Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Waarmerken kopie of afschrift

Het gewaarmerkt afschrift is een verklaring (van de gemeente) dat het afschrift conform het origineel is. Een dergelijke kopie kan noodzakelijk zijn voor formele transacties. Het waarmerken van kopieën van diploma's is niet mogelijk. Aangezien de echtheid van deze documenten niet door de gemeente kan worden vastgesteld, verwijzen wij u hiervoor naar de uitgevende instantie of school.

U kunt een afschrift laten waarmerken aan de balie bij de gemeente. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Kosten

Het waarmerken kost € 8,80 per kopie.

Wat waarmerkt de gemeente wel

  • Reisdocumenten
  • Rijbewijzen
  • Contracten
  • Verklaringen

Wat waarmerkt de gemeente niet

  • Diploma's
  • Getuigschriften
  • Documenten met een kerkelijke inslag

Voor het waarmerken van een diploma kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald.
U kunt uw diploma ook laten waarmerken bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ga daarvoor naar de website van het DUO.

Wat heeft u nodig?

  • Het originele document.
  • Een geldig legitimatiebewijs.
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten