Lees voor ?

Scholen in Weert

Leerlingen in de klas aan het werk.

Leerlingen in de klas aan het werk.

Weert heeft een onderwijsaanbod dat uitblinkt in kwaliteit en kwantiteit. Weert profileert zich sterk als de stad voor jonge gezinnen. Een stad waarin het onderwijs op orde is. Dat betekent dat elke wijk beschikt over een goede school, gehuisvest in een modern gebouw waarin verschillende functies worden gecombineerd. Want een school staat tegenwoordig veel minder op zichzelf: zo wordt basisonderwijs steeds vaker gecombineerd met buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en voorzieningen zoals een wijk- of sportaccommodatie.

Hieronder vindt u een overzicht van alle scholen in Weert met per school een link naar de website van de school. Op de sites van de scholen vindt u actuele (contact)informatie, een schoolgids en meer achtergrondinformatie over het onderwijs op de betreffende school

Brede school, verbrede school en multifunctionele accommodatie

In Weert zijn er drie begrippen die vaak door elkaar worden gebruikt om de functie van een gebouw aan te geven.
  • Brede school: Een gebouw waar het accent ligt op onderwijs, maar waar ook maatschappelijke (buurt)functies vertegenwoordigd zijn. Meestal hoort hier kinderopvang bij, aangevuld met een veelheid aan instellingen zoals bibliotheek, peuterspeelzaal, café, zorginstelling etc.
  • Verbrede school: Een gebouw waarin onderwijs en kinderopvang samen zijn gehuisvest. In een verbrede school zijn geen maatschappelijk instellingen zoals bibliotheek, café, zorginstelling vertegenwoordigd.
  • Multifunctionele accommodatie (MFA): Een gebouw waar het accent ligt op maatschappelijke (buurt)functies, maar waarin ook onderwijs gehuisvest kan zijn (echter niet noodzakelijk).

Onderwijsinspectie

De inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van alle onderwijsinstellingen in Weert en in de rest van Nederland. Op www.onderwijsinspectie.nl staan de inspectierapporten en Kwaliteitskaarten van scholen. De Kwaliteitskaarten zijn zeer geschikt om ouders te ondersteunen bij het maken van schoolkeuzes. Door bij de plaatsnaam Weert in te vullen worden alle scholen binnen de gemeente Weert getoond.

Schoolbesturen basisonderwijs

In Weert zijn drie schoolbesturen actief met elk een andere levensbeschouwelijke en/of onderwijskundige identiteit:

Onderwijsbeleid

Voor informatie over het onderwijsbeleid, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten