Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Vervoersvoorzieningen

Om te kunnen participeren in de samenleving is het van belang dat iemand zich kan verplaatsen in en om de woning en lokale/regionale voorzieningen kan bereiken. Bijvoorbeeld het kunnen bezoeken van familie en vrienden, de boodschappen doen of het doen van recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten binnen de directe woon- en leef omgeving.

Als iemand met een beperking niet kan participeren omdat hij zich niet zelfstandig kan vervoeren, geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer of een andere algemeen gebruikelijke voorzieningen zoals een fiets, dan kan er een beroep gedaan worden op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Gang van zaken

U neemt contact op met het De Vraagwijzer. Voor contactgegevens en openingstijden, zie deze pagina.

  • In kaart wordt gebracht wat u zelf nog kunt, wat uw sociale netwerk voor u kan betekenen en welke voorliggende algemene voorzieningen voor u van toepassing zijn.
  • Als dit alles niet leidt tot passende ondersteuning kan een formeel traject van een aanvraag worden ingezet.
  • Er vindt altijd een individuele beoordeling plaats, waarbij wordt gekeken naar onder andere de beperking en de vervoersbehoefte.
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten