Wijk- en dorpsraden

In de gemeente Weert hebben we maar liefst 16 wijk- en dorpsraden: voor de tien wijken en het centrum van Weert en de vijf dorpen. Sommige wijk- en dorpsraden bestaan zelfs al sinds de jaren '80. 

Wat is een wijk- of dorpsraad?

Een wijk- of dorpsraad is een door burgemeester en wethouders erkende organisatie. Zo'n raad richt zich op het optimaliseren van de leefbaarheid en sociale samenhang in een wijk of dorp. Een wijk- of dorpsraad bestaat uit inwoners die zich willen inzetten voor hun wijk of dorp. 

Contact met de wijk- en dorpsraden

Wilt u meer informatie over een wijk- of dorpsraad? Bijvoorbeeld over wat zo'n raad kan betekenen voor de buurt, om mee te helpen met een activiteit of om ideeën aan te dragen voor de leefbaarheid in uw wijk of dorp? Klik dan op de betreffende wijk- of dorpsraad, voor meer informatie en contactmogelijkheden. 

Grenzen van wijken & dorpen

Hoe de grenzen van de Weerter wijken, dorpen en buurten precies lopen, staat op de buurt- en wijkkaarten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op de website van het CBS kunt u deze bekijken. Als u deze kaart opent en in het zoekvenster aan de linkerkant zoekt op 'Weert', dan kunt u de grenzen bekijken.
Het 'werkgebied' van een wijk- of dorpsraad volgt grotendeels deze indeling. Er zijn enkele uitzonderingen, vaak met een historische achtergrond. Onder wijkraad Boshoven horen ook buurtschap Hushoven en Laarveld. Het gebied rondom de Koekoeksweg valt onder wijkraad Leuken.
Ook op de website weert.incijfers.nl is per wijk / dorp / buurt uitgebreide statistische informatie te vinden.

Downloads

Bestand Grootte
Buurtkaart.pdf (1.2 mb)
Wijkenkaart.pdf (1.72 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.