Verordeningen

Een gemeentelijke verordening is een op gemeentelijk niveau vastgesteld algemeen verbindend voorschrift. Het is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau. De bekendste gemeentelijke verordening is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarnaast zijn er nog vele andere regelingen die allerlei andere zaken regelen.

Regelgeving gemeente Weert

De regelingen van de gemeente Weert kunt u bekijken op de website Overheid.nl, via de link hieronder. Op die website is alle regelgeving van alle gemeenten, provincies en waterschappen te vinden. U kunt ook deze zoekmachine gebruiken op de website Overheid.nl.

Geldende verordeningen gemeente Weert

Een regeling treedt pas in werking nadat deze is bekendgemaakt. Deze bekendmakingen vinden o.a. plaats in het Gemeenteblad. Zie hiervoor de webpagina Bekendmakingen.

Tarieven / leges

Bent u op zoek naar tarieventabellen van de gemeente Weert? De tarieventabellen zijn te vinden als bijlage bij de betreffende verordening. Bijvoorbeeld: De Tarieventabel leges kunt u vinden als bijlage bij de legesverordening.