Lees voor ?

Transporten gevaarlijke stoffen

Als je in de gemeente gevaarlijke stoffen wilt laden of lossen, moet je bij de gemeente ontheffing aanvragen. Hieraan zijn per afleveradres kosten verbonden. Het is verboden om gevaarlijke stoffen buiten de aangewezen routes te vervoeren.

Kosten

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot een ontheffing gevaarlijke stoffen voor maximaal één jaar als bedoeld in artikel 29 Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

  • Voor 1 afleveradres € 74,30
  • Voor het tweede en volgend afleveradres, per afleveradres € 14,30

Wat moet je doen?

Een aanvraag dien je minimaal 8 weken voor transport schriftelijk aan te vragen bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Informatie over de routering en ontheffingen kun je krijgen bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.  

Voorwaarden

Je kunt (mogelijk) ontheffing krijgen als:

  • Je de stoffen in de gemeente ophaalt of lost.
  • Een alternatieve route niet voorhanden is.

Basisnet gevaarlijke stoffen

Er is een basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. In dit basisnet staan afspraken van de Rijksoverheid, gemeenten, provincies en het bedrijfsleven over de routes waarover gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden.

Routes voor transport

In de gemeente Weert zijn de volgende wegen aangewezen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen:

  • A2.
  • Provinciale weg N564.
  • Ringbaan Noord (vanaf afslag Nederweert) tot aan de rotonde Suffolkweg.
  • Suffolkweg richting België en Kempenweg tot aan de grens met België.

Vragen?

Meer informatie over de routering en ontheffingen kun je verkrijgen bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (0495) 575 000 of via e-mail: vergunningen@weert.nl

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten