Lees voor ?

Antenne(schotel), plaatsen

Wil je een antenne(schotel) plaatsen? Dan heb je hier meestal geen vergunning voor nodig. In bepaalde gevallen is een omgevingsvergunning wel nodig.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag heft de gemeente leges op grond van de legesverordening. Voor meer info over de leges, zie de legesverordening.

Gehuurde woning

Huur je een woning, dan moet je eerst contact opnemen met de verhuurder. Je hebt namelijk toestemming nodig van de verhuurder.

Appartementen

Heb je een appartement of woon je in een flat, dan heb je wellicht ook toestemming nodig van je eigen Vereniging Van Eigenaren.

Vervolgprocedure

 • Je doet de vergunningcheck via het Omgevingsloket, om te zien of je een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als je een vergunning nodig hebt, dan kun je deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen.
 • Je krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
 • Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
 • Als jouw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder je de vergunning krijgt).
 • Ben je het niet eens met de beslissing, dan kun je bezwaar of beroep aantekenen.

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsperiode (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag).

 • Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een uiterlijke afhandelingstermijn van 8 weken (van ontvangst van de aanvraag tot bekendmaking van het besluit).
 • Voor de uitgebreide voorbereidingsperiode geldt een uiterlijke afhandelingstermijn van 6 maanden.

Beide afhandelingstermijnen kunnen éénmaal met 6 weken worden verlengd. Daarnaast kan het zijn dat je verzocht wordt de aanvraag met gegevens aan te vullen, in dat geval wordt de tijd die je hebt gebruikt voor het aanvullen van de aanvraag bij de afhandelingstermijn opgeteld.

Het bevoegd gezag geeft vooraf aan van welk type er sprake is.

Vooroverleg

Bij een vooroverleg wordt de haalbaarheid van jouw plannen getoetst. Eventuele wijzigingen kun je dan vóór de definitieve aanvraag aanbrengen. De kans op toewijzing van de vergunning wordt hierdoor groter. Kies je ervoor het vooroverleg over te slaan, dan loop je meer kans op een afwijzing. En moet je met een nieuwe aanvraag de gehele procedure opnieuw doorlopen.

De gemeente adviseert burgers en ondernemers te beginnen met een vooroverleg. Het overleg heeft geen juridische status, maar er zijn wel legeskosten aan verbonden. De legeskosten van een vooroverleg bedragen 50% van de totale verschuldigde leges. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning worden voornoemde leges in mindering gebracht van de totaal verschuldigde leges.

Bezwaar en beroep

Tegen alle besluiten omtrent vergunningverlening kun je beroep instellen bij de rechtbank, respectievelijk hoger beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Afhankelijk van de procedure moet je daarvoor wel eerst bezwaar aantekenen (reguliere voorbereidingsprocedure) of een zienswijze indienen (uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Voorwaarden

Je mag een antenne(schotel) zonder vergunning plaatsen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je plaatst de antenne(schotel) niet in, aan, of op een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • Je plaatst de antenne(schotel) aan de achterkant van je woning. Als je de antenne(schotel) aan de voorkant van je woning wilt plaatsen, heb je meestal een omgevingsvergunning nodig. Plaatsing op een inpandig balkon aan de voorkant is zonder vergunning alleen mogelijk als de antenne(schotel) achter de voorgevel blijft.
 • Bij een schotelantenne moet de doorsnede minder dan 2 meter zijn en de hoogte - met antennedrager - minder dan 3 meter (gemeten vanaf de voet).
 • Voor alle andere antennes mag de hoogte van de antenne met antennedrager maximaal 5 meter zijn (gemeten vanaf de voet). Dit geldt ook voor antennes die aan de gevel zijn bevestigd, gemeten vanaf het punt waarop de antenne met antennedrager het dakvlak kruist.

Voldoe je niet aan een of meer van deze voorwaarden? Dan moet je voor het plaatsen van de antenne(schotel) een omgevingsvergunning aanvragen.

Daarnaast kun je ook controleren of de antenne(schotel) vergunningsplichtig is via een vergunningcheck in het omgevingsloket. De vergunningscheck kun je vinden op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten