Waardebepaling Onroerende Zaak (WOZ)

De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) voert de belastingzaken uit voor de gemeente Weert. De BsGW heft en int de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting. Dit betekent dat u 1 aanslagbiljet krijgt voor zowel de gemeentelijke belastingen als ook de waterschapsbelasting.

Met al uw vragen over de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting kunt u terecht bij de BsGW, www.bsgw.nl.

WOZ-waarde woningen

U kunt de WOZ-waarde van woningen online opzoeken op www.wozwaardeloket.nl.

Bezwaar maken?

Wilt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van uw huis? Dit kan rechtstreeks bij de BsGW, zie de knop bovenaan deze pagina.

Hierboven wordt een YouTube-video getoond. U kunt deze video ook via de website van YouTube bekijken.

[Muziek]

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van woningen en overige gebouwen zoals fabrieken, scholen en winkels in Nederland getaxeerd.

In de meeste Limburgse gemeenten verzorgt BSgW de taxatie van deze gebouwen. Alles bij elkaar 570.000 stuks.
Laten we ons voor het gemak beperken tot de woningen.

Het bepalen van de exacte waarde van een woning is geen gemakkelijke opgave.

In het woordenboek staat niet voor niets dat 'schatten' een ander woord voor 'taxeren' is. En toch moet BSgW tot op € 1000,- nauwkeurig taxeren.

Voor veel woningen is dit een nagenoeg onhaalbare opgave. En als de eigenaar of gebruiker bezwaar maakt tegen de taxatie, moet BSgW de nauwkeurigheid van de taxatie aantonen.

Dat is natuurlijk interessant. Zo interessant dat diverse bureaus de vastgoedeigenaren actief aanmoedigen om bezwaar aan te tekenen tegen de vastgestelde WOZ-waarde.

Zij bieden hun hulp aan en doen dat voor eigen risico. Als een bezwaar wordt toegekend, moeten de zogenaamde proceskosten immers door BSgW aan de bureaus betaald worden. Ee aanbod waar veel eigenaren en gebruikers op ingaan. Een succesvol bezwaar levert en vastgoedeigenaren in de meeste gevallen € 10,- tot € 15,- op aan vermindering van de OZB-belasting.

De rekening voor BsgW loopt per procedure al snel op richting € 700,- à € 800,-.

Een rekening waaraan diezelfde vastgoed eigenaar en alle inwoners van de betreffende gemeenten moeten meebetalen.

De laatste 2 jaar zijn in Nederland de proceskosten gigantisch gestegen, ook in Limburg. De afgelopen jaren komen er steeds meer bureaus die hun verdienmodel baseren op de WOZ-proceskostenvergoeding.

Vanuit ministeries wordt onderzocht hoe deze proceskosten gematigd kunnen worden, omdat deze niet in verhouding staan tot het voordeel dat het oplevert.

Hier is helaas op dit moment nog geen duidelijkheid over. In de tussentijd kunnen wij samen de kosten beperken. Ga als huiseigenaar of gebruiker niet direct in zee met een bureau, maar neem altijd contact op met BSgW.

Dat werkt sneller, makkelijker en is onder de streep voor iedereen goedkoper.

Ga voor meer informatie naar www.bsgw.nl

[Muziek]
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten