Lees voor ?

Weert, groeigemeente met een stevige sociale basis

Jaarrekening 2023 en kadernota 2025

6-6-2024
Oud stadhuis, nu Cwartier, in het Beekstraatkwartier.

Oud stadhuis, nu Cwartier, in het Beekstraatkwartier.

Het college van B&W van Weert zet in de kadernota 2025 vol in op groei vanuit eigenheid, het versterken van de welvaart en het op orde krijgen van de basis van de gemeentelijke dienstverlening. Met deze focus zet het bestuur een stevige sociale basis neer, versterkt ze de positie als centrumgemeente en speelt ze in op de ontwikkelingen in de regio Eindhoven. Het college vraagt de raad deze koers te steunen, zodat de Weerter samenleving maximaal profiteert en de groene thuishaven Weert, de stip op de horizon van de strategische visie 2030, dichterbij komt.

De jaarrekening 2023 geeft een terugblik op vorig jaar, geeft aan wat is gerealiseerd en wat nog niet en geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van 2023. De kadernota van Weert is, behalve een eerste financieel inzicht in het beschikbare budget voor 2025, vooral een document dat stuurt op de koers die het bestuur voor ogen heeft voor het komend jaar.

Groei vanuit eigenheid

Weert groeit. En die groei wil het college goed begeleiden. Belangrijk bij de groei is dat het karakter, de eigenheid, van Weert, blijft zoals deze is. Dus groei passend bij de maat en schaal van Weert, de groene uitstraling en bij de cultuurhistorische identiteit. Met name de ontwikkelingen in de naastgelegen Brainportregio hebben impact op Weert. Wethouder Thomas van Gemert, portefeuillehouder Financiën:

Wethouder Wendy van Eijk.

"Met deze groei versterken we de positie van Weert als centrumgemeente. We pakken door op de versnelling van de woningbouw waarvoor we dit jaar al de basis leggen en ook de Weerter bedrijventerreinen hebben onze volle aandacht. Als centrumgemeente moeten we onze inwoners en bezoekers voldoende, kwalitatief goede beleving bieden, bijvoorbeeld met onderscheidende evenementen en een bruisende binnenstad. Ook hier blijven we ons voor inzetten."

Wethouder Thomas van Gemert

Welvaart versterken voor iedereen

Het welzijn en de welvaart van de Weertenaren op het gebied van wonen, werken, onderwijs en vrije tijd, moeten op peil blijven en waar nodig verbeteren. Het college steunt initiatieven van inwoners, ondernemers en partners die bijdragen aan de levendigheid in wijken en dorpen, een bruisende binnenstad, de vitaliteit van het landelijk gebied, het beroepsonderwijs in Weert en de energietransitie.
Met de Regio Deal krijgt Midden-Limburg een impuls op de doorontwikkeling van de regio. Weert investeert ook blijvend in bestuurlijke relaties met partners over de grens, zowel in Noord-Brabant als in Vlaanderen en Duitsland.

Basis dienstverlening op orde

De gemeente Weert heeft (en pakt) nog niet altijd de rol als centrumstad, bijvoorbeeld bij het gebruiken van allerlei data voor het maken en uitvoeren van plannen, de bestuurlijke positie van Weert in de regio en bij het verbeteren van contacten met inwoners en ondernemers die nog niet in beeld zijn. Voor het realiseren van alle opgaven en ambities zijn medewerkers nodig. De krappe arbeidsmarkt maakt, in combinatie met (personele) ontwikkelingen, dat de personele inzet ook in 2025 een uitdaging blijft. Het college investeert in een positionering als een aantrekkelijke en vitale werkgever voor huidige en toekomstige medewerkers.

Financieel gezond blijven

De jaarrekening 2023 heeft een positief saldo van ruim 18 miljoen euro. Wethouder Van Gemert:

Wethouder Wendy van Eijk.

"Dit geld willen we onder meer gebruiken voor de ontwikkeling van het Beekstraatkwartier, armoedebestrijding, cofinanciering van de Regiodeal en versterking van de organisatie. We zien echter ook veel financiële onzekerheden op ons afkomen, zoals de hoogte van de bijdrage van het Rijk (het gemeentefonds) en het geld dat nodig is voor grote opgaven zoals woningbouw, transitie van het landelijk gebied, oplopende jeugdzorgkosten en energietransitie. We zijn dan ook voorzichtig met structurele uitgaven en zetten het positieve saldo van de jaarrekening ook in om onze algemene reserve te verhogen."

Wethouder Thomas van Gemert

Voor het eerst sinds jaren wordt Weert geconfronteerd met een meerjarig negatief financieel perspectief. Er zijn veel financiële onzekerheden en het beeld lijkt somber. Er is nu nog geen reden voor ingrijpende on omkeerbare maatregelen, maar het dwingt wel om beperkte en scherpe keuzes te maken bij de voorbereiding en behandeling van de begroting. De uitdaging is om invulling te geven aan de ambities en gelijktijdig financieel gezond te blijven.

4 juli bespreekt de raad de jaarrekening en de kadernota in de raadsvergadering. Na vaststelling van de kadernota gaat het college aan de slag met het maken van de beleidsbegroting 2025. De raad bespreekt deze beleidsbegroting 7 november en stelt deze dan vast.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten