Lees voor ?

Waardebepaling Onroerende Zaak (WOZ)

De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) voert de belastingzaken uit voor de gemeente Weert. De BsGW heft en int de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting. Dit betekent dat u 1 aanslagbiljet krijgt voor zowel de gemeentelijke belastingen als ook de waterschapsbelasting.

Met al uw vragen over de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting kunt u terecht bij de BsGW, www.bsgw.nl.

WOZ-waarde woningen

U kunt de WOZ-waarde van woningen online opzoeken op www.wozwaardeloket.nl.

Bezwaar maken?

Vindt u dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is ingeschat? Maak dan niet direct bezwaar tegen de WOZ-waarde, maar bel eerst eens met BsGW 088-8420 420. BsGW-taxateurs geven graag toelichting en beoordelen kosteloos of de WOZ-waarde correct is vastgesteld. Bezwaar maken is dan vaak niet meer nodig. Dit bespaart veel tijd en kosten.

Bent u het niet eens met een opgelegde belastingaanslag, dan kunt u rechtstreeks bij BsGW bezwaar maken, zie de knop bovenaan deze pagina.
Let op dat u dit binnen de gestelde termijn van zes weken na dagtekening van het aangiftebiljet doet.

Video met uitleg over de stijging van een WOZ-waarde.
Hierboven wordt een YouTube-video getoond. U kunt deze video ook via de website van YouTube bekijken.

[Logo van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)]

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Hierop staat ook de WOZ-waarde van uw woning vermeld. In deze video leggen wij uit hoe de WOZ-waarde van woningen wordt berekend en waarom die zo sterk is gestegen.
 
De WOZ-waardes van woningen stijgen al vanaf 2014 ieder jaar. Deze waardestijging is mooi, bijvoorbeeld bij de verkoop van uw woning.
De WOZ waarde wordt gebruikt voor diverse belastingen en heffingen zoals  de onroerendezaakbelasting,
de waterschapsbelasting, het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting en de erfbelasting en schenkbelasting.
De WOZ-waarde is belangrijk voor u.
 
Wij bepalen die waarde ieder jaar in opdracht van uw gemeente.
De waardepeildatum is telkens 1 januari van het voorgaande jaar.
Wij gebruiken die peildatum omdat we voor een juiste waardebepaling, kijken naar de verkoopcijfers
van een jaar vóór de waardepeildatum tot een jaar ná de waardepeildatum.
 
Hoe kan het dat ook dit jaar de WOZ waarde weer stijgt?
De WOZ-waarde berekenen wij op basis van de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen en op basis van de kenmerken van uw woning. En de prijzen van de woningen blíjven oplopen.
 
En wel behoorlijk fors de laatste jaren. De waarde neemt toe, ook al  verandert er niets aan de woning.
Maar er is nog een factor.
Wij beschikken over steeds meer gedetailleerde kenmerken van uw woning en bijgebouwen. Zo zien wij bijvoorbeeld op luchtfoto’s veranderingen op, aan of rondom uw woning. Een garage, een aanbouw of een dakkapel wordt geregistreerd en meegenomen in de WOZ-waarde. Ook het onderhoud, het type woning, de oppervlakte van het perceel en de ligging hebben invloed op de waarde.
En als u vindt dat uw verouderde badkamer, keuken, schilderwerk of achterstallig onderhoud aan de binnenkant van uw woning aanleiding is om de waarde aan te passen, bel ons dan gerust.
Hierdoor wordt de WOZ-waarde nauwkeuriger en eerlijker vastgesteld.
 
De factoren die uw WOZ-waarde bepalen, leggen we uit in het taxatieverslag. Dit vindt u op uw persoonlijke pagina op onze website.
 
Is er toch een reden om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking? Bel dan eerst even met ons.
Dat bespaart een hoop papierwerk. Met één telefoontje krijgt u meer duidelijkheid over uw WOZ-waarde.
En moet die inderdaad worden aangepast, dan wordt dat direct geregeld.
Ga voor meer informatie naar onze website: www.bsgw.nl, telefoon 088-8 420 420. 

[Logo van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)]

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten