Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Omgevingsvergunning

Nieuwbouwwoning in aanbouw.

Nieuwbouwwoning in aanbouw.

 Zoekt u gepubliceerde omgevingsvergunningen? Deze zijn te vinden op de pagina 'Officiële bekendmakingen'.

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Wilt u een boom kappen? Of gaat u reclame maken op uw bedrijfspand? De meeste activiteiten op het gebied van (ver)bouw, wonen, monumenten, milieu, natuur en ruimte (de fysieke leefomgeving) vereisen een vergunning of het doen van een melding. De medewerkers van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) helpen u hier graag bij!

Team Vergunningen Bouwen neemt op deskundige wijze uw aanvraag of informatieverzoek in behandeling. Zij worden het liefst bij uw plan betrokken vóórdat u een officiële aanvraag indient. Zo kunnen zij meedenken over de mogelijkheden om uw plan te realiseren. Of blijkt al snel dat ook de deskundigheid van andere afdelingen nodig is. Betrek de gemeente dus zo vroeg mogelijk bij uw plan. Dit bespaart u vaak tijd en geld.

Hoe weet ik of ik een omgevingsvergunning nodig heb?

Wij kunnen u daarin adviseren. Overleg daarom altijd eerst met de gemeente. Neem contact op met een medewerker van het team Vergunningen Bouwen. Dit kan via het algemene telefoonnummer (0495) 575 000. Dit kunt u doen wanneer u een bouwplan heeft. Maar ook wanneer u een andere activiteit wilt uitvoeren en u twijfelt of dat mag. Vaak kan een van de medewerkers u in een kort gesprek al verder op weg helpen. U kunt ook een e-mail sturen naar vergunningen@weert.nl.

Veel zaken kunt u zelf al uitzoeken:

  • Bekijk de gemeentelijke regels via de pagina Verordeningen. Voor onder andere huisvesting van arbeidsmigranten, gemeentelijke monumenten en waardevolle bomen heeft de gemeente haar eigen regels opgesteld. Ga alvast na of uw plan met een van deze regels te maken heeft.
  • Onderzoek of uw plan binnen het bestemmingsplan past. In een bestemmingsplan staat welke functies op welke plaats zijn toegestaan. Een functie is bijvoorbeeld wonen, werken, groen of verkeer. Ook de regels die gelden voor zo’n functie staan in het bestemmingsplan. Denk hierbij aan bouwhoogte, afstand tot de buren en of er bijgebouwen zijn toegestaan. Ga naar de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl voor alle geldende bestemmingsplannen.
  • Een handig hulpmiddel is de vergunningscheck via het Omgevingsloket. Op basis van de door u ingevulde gegevens, geeft de vergunningscheck aan of u een omgevingsvergunning nodig hebt of een melding moet doen. Komt hier uit dat uw plan vergunningsvrij is en u ook geen melding hoeft te doen? Dan kunt u meteen beginnen.
  • Bekijk ook deze 'Handreiking participatie externe initiatiefnemers': middels een korte vragenlijst ('Quickscan') kunt u snel bepalen welke vorm van participatie nodig is voor uw plan. 

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

Er zijn twee manieren om een omgevingsvergunning aan te vragen: digitaal of op papier. Bij grotere projecten raden we u aan om een vooroverleg aan te vragen.

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket.
  Hiervoor heeft u DigiD (inwoners) of eHerkenning (ondernemers) nodig.

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over omgevingsvergunningen en hulp bij het aanvragen. U kunt bijlagen elektronisch bijsluiten. 

U kunt ook een aanvraagformulier downloaden en uitprinten. Dit formulier kunt u vinden via het Omgevingsloket.

Dit formulier met bijbehorende stukken kunt u vervolgens indienen bij de publieksbalie in het stadhuis, mailen naar vergunningen@weert.nl of per post sturen naar:

Gemeente Weert
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Postbus 950
6000 AZ Weert

Statuswijziging

Zodra u daadwerkelijk start met bouwen, uw bouwwerk is afgerond of uw verbouwing gereed is, dan dient u dit te melden bij de gemeente. U kunt dit doen via een digitaal formulier 'Statuswijziging Omgevingsvergunning'.

Overleg met ons team vóór de aanvraag

Een vooroverleg kunt u aanvragen via het formulier dat onderaan deze pagina te downloaden is. 
Dit formulier met bijbehorende stukken kunt u vervolgens indienen bij de publieksbalie in het stadhuis, mailen naar vergunningen@weert.nl of per post sturen naar Gemeente Weert, Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

Tijdens een vooroverleg wordt de haalbaarheid van uw plan getoetst. Eventuele wijzigingen kunt u dan nog vóór de definitieve aanvraag aanbrengen. De kans op toewijzing van de vergunning wordt hierdoor groter. Met een vooroverleg heeft u nog geen toestemming om uw bouwplan uit te voeren. U moet nog wel een officiële vergunningsaanvraag doen. Let op: een positief advies geeft geen garantie dat u een omgevingsvergunning krijgt.

Voor een vooroverleg betaalt u leges. De hoogte van de leges vindt u in de legesverordening. Als de omgevingsvergunning wordt verleend, worden deze legeskosten in mindering gebracht op de totale legeskosten die in rekening zijn gebracht voor het behandelen van uw aanvraag.

Informatie aanvraag, procedure & vergunning

Hieronder leest u uitgebreide informatie over de aanvraag, het verlopen van de procedure en de omgevingsvergunning.

Wat u precies betaalt, is afhankelijk van hoe groot en complex uw aanvraag is. In de tarieventabel in de legesverordening staan alle legeskosten. Voor de activiteit 'bouwen' moet u uitgaan van een percentage van de bouwkosten. De berekening van de werkelijke kosten is afhankelijk van veel factoren. Daarom krijgt u de factuur voor de legeskosten pas als de vergunning is verleend of als u de procedure stopt.

Eenvoudige aanvragen volgen de reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij maximaal 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag.
Complexere aanvragen volgen de uitgebreide procedure. De beslistermijn is daarbij maximaal 6 maanden.
U krijgt vooraf te horen van welk type aanvraag er sprake is. Beide beslistermijnen kunnen éénmaal met 6 weken worden verlengd. Daarnaast kan het zijn dat u wordt verzocht om uw aanvraag met gegevens aan te vullen. In dat geval wordt de beslistermijn opgeschort. Dit komt er op neer dat het aantal dagen die u heeft gebruikt voor het aanvullen van de aanvraag bij de beslistermijn wordt opgeteld.

Heeft u uw plannen met uw buren besproken? Dit voorkomt vaak lastige juridische procedures. Na het verlenen van de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) namelijk bezwaar maken tegen de vergunning. De bezwaartermijn is 6 weken.
U kunt uw plan uitvoeren, zodra u de omgevingsvergunning heeft gekregen. Meld bij de gemeente wanneer u gaat beginnen met de werkzaamheden en wanneer u klaar bent. Dit kunt u doen via deze pagina. Een toezichthouder kan bij u langs komen om erop te letten dat de werkzaamheden volgens de vergunning worden uitgevoerd.
 
Wij raden het af om (verder) te bouwen zolang de bezwaartermijn nog loopt of nadat er een bezwaarschrift is ingediend. Zo voorkomt u onomkeerbare zaken (denk aan een boom die onterecht is gekapt) of extra kosten voor het terugbrengen van een bouwwerk/gebouw/etc. naar de oude situatie.

Bent u het niet eens met de verleende omgevingsvergunning? Of is uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u daartegen bezwaar maken.
 

Downloads

Bestand Grootte
Omgevingsvergunning vooroverleg.pdf (0.45 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten