Lees voor ?

Winkeltijden, ontheffing

De Winkeltijdenwet bepaalt op welke tijden winkels geopend mogen zijn. De Winkeltijdenwet kent beperkte ontheffingsmogelijkheden. Als je buiten de normale openingstijden geopend wilt zijn, dien je een ontheffing aan te vragen. De regels hiervoor staan in de Verordening winkeltijden gemeente Weert 2015.

Wat moet je doen?

  1. Je moet de ontheffing schriftelijk aanvragen bij de gemeente. Contactgegevens vind je op onze contactpagina.
  2. De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van jouw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden met 4 weken.
  3. U krijgt schriftelijk een besluit van het college van burgemeester en wethouders op  jouw aanvraag.
  4. Ben je het niet eens met deze beslissing, dan kun je bezwaar maken. Doe dit wel binnen 6 weken na de datum van het besluit.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag heft de gemeente leges op grond van de legesverordening. Voor meer info over de leges, zie de legesverordening.

Vragen of meer informatie?

Heb je vragen? Neem dan contact op met team APV / Bijzondere Wetten van de gemeente Weert via telefoonnummer (0495) 575 000 of per e-mail aan vergunningen@weert.nl. Zij helpen je graag verder!

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten