Wijk- en dorpsraden

In de gemeente Weert hebben we 17 wijk- en dorpsraden: voor de 11 wijken en het centrum van Weert en de 5 dorpen. Sommige wijk- en dorpsraden bestaan zelfs al sinds de jaren '80. 

Wat is een wijk- of dorpsraad?

Een wijk- of dorpsraad is een door burgemeester en wethouders erkende organisatie. Zo'n raad richt zich op het optimaliseren van de leefbaarheid en sociale samenhang in een wijk of dorp. Een wijk- of dorpsraad bestaat uit inwoners die zich willen inzetten voor hun wijk of dorp. 

Contact met de wijk- en dorpsraden

Wilt u meer informatie over een wijk- of dorpsraad? Bijvoorbeeld over wat zo'n raad kan betekenen voor de buurt, om mee te helpen met een activiteit of om ideeën aan te dragen voor de leefbaarheid in uw wijk of dorp? Klik dan op de betreffende wijk- of dorpsraad, voor meer informatie en contactmogelijkheden. 

Grenzen van wijken & dorpen

Hoe de grenzen van de Weerter wijken, dorpen en buurten precies lopen, staat op de buurt- en wijkkaarten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op de website van het CBS kunt u deze bekijken. Als u deze kaart opent en in het zoekvenster aan de linkerkant zoekt op 'Weert', dan kunt u de grenzen bekijken.
Het 'werkgebied' van een wijk- of dorpsraad volgt grotendeels deze indeling. Er zijn enkele uitzonderingen, vaak met een historische achtergrond.
Het gebied rondom de Koekoeksweg valt onder wijkraad Leuken.
Ook op de website weert.incijfers.nl is per wijk / dorp / buurt uitgebreide statistische informatie te vinden.

wijkkaart

01 Boshoven
03 Molenakker en Kampershoek
02 Laar en Hushoven
12 Biest
13 Groenewoud
14 Fatima
21 Keent
22 Moesel
11 Weert-Centrum
23 Graswinkel
24 Leuken
25 Kazernelaan
31 Altweerterheide
32 Tungelroy
33 Swartbroek
34 Stramproy

buurtkaart

Hier wordt aangegeven bij welke wijk- of dorpsraad de buurten horen. 

Wijkraad Boshoven
0101 Boshoven-Vrakker
0102 Oud-boshoven
0103 Centrum-Noord
0104 Boshoven buitengebied
0105 Industrieterrein Boshoverheide

Dorpsraad Laar
0201 Laar
0203 Laar buitengebied

Wijkraad Laarveld - Hushoven 
0202 Hushoven
0204 Hushoven buitengebied
0205 Laarveld

Wijkraad Molenakker
0301 Molenakker
0302 Kampershoek
0303 Kampershoek-Noord

Bewoners Organisatie Binnenstad (BOB)
1101 Weert-Centrum
1102 Maaspoort

Wijkraad Biest
1201 Biest

Wijkraad Groenewoud
1301 Groenewoud-Noord
1302 Groenewoud-Zuid

Wijkraad Fatima
1401 Fatima
1402 Industrieterrein Fatima

Wijkraad Keent
2101 Keent
2102 Keent buitengebied

Wijkraad Moesel
2201 Moesel
2202 Moesel buitengebied

Wijkraad Graswinkel
2301 Graswinkel

Wijkraad Leuken
2401 Leuken
2402 Industrieterrein Leuken
2403 Leuken buitengebied

Wijkraad Rond de Kazerne
2501 Kazernelaan
2502 Industrieterrein Boshoverbeek-Lozerweg

Dorpsraad Altweerterheide
3101 Altweerterheide
3102 Altweerterheide buitengebied

Dorpsoverleg Tungelroy
3201 Tungelroy
3202 Tungelroy buitengebied

Dorpsraad Swartbroek
3301 Swartbroek
3302 Swartbroek buitengebied

Dorpsraad Stramproy
3401 Stramproy
3402 Stramproy buitengebied

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten