Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Winkeltijden, ontheffing

De Winkeltijdenwet bepaalt op welke tijden winkels geopend mogen zijn. De Winkeltijdenwet kent beperkte ontheffingsmogelijkheden. Als u buiten de normale openingstijden geopend wilt zijn (bijvoorbeeld als nachtwinkel), dient u een ontheffing aan te vragen. De regels hiervoor staan in de Verordening winkeltijden gemeente Weert 2015.

Gang van zaken

  1. U moet de ontheffing schriftelijk aanvragen bij de gemeente. Contactgegevens vindt u op onze contactpagina.
  2. De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden met 4 weken.
  3. U krijgt schriftelijk een besluit van het college van burgemeester en wethouders op uw aanvraag.
  4. Bent u het niet eens met deze beslissing, dan kunt u bezwaar maken. Doe dit wel binnen 6 weken na de datum van het besluit.

Kosten aanvraag

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag heft de gemeente leges op grond van de legesverordening. Voor meer info over de leges, zie de legesverordening.

Vragen of meer informatie?

Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft, neemt u dan contact op de gemeente Weert (team Bijzondere Wetten). Zij helpen u graag verder!

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten