 volgauto's bij begrafenissen en maximaal 5 auto's bij trouw- en doopplechtigheden. Ook geldt hierbij een beperking van een half uur voor de dienst tot een kwartier na de dienst. Die mogelijkheid bestaat er ook voor mensen met een beperking. Voorwaarde hierbij is een medische indicatie. Van de ontheffing kan gebruik gemaakt worden tijdens de kerkdiensten op zaterdag en op zon- en feestdagen.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten