Lees voor ?

Rioolheffing

De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) voert de belastingzaken uit voor de gemeente Weert. De BsGW heft en int de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting. Dit betekent dat u 1 aanslagbiljet krijgt voor zowel de gemeentelijke belastingen als ook de waterschapsbelasting.

Met al uw vragen over de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting kunt u terecht bij de BsGW, www.bsgw.nl.

Heeft u een woon- of bedrijfsruimte die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan bent u rioolheffing (heffing op het gebruik van het riool) verschuldigd. Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, onderhoudt de gemeente de gemeentelijke riolering.

Kosten

De tarieven vindt u op de website van de BsGW.

Voorwaarden

De rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een pand waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd (bijv. bovenwoning, appartementen, bedrijfspand bij woning, via overloop vanuit septictank enz.). Een gebruiker is degene die, naar de omstandigheden beoordeeld, het pand al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt.

Voor verdere informatie over rioolheffing, zie de bouwverordening.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten