Lees voor ?

Alcoholwet, ontheffing aanvragen

Foto van een biertap.

Foto van een biertap.

Er mag alleen 'bedrijfsmatig' alcohol worden geschonken in horecazaken die over een Alcoholwetvergunning beschikken. Als je zwak-alcoholische dranken (15% alcoholpercentage of minder) wil schenken bij een bijzondere gelegenheid, zoals een evenement, jubileum of feest, dan heb je een ontheffing nodig op grond van artikel 35 van de Alcoholwet. Voor sterke drank is het niet mogelijk om deze ontheffing te krijgen.

Wat moet ik doen?

Je kunt de ontheffing Alcoholwet via de groene knop hieronder aanvragen. Doe de aanvraag minimaal 8 weken voor de bijzondere gelegenheid. We bevelen je aan je aanvraag al eerder in te dienen.

Vraag je een alcoholontheffing aan voor een evenement? Vergeet dan geen melding te doen of een aanvraag evenementenvergunning in te dienen. Daar zijn ook indieningstermijnen aan verbonden. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Evenementen'.

Je krijgt een schriftelijk besluit van de burgemeester op je aanvraag. Ben je het niet eens met deze beslissing, dan kun je bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing.

Waar moet ik op letten?

We controleren je aanvraag op volledigheid en juistheid. Verlening van de ontheffing is gebaseerd op de Alcoholwet. Aan de ontheffing zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • De ontheffing wordt alleen verleend voor een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard en kan voor maximaal 12 aangesloten dagen worden aangevraagd.
  • De ontheffing heeft alleen betrekking op de verstrekking van zwak-alcoholhoudende dranken.
  • De verstrekking van zwak-alcoholische dranken is alleen toegestaan onder onmiddellijke leiding van een persoon die:
    • minimaal 21 jaar is;
    • niet van slecht levensgedrag is.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van je aanvraag heft de gemeente leges. Zie voor de actuele leges de legesverordening.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Je kunt ook contact opnemen met het Team Bijzondere Wetten. Voor de contactgegevens en openingstijden van de gemeente Weert, zie de pagina 'Contact' of stel je vraag per mail via vergunningen@weert.nl.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten