Lees voor ?

Verordeningen

Een gemeentelijke verordening is een op gemeentelijk niveau vastgesteld algemeen verbindend voorschrift. Het is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau. De bekendste gemeentelijke verordeningen zijn de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Legesverordening. Daarnaast zijn er nog vele andere regelingen die allerlei andere zaken regelen.

Regelgeving gemeente Weert

De regelingen van de gemeente Weert kun je bekijken op de website Overheid.nl, via de link hieronder. Op die website is alle regelgeving van alle gemeenten, provincies en waterschappen te vinden. Je kunt ook deze zoekmachine gebruiken op de website Overheid.nl.

Geldende verordeningen gemeente Weert

Een regeling treedt pas in werking nadat deze is bekendgemaakt. Deze bekendmakingen vinden o.a. plaats in het Gemeenteblad. Zie hiervoor de webpagina Bekendmakingen.

Tarieven / leges

Ben je op zoek naar tarieventabellen van de gemeente Weert? De tarieventabellen zijn te vinden als bijlage bij de betreffende verordening. Bijvoorbeeld: De Tarieventabel leges kun je vinden als bijlage bij de legesverordening. Klik daarvoor op bovenstaande groene knop. Daar vind je een alfabetische lijst. Je kunt op de betreffende verordening klikken om deze te bekijken. 

Subsidieregelingen

Ben je op zoek naar regelingen over subsidie van de gemeente Weert? De verschillende regelingen over subsidies zijn in die alfabetische lijst te vinden, onder andere bij Algemene subsidieverordening, subsidieregelingen, tenderregelingen, stimuleringsregeling, experimenteerregeling en evt. bijbehorende beleidsregels of nadere regels. Klik hiervoor op de groene knop en de alfabetische lijst van de regelingen van de gemeente Weert wordt zichtbaar. Voor meer informatie over subsidies, zie het op subsidieportaal.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten