Lees voor ?

Waardevolle bijeenkomst voor college en inwoners in Stramproy

Samen Doen, samen in gesprek

22-4-2024
Wethouder Ferrière (midden foto) in gesprek met inwoners van Stramproy.

Wethouder Ferrière (midden foto) in gesprek met inwoners van Stramproy.

Dinsdag 16 april ging het college van B&W in gesprek met de inwoners van Stramproy. Zo’n 70 inwoners van Stramproy bezochten de bijeenkomst in De Zaal. Aan de tafels bij de bestuurders werden vragen gesteld, ideeën geuit en opmerkingen gemaakt. Zowel de inwoners als het college vonden het een waardevolle avond.

De Dorpsraad en Jeugddorpsraad van Stramproy bereidden de avond samen met de gemeente voor. Niet alleen bezorgden zijn de uitnodigingen huis-aan-huis, ook dachten ze mee over onderwerpen die de inwoners van Stramproy zeker zouden willen bespreken. Na het voorstelrondje trapte de Dorpsraad af met enkele vragen. Tijdens 2 gespreksrondes die volgden, schoven de inwoners aan tafel bij de wethouders en burgemeester.

Het Kerkplein moet een mooi dorpsplein worden, waar inwoners graag samen komen voor evenementen en feesten. De speeltuintjes hebben onderhoud nodig, hoe gaan we dit samen regelen? Er is behoefte aan meer woningen, zowel voor starters als voor ouderen (zorgwoningen). Ook het onderhoud van het groen en de wegen werd vaker benoemd. Een greep uit de vele vragen en opmerkingen die voorbij kwamen.

De jeugd van Stramproy deed actief mee. Zij hebben behoefte aan extra speelruimte, zoals een trapveldje of, nog beter, een soort van tweede Cruyff Court in Stramproy.

Nieuw deze bijeenkomst was het Servicepunt Ruimte. Inwoners konden direct bij een medewerker van de gemeente hun opmerking of klacht over de openbare ruimte van Stramproy indienen. Missende verkeersborden, losliggende stoeptegels en niet voldoende onderhouden groen, zijn ingevoerd in het meldingssysteem.

Het college bekijkt of de opgehaalde ideeën van deze bijeenkomst ingepast kunnen worden in de plannen en ontwikkelingen van het coalitieprogramma Samen Doen: Eerlijk, Sociaal en Ambitieus. Uitvoeringspunten pakt zij direct op.

Gesprek aan tafel met wethouder Van den Heuvel (midden links op de foto)..Gesprek aan tafel met wethouder Van den Heuvel (midden links op de foto).

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten