Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Antenne(schotel), plaatsen

Wilt u een antenne(schotel) plaatsen? Dan hebt u hier meestal geen vergunning voor nodig. In bepaalde gevallen is een omgevingsvergunning wel nodig.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag heft de gemeente leges op grond van de legesverordening. Voor meer info over de leges, zie de legesverordening.

Gehuurde woning

Huurt u een woning, dan moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. U heeft namelijk toestemming nodig van de verhuurder.

Appartementen

Heeft u een appartement of woont u in een flat, dan heeft u wellicht ook toestemming nodig van uw eigen Vereniging Van Eigenaren.

Vervolgprocedure

 1. U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van VROM, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 2. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen.
 3. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
 4. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
 5. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).
 6. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar of beroep aantekenen.

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsperiode (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag).

 • Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een uiterlijke afhandelingstermijn van 8 weken (van ontvangst van de aanvraag tot bekendmaking van het besluit).
 • Voor de uitgebreide voorbereidingsperiode geldt een uiterlijke afhandelingstermijn van 6 maanden.

Beide afhandelingstermijnen kunnen éénmaal met 6 weken worden verlengd. Daarnaast kan het zijn dat u verzocht wordt de aanvraag met gegevens aan te vullen, in dat geval wordt de tijd die u heeft gebruikt voor het aanvullen van de aanvraag bij de afhandelingstermijn opgeteld.

Het bevoegd gezag geeft vooraf aan van welk type er sprake is.

Vooroverleg

Bij een vooroverleg wordt de haalbaarheid van uw plannen getoetst. Eventuele wijzigingen kunt u dan vóór de definitieve aanvraag aanbrengen. De kans op toewijzing van de vergunning wordt hierdoor groter. Kiest u ervoor het vooroverleg over te slaan, dan loopt u meer kans op een afwijzing. En moet u met een nieuwe aanvraag de gehele procedure opnieuw doorlopen.

De gemeente adviseert burgers en ondernemers te beginnen met een vooroverleg. Het overleg heeft geen juridische status, maar er zijn wel legeskosten aan verbonden. De legeskosten van een vooroverleg bedragen 50% van de totale verschuldigde leges. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning worden voornoemde leges in mindering gebracht van de totaal verschuldigde leges.

Bezwaar en beroep

Tegen alle besluiten omtrent vergunningverlening kunt u beroep instellen bij de rechtbank, respectievelijk hoger beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Afhankelijk van de procedure moet u daarvoor wel eerst bezwaar aantekenen (reguliere voorbereidingsprocedure) of een zienswijze indienen (uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Voorwaarden

U mag een antenne(schotel) zonder vergunning plaatsen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U plaatst de antenne(schotel) niet in, aan of op een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • U plaatst de antenne(schotel) aan de achterkant van uw woning. Wilt u de antenne(schotel) aan de voorkant van uw woning plaatsen, dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Plaatsing op een inpandig balkon aan de voorkant is zonder vergunning alleen mogelijk als de antenne(schotel) achter de voorgevel blijft.
 • Gaat het om een schotelantenne, dan moet de doorsnede minder dan 2 meter zijn en de hoogte - met antennedrager - minder dan 3 meter (vanaf de voet gemeten).
 • Bij alle andere antennes mag de hoogte van de antenne met antennedrager maximaal 5 meter zijn gemeten vanaf de voet. Dit geldt ook voor antennes die aan de gevel zijn bevestigd, gemeten vanaf het punt waarop de antenne met antennedrager het dakvlak kruist.

Voldoet u niet aan een of meer van deze voorwaarden? Dan moet u voor het plaatsen van de antenne(schotel) een omgevingsvergunning aanvragen.

Daarnaast kunt u ook controleren of de antenne(schotel) vergunningsplichtig is via een vergunningcheck in het omgevingsloket. De vergunningscheck kunt u vinden op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten