Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Provincie Limburg geeft groen licht voor subsidieprogramma in regio’s Weerterland en Zuid-Limburg

10-11-2023
Buitengebied Laarveld.

Buitengebied Laarveld.

Burgerinitiatieven in de regio’s Weerterland en Zuid-Limburg komen in aanmerking voor een bijdrage uit het subsidieprogramma LEADER. LEADER is een Europees subsidieprogramma dat de leefbaarheid en economie op het platteland ontwikkelt en versterkt. Voor de periode 2023-2027 komt minimaal € 4,5 miljoen subsidie beschikbaar voor Limburg.

Dit geld wordt beschikbaar gesteld door de Europese Unie, de Provincie Limburg en de gemeenten in Weerterland en Zuid-Limburg. De kracht van LEADER zit in de bottom-up werkwijze: bewoners bepalen zelf wat belangrijk is in hun omgeving. Initiatieven die voldoen aan de LEADER-voorwaarden komen in aanmerking voor een subsidie.

Periode 2023-2027

De regio’s Weerterland en Zuid-Limburg wilden graag LEADER-gebied worden voor de periode 2023-2027. Daarvoor moesten zij eerst elk een Lokale OntwikkelingsStrategie (LOS) schrijven, met daarin de kaders van de LEADER-aanpak. Deze hebben zij geschreven in samenwerking met vele partijen. Gedeputeerde Staten hebben op 31 oktober 2023 beide Lokale OntwikkelingsStrategieën vastgesteld. Dit betekent dat deze twee regio’s nu officieel zijn benoemd tot LEADER-gebieden voor de periode 2023-2027.

Lokale ActieGroep

Gedeputeerde Staten hebben op 31 oktober ook in elke regio een commissie ingesteld die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het programma. Dit is de Lokale ActieGroep, die bestaat uit inwoners die actief bijdragen aan het bevorderen en verder brengen van lokale initiatieven. Zij beoordelen de subsidieaanvragen en helpen de initiatiefnemers van idee tot uitvoering. Ze brengen expertise in en leggen verbindingen tussen initiatieven, personen en organisaties.

Opening van subsidieregeling begin 2024

De subsidieregeling voor projecten wordt begin 2024 opengesteld. De precieze datum van openstelling is nog niet bekend. Mensen die nu al een idee hebben voor een project dat het platteland verbetert, kunnen contact opnemen met de LEADER-secretaris van de betreffende regio:

LEADER Zuid-Limburg

Rob Kemmeren
secretaris@leaderzuidlimburg.nl

LEADER Weerterland

Ingrid Voncken
secretaris@leaderweerterland.nl

De € 4,5 miljoen subsidie die vrijkomt, bestaat uit 80% EU-middelen en 20% verplichte cofinanciering door de lokale overheden. Samen met private bijdragen genereert het programma naar schatting € 10 miljoen aan projectinvesteringen.

Voor meer info, zie de website van Leader Weerterland

Logo - Leader Weerterland

LEADER is onderdeel van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Zuid-Limburg was de afgelopen jaren ook al LEADER-regio. Dankzij LEADER zijn daar 27 projecten ontstaan die het platteland in Zuid-Limburg verbeteren. Weerterland is nu voor het eerst benoemd tot LEADER-regio.
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten