Transporten gevaarlijke stoffen

Indien u in de gemeente gevaarlijke stoffen wilt laden of lossen, moet u bij de gemeente ontheffing aanvragen. Het is verboden om gevaarlijke stoffen buiten de aangewezen routes te vervoeren.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een ontheffing bedragen € 42,50 per afleveradres.

Gang van zaken

Een ontheffing dient u minimaal vier weken voor transport schriftelijk aan te vragen bij de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving.

Informatie over de routering en ontheffingen kunt u verkrijgen bij de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving of de afdeling Ruimtelijk Beleid.

Voorwaarden

U kunt (mogelijk) ontheffing krijgen als:

  • U de stoffen in de gemeente ophaalt of lost.
  • Een alternatieve route niet voorhanden is.

Basisnet gevaarlijke stoffen

Er is een basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. In dit basisnet staan afspraken van de Rijksoverheid, gemeenten, provincies en het bedrijfsleven over de routes waarover gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden.

Achtergrondinformatie

In de gemeente weert zijn de volgende wegen aangewezen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen:

  • A2.
  • Provinciale weg N564.
  • Ringbaan Noord (vanaf afslag Nederweert) tot aan de rotonde Suffolkweg.
  • Suffolkweg richting België en Kempenweg tot aan de grens met België.