Lees voor ?

Terugblik ideeënmarkt 2024 gemeenteraad

15-5-2024
Bericht van de gemeenteraad
Ideeënmarkt in de raadszaal van het stadhuis.

Ideeënmarkt in de raadszaal van het stadhuis.

Op een leuke en informatieve Ideeënmarkt op 18 april 2024 konden inwoners van Weert hun ideeën aan de gemeenteraad presenteren. Raadsleden konden dit vervolgens oppikken en tot een motie verwerken.

Een motie kan door één of meerdere raadsleden worden ingediend. In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht aan het college beschreven. Deze wordt tijdens de raadsvergadering aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college kan aangeven de motie over te nemen, maar kan haar ook ontraden. Als een motie door de raad wordt aangenomen zal het college zich vervolgens beraden of, en hoe, er uitvoering gegeven zal worden aan de vastgestelde motie.

Tijdens deze avond zijn er 7 ideeën aan de gemeenteraad gepresenteerd. Dit varieerde van het aanpassen van een verkeerssituatie, tot het organiseren van een winterschaatsbaan in het centrum. Een aantal indieners is ook al verder in gesprek gegaan met partijen uit de raad om te kijken hoe er wellicht verdere invulling kan worden gegeven aan hun idee.

De raadsleden willen iedereen bedanken voor de inzet en een mooi resultaat!

Raadscafé in september

Wil je ook een keer met raadsleden in gesprek over een idee, initiatief of een vraag? Op woensdag 4 september organiseren we het Raadscafé weer. Op een laagdrempelige manier, onder het genot van een drankje in gesprek met verschillende raadsleden. Houd de website of social media van de raad in de gaten. Hier publiceren we de locatie wanneer deze bekend is.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten