Lees voor ?

Wateroverlast door extreme regenval

Hoge temperaturen, hevige regenval en extreem droge periodes; de laatste jaren zijn veel weerrecords gebroken. Regelmatig zorgt een wolkbreuk voor veel wateroverlast. In korte tijd valt dan zoveel regen dat het rioolstelsel dit niet kan verwerken. Daardoor loopt een behoorlijk aantal straten onder. Met name in de wijken Boshoven, Graswinkel, Moesel, Keent en in het bungalowpark wordt er veel overlast ervaren.

De gemeente ontvangt na wolkbreuken veel vragen, meldingen, klachten en verbetersuggesties. De gemeente zet in bij extreme buien alles op alles om de wateroverlast te beperken. Via onderstaand formulier kunt u eventuele schade bij de gemeente melden.

Schade melden

Heeft u wateroverlast? U kunt dit online melden bij de gemeente via het digitaal formulier (zie hierboven).

U kunt ook mailen naar gemeente@weert.nl. Vermeld daarbij het adres, telefoonnummer en het onderwerp van uw melding. We proberen meldingen te bundelen en het tegelijk in dezelfde straat op te lossen. Houdt er rekening mee dat meldingen per mail over het algemeen een langere verwerkingstijd hebben.

Bij meldingen over het drukriool in het buitengebied graag het nummer van het kastje doorgeven. De medewerkers van het Waterschapsbedrijf Limburg komen zo snel mogelijk langs.

Hebt u zelf schade in huis? Maak hiervan foto's en schakel uw eigen verzekering in. De gemeente kan hierin niets betekenen en is hiervoor niet aansprakelijk.

Berging ontoereikend

Zware regenbuien leiden ertoe dat water op straat komt te staan. Dat hoeft niet tot schade te leiden. Het water wordt binnen het straatprofiel opgevangen en na verloop van tijd verdwijnt het in het riool. Bij de hoeveelheid die bij wolkbreuken ineens valt, is zelfs de berging op straat ontoereikend en levert dit op een aantal laaggelegen plaatsen problemen op in woningen en bedrijven.

Schade door auto's

Ook kan bij water op straat een deel van de schade veroorzaakt worden door auto's die door de ondergelopen straten rijden. De watergolf die hierdoor ontstaat kan net het verschil maken tussen wel of geen schade in woningen. Wij vragen u dan ook met klem om ondergelopen straten met de auto te mijden en wegafzettingen te respecteren.

Water in kelders

Door de vele regenval, kan de grond niet al het water direct verwerken. Dit wordt hangwater genoemd. Het moet nog door de bodem zakken om terecht te komen in het grondwater. Dit kan er voor zorgen dat de grondwaterstand stijgt. Veel kelders zijn niet volledig waterdicht waardoor het hangwater en/of grondwater deze kelders binnendringt.

Maatregelen

De gemeente Weert zet zich in om de overlast te beperken. Zo zijn er de afgelopen jaren al veel maatregelen getroffen om de wateroverlast te beperken. Ook onderzoeken we bij elke nieuwe ingreep in de riolering of het ontwerp een bijdrage kan leveren aan beperking van de overlast. Bij zeer extreme buien is er sprake van overmacht.

Gezamenlijk probleem

Wateroverlast is een gezamenlijk probleem. Niet alleen van de gemeente. Ook inwoners en bedrijven kunnen er wat aan doen. Circa 50% van het totale verharde oppervlak is eigendom van de gemeente Weert. Het overige deel is eigendom van anderen (particulieren, bedrijven etc.).

U kunt o.a. het hemelwater afkoppelen van het riool (zie voor meer info en de subsidieregeling hiervoor deze pagina). Het regenwater van het dak loopt dan door de regenpijp de eigen tuin in en komt niet meer in het riool terecht. De regenpijp kan ook worden aangesloten op een regenton of een infiltratievoorziening in de grond. Afkoppelen zorgt voor minder belasting van het rioolstelsel. Het effect op de grondwaterstand is beperkt.

Wat kan de gemeente voor u doen?

Tijdens en direct na een extreme regenbui kan de gemeente reageren op meldingen en de ondergelopen straten afzetten. Na afloop van de bui zet de gemeente zich in om zo snel mogelijk gevaarlijke situaties te verhelpen en de wegen weer schoon te krijgen. De gemeente is voor meldingen bereikbaar onder telefoonnummer (0495) 575 000. Ook buiten openingstijden staan wij voor u paraat. Als u het algemene telefoonnummer belt en aan de lijn blijft, wordt u vanzelf doorverbonden met de storingsdienst.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten