Lees voor ?

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening is een breed aanbod voor mensen die schulden hebben. Ook het voorkomen van schulden is een onderdeel van schulddienstverlening. U kunt dus hulp vragen bij de gemeente als er schulden zijn of als die dreigen te ontstaan. De gemeente Weert voert sinds 1 januari 2016 zelf schulddienstverlening uit.
Ziet u geen mogelijkheden meer om uit de schulden te komen? Dan kan schulddienstverlening u wellicht uit de zorgen helpen. Schulddienstverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen oplossen.

Aanmelden

U kunt zichzelf aanmelden bij de Vraagwijzer. Zij helpen u met kleine vragen direct of zorgen ervoor dat u aangemeld wordt bij team schulddienstverlening. Iemand van het team schulddienstverlening neemt vervolgens contact met u op voor het plannen van een intakegesprek. Dit gesprek zal binnen 4 weken plaatsvinden. Organisaties zoals maatschappelijk werk en bewindvoerders kunnen u rechtstreeks bij schulddienstverlening aanmelden.

Inloopspreekuur

Elke woensdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur is er een medewerker van het team schulddienstverlening aanwezig in het Cwartier op de Beekstraat 54 (kamer 102). Een afspraak maken is niet nodig. Loop gerust binnen om uw vragen rondom geldzorgen te bespreken. Samen met u bekijken we hoe we je het beste kunnen helpen.

Wat gebeurt er als ik mij aanmeld?

We starten met een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek gaan we in op uw hulpvraag. Wat is de reden van uw aanmelding? Daarnaast kijken we breed naar uw situatie. Waardoor zijn uw problemen ontstaan en op welke andere terreinen ervaart u problemen? Maar we kijken ook naar wat u zelf kunt doen aan uw financiële situatie en waarbij we u kunnen ondersteunen. Uiteraard mag u zelf ook alle vragen stellen die u heeft. Aan het einde van het intakegesprek ontvangt u van ons een lijst met de gegevens die we nodig hebben over uw persoonlijke situatie. U verzamelt deze stukken en levert de stukken bij ons in of stuurt deze toe. Indien nodig kunnen we een vrijwilligersorganisatie inschakelen die u ondersteunt met het verzamelen van de benodigde gegevens. Tijdens het intakegesprek is belangrijk dat uw eventuele partner aanwezig is.

Wat kan de gemeente bieden?

Na het intakegesprek is duidelijk of en hoe we u kunnen ondersteunen. Er wordt bepaald welke oplossingsrichting het beste bij uw situatie past. Hierbij zijn de volgende mogelijkheden:

 • Informatie en advies
 • Traject schulddienstverlening
  • Optimalisatiefase: we helpen u om zo goed mogelijk te leven met schulden.
  • Schuldregeling: we proberen een regeling te treffen met uw schuldeisers. Meestal wordt voorafgaand aan de schuldregeling een stabilisatietraject ingezet om weer evenwicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven.

Bij het aanbod Informatie en Advies sturen we u een beschikking met ons advies als bijlage. De dienstverlening is daarmee afgerond. Uiteraard kunt u altijd bellen als u vragen heeft over ons advies.

Bij een traject (optimalisatie en schuldregeling) stellen we voor u een persoonlijk Plan van Aanpak op. In het Plan van Aanpak beschrijven we uw persoonlijke situatie. Het gaat over zaken als uw woon- en leefsituatie, inkomen, vermogen, schulden en uw hulpvraag. Verder beschrijven we hoe uw traject er uit ziet en welke activiteiten wanneer plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan:

 • Stabilisatietraject
 • Deelname aan de budgetgroep
 • Budgetcoaching
 • Ondersteuning bij uw administratie
 • Het opstellen van een schuldenoverzicht
 • Het treffen van betalingsregelingen
 • Het treffen van een schuldregeling (schuldsanering)
 • Budgetbeheer

Tenslotte vindt u uitleg en verplichtingen in het Plan van Aanpak. In een gesprek bespreken wij het Plan van Aanpak met u. We bespreken hoe uw persoonlijke traject er verder uit gaan zien. We maken aanvullende afspraken en leggen dit vast in het Plan van Aanpak. Tijdens het gesprek ondertekenen de regisseur schulddienstverlening en u samen het Plan van Aanpak. U ontvangt zelf een ondertekend exemplaar voor uw administratie.

Voorwaarden

Tijdens de aanvraag en het schulddienstverleningstraject heeft u een inlichtingenplicht en een medewerkingsplicht. Dat betekent dat u alle medewerking moet verlenen en alle informatie moet geven die voor de schulddienstverlening van belang zijn. Er wordt een persoonlijk Plan van Aanpak voor u opgesteld waarin de verplichtingen voor u worden uitgewerkt. De regisseur schulddienstverlening bespreekt met u welke verplichtingen er voor u gelden en wat dit voor u betekent.

Schulddienstverlening voor ondernemers

Ook ondernemers die geldzorgen of schulden hebben, kunnen terecht bij team schulddienstverlening. Ook ondernemers kunnen we helpen met informatie en advies, een optimalisatie traject of een schuldregeling.

Wat is een schuldregeling?

Bij een schuldregeling spaart u in 18 maanden zoveel mogelijk geld voor uw schuldeisers. Dit spaargeld wordt onder uw schuldeisers verdeeld. Voor u betekent dit dat u 18 maanden met weinig geld moet rondkomen.

Om tot een schuldregeling te komen, moet de regisseur schulddienstverlening eerst weten hoe hoog uw schulden zijn. We sturen daarom brieven naar al uw schuldeisers. Als bekend is hoe hoog uw schulden zijn en hoeveel u in 18 maanden kunt sparen, wordt er een voorstel aan alle schuldeisers gedaan. Al uw schuldeisers moeten akkoord met het voorstel. Gaan alle schuldeisers akkoord? Dan heeft u een geslaagde regeling. Als een of meer schuldeisers niet akkoord gaan, dan kan de regisseur schulddienstverlening soms de schuldeiser laten dwingen om toch met het voorstel akkoord te gaan. In andere gevallen kunnen wij u helpen met een verzoek tot toegang tot de wettelijke schuldsanering (WSNP). De rechter moet een beslissing nemen op dit verzoek.

Welke vormen van schulddienstverlening zijn er?

De gemeente stelt eerst uw vermogen, inkomen en vaste lasten vast. Daarmee berekent de hulpverlener hoeveel u kunt aflossen: uw aflossingscapaciteit. De hulpverlener gebruikt dit bedrag voor een aanbod aan uw schuldeisers. U bent verzekerd van een deel van uw geld om uw vaste lasten te betalen en u krijgt geld voor de kosten van levensonderhoud. De schuldeiser krijgt wat overblijft. De gemeente baseert de oplossing op uw financiële mogelijkheden gedurende een periode van 18 maanden. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk.

1Betalingsregeling

Bent u in staat uw schulden volledig te betalen dan probeert de gemeente betalingsregelingen met uw schuldeisers te treffen.

2Schuldregeling

Voor problematische schuldensituaties wordt geprobeerd om de schulden af te kopen tegen finale kwijting. Dit kan in de vorm van een schuldbemiddeling of in de vorm van een saneringskrediet. 

Schuldbemiddeling

Bij een schuldbemiddeling maakt u gedurende 18 maanden de aflossing maandelijks over naar een rekening van de afdeling schulddienstverlening. Jaarlijks vindt er een hercontrole plaats en wordt de afloscapaciteit opnieuw vastgesteld.

Schuldsaneringskrediet

Met het saneringskrediet sluit u een lening af bij de Kredietbank Limburg waarmee u alle openstaande schulden afkoopt. Vervolgens lost u per maand een bedrag af aan de Kredietbank Limburg. U mag hier maximaal 18 maanden over doen. 

Bij een schuldbemiddeling en saneringskrediet kunnen voorwaarden gesteld worden. De meest voorkomende voorwaarden zijn budgetvoorlichting, budgetbegeleiding en budgetbeheer.

3Budgetvoorlichting

Budgetvoorlichting is een kort traject waarin u informatie en advies krijgt over hoe u kunt rondkomen met uw besteedbaar inkomen. Zo krijgt u inzicht in uw financiële mogelijkheden, waardoor u zelfstandig in staat bent rond te komen.

4Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding is een intensieve begeleiding, waardoor u inzicht krijgt in uw financiële mogelijkheden. Uw vaardigheden komen ook aan de orde. Het doel van budgetbegeleiding is dat u zelfstandig in staat bent rond te komen. Budgetbegeleiding duurt langer dan budgetvoorlichting.

5Budgetbeheer

Bij budgetbeheer beheert een budgetbeherende instantie uw inkomen. Het wordt op een speciaal daarvoor bestemde rekening gestort. Niet u zelf maar de budgetbeherende instantie zorgt voor het betalen van uw vaste lasten. U krijgt alleen huishoudgeld uitbetaald. Budgetbeheer duurt vaak de gehele aflossingsperiode. Afhankelijk van uw vaardigheden krijgt u budgetbegeleiding in de laatste fase van budgetbeheer.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten