Waardebepaling Onroerende Zaak (WOZ)

De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) voert de belastingzaken uit voor de gemeente Weert. De BsGW heft en int de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting. Dit betekent dat u 1 aanslagbiljet krijgt voor zowel de gemeentelijke belastingen als ook de waterschapsbelasting.

Met al uw vragen over de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting kunt u terecht bij de BsGW, www.bsgw.nl.

WOZ-waarde woningen

U kunt de WOZ-waarde van woningen online opzoeken op www.wozwaardeloket.nl.

Bezwaar maken?

Wilt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van uw huis? Dit kan rechtstreeks bij de BsGW, zie de knop bovenaan deze pagina.