Lees voor ?

Starterslening

Foto van een sleuteloverdracht.

Foto van een sleuteloverdracht.

De starterslening is een steun in de rug voor mensen die voor de eerste keer een eigen woning willen kopen. De lening is een tweede hypotheek en is aanvullend op de reguliere hypotheek. Het bedrag kan het verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en de maximaal mogelijke hypotheek voor de koper.

De gemeente Weert is in 2007 begonnen met de mogelijkheid voor starters om een starterslening aan te vragen, toen nog samen met het Rijk en de provincie Limburg. Het Rijk is inmiddels gestopt. De startersleningen worden nu door provincie Limburg (75%) en gemeente (25%) gefinancierd. De gemeente Weert vindt het belangrijk om starters te helpen bij het kopen van hun eerste woning. Zij helpen mee de woningmarkt vlot te trekken, doordat zij niet zelf een woning hoeven te verkopen. Hierdoor kan een verhuisketen ontstaan. Bovendien wordt de druk op de huurwoningmarkt niet nog groter. Er wordt in Weert goed gebruik gemaakt van de startersregeling. Het budget is sinds 2007 diverse malen aangevuld. Er is nog voldoende ruimte voor nieuwe aanvragen.

De starterslening kent een rentevaste periode van 15 jaar. De eerste drie jaar daarvan betaalt men nagenoeg geen rente en aflossing. Dat scheelt behoorlijk in de woonlasten. Wel wordt tevens een Combinatielening aangegaan. Dit is nodig in verband met de financiële regelgeving rondom hypotheken. Pas na drie jaar gaat men op basis van annuïteit rente en aflossing betalen, als het inkomen van de koper tenminste voldoende gestegen is. Na het derde, zesde, tiende en vijftiende jaar kan een hertoets aangevraagd worden. De koper betaalt de maandlast die past bij het inkomen dat hij op dat moment heeft. Als uit de hertoets blijkt dat de financiële draagkracht onvoldoende is, worden de rente en aflossing aangepast. Extra aflossing op de starterslening is altijd boetevrij mogelijk. Bij verkoop van de woning wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost.

Aanvragen

Een starter die in aanmerking wil komen voor een starterslening, meldt zich bij de gemeente (zie de contactgegevens onderaan deze pagina). Vervolgens wordt gecontroleerd of aan alle voorwaarden wordt voldaan. Hiertoe dient een intakeformulier te worden ingevuld. Zowel de hoofdlening als de starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoofdlening kan worden verkregen bij een financiële instelling van eigen keuze. De starterslening wordt als tweede hypotheek verstrekt via de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Deze stichting toetst de aanvraag en bepaalt de hoogte van de starterslening. Svn doet het gehele financiële beheer.
Voor nadere informatie over de starterslening kan men terecht op www.svn.nl.

Voorwaarden

Een starter is iemand die voor de eerste keer een woning wil kopen. De startersregeling geldt voor bestaande en nieuwe koopwoningen in de gemeente Weert. Een woning mag niet duurder zijn dan € 280.000,-. De hoogte van de starterlening is afhankelijk van de financiële situatie van de aanvrager en bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 56.000,-.

Lening ook voor niet-Weertenaren

De gemeenteraad heeft in maart 2012 ingestemd met het versoepelen van een van de voorwaarden. Starters van buiten de gemeente Weert kunnen sinds die tijd ook een starterslening aanvragen voor de aankoop van een woning in Weert. Voorheen diende de aanvrager minimaal één jaar in Weert te wonen.

Contact

Voor meer informatie of het starten van een aanvraag kunt u contact opnemen met Jordy Beckers, e-mail: j.beckers@weert.nl, telefoon (0495) 575 238.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten