Lees voor ?

Weert in cijfers (statistische informatie)

De gemeente Weert maakt gebruik van een internettoepassing van het bureau ABF Research voor het beschikbaar stellen van statistische gegevens over de gemeente. We sluiten ons daarbij aan bij zo'n 75 andere gemeenten en gemeentelijke samenwerkingverbanden. Daarmee wordt informatie over bijna 1.000 onderwerpen toegankelijk, afkomstig van diverse databronnen zoals het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), LISA (vestigingsregister bedrijven), UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), KLPD (Korps Landelijke Politie Diensten, Huizenzoeker.nl, Locatus, NMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde), Nivel, Bedrijfschap Horeca, en diverse ministeries.

weert.incijfers.nl

Ongeveer de helft van de gegevens over die onderwerpen is beschikbaar op wijk- en zelfs buurtniveau. En: de cijfers kunnen worden vergeleken met de gemiddelden van gemeenten van dezelfde grootteklasse, de provincie en Nederland. Dit systeem geeft steeds de meest actuele gegevens die vanuit de gebruikte databronnen beschikbaar komen.

U kunt de informatie die u zoekt selecteren en de cijfers / resultaten weergeven in een tabel, een grafiek of (soms) een kaartje. Precies zoals u dat wenst. Verder is het mogelijk om de zelf samengestelde gegevens en tabellenop te slaan, te printen of via een link te delen met anderen.

Waar staat je gemeente?

Verder is op de website www.waarstaatjegemeente.nl (deels) ander cijfermateriaal over de gemeente Weert te vinden. (Kies op deze website in de lijst met gemeentenamen voor Weert. U kunt dan over zo'n 19 onderwerpen cijfers zien. Deze cijfers kunt u ook vergelijken met die van Nederland, Limburg, gemeenten in dezelfde grootteklasse of met dezelfde stedelijkheidsklasse).

Contact

De meeste gebruikers zullen na enig uitproberen hun weg vinden in het nieuwe 'Gemeente Weert in cijfers'. Mocht dat u niet lukken, neemt u dan contact op met de gemeente Weert.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten