Lees voor ?

Adaptatiepaden voor het buitengebied gemeente Weert

De gemeente Weert is partner van het project, gefinancierd door het fonds voor ruimtelijke ontwikkeling Interreg Vlaanderen-Nederland, vanuit de Europese Unie. Dit project kent zowel Nederlandse, Belgische als Duitse partners en heeft als doel het buitengebied duurzaam en toekomstbestendig in te richten.

Met het oog op klimaatverandering en de bijbehorende onzekerheden lijkt het huidige landgebruik en inrichting tegen zijn grenzen aan te lopen. Deze onzekerheid is aanleiding om een adaptatiepaden kaart kaart te maken om de strategie voor de komende jaren vorm te geven. Daarom wil de gemeente samen met betrokkenen in het buitengebied in gesprek over mogelijke maatregelen over de inrichting van het gebied. Keuzes en verandering van de inrichting van het gebied vraagt om aanpassing van betrokkenen.

Logo Interreg Adaptatiepaden

Om dit met elkaar te verkennen, is het opstellen van een adaptatiestrategie een oplossing. Met adaptatiepaden worden mogelijke toekomstbeelden van het buitengebied in beeld gebracht. Knelpunten door klimaatverandering leiden tot andere keuzes en daarmee andere mogelijke toekomstbeelden. Met adaptatiepaden kunnen veranderingen bespreekbaar worden gemaakt.

Vanuit de dialoog kan vervolgens een set maatregelen tot stand komen als gezamenlijke keuze voor landgebruik in het buitengebied van de gemeente Weert. Bij het bepalen van het landgebruik is het belangrijk om duidelijk te hebben hoe lang vormen van landgebruik houdbaar zijn in relatie tot (klimaat) onzekerheden en wat de levensduur is van maatregelen. Deze twee factoren bieden inzicht in optionele no-regret keuzes voor landgebruik voor de ontwikkeling van het buitengebied.

Deze methodiek kan voor elk gebied binnen de Hoge Zandgronden gebruikt worden. In een volgende fase willen we nagaan of deze werkwijze breder toepasbaar is.  

Voor meer informatie zie emfloodresilience.eu

Downloads

Bestand Grootte
Adaptatiepaden buitengebied Weert.pdf (7.75 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten