Lees voor ?

Officiële bekendmakingen

De gemeente Weert plaatst alle officiële bekendmakingen digitaal in het Gemeenteblad (en in de Staatscourant) op de website www.overheid.nl. Hier vindt u ook de publicaties van alle (lokale) overheden. U kunt de bekendmakingen van de gemeente Weert bekijken via deze link:

Bekendmakingen gemeente Weert

Daarnaast kunt u bij de Informatie- en Servicebalie in het stadhuis de bekendmakingen van deze week inzien. Wilt u ook achterliggende dossiers inzien, dan kunt u daarvoor een afspraak maken. Voor de contactgegevens en openingstijden, zie deze pagina.

Bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen

U kunt de bekendmakingen uit uw woonomgeving (bijv. uw buurt) wekelijks automatisch per e-mail ontvangen. Met bekendmakingen informeert de gemeente u over bijvoorbeeld de aanvraag van een bouwvergunning in uw wijk of een vergunning voor een evenement. Ook wijzigingen in ruimtelijke plannen of verkeersbesluiten worden op deze manier bekendgemaakt. U kunt eenvoudig sorteren op uw postcode zodat u alleen de bekendmakingen van uw wijk of buurt ontvangt. Ook kunt u zich aanmelden voor de bekendmakingen van provincie en waterschap of de bekendmakingen in de Staatscourant. Binnen de website overheid.nl kunt u ook nog zoeken op onderwerp, datum, periode enzovoort. Voor aanmelding, zie: 

Aanmelding bekendmakingen per e-mail

Naast bekendmakingen in uw buurt, publiceert de gemeente Weert ook bekendmakingen (van de algemene verbindende voorschriften zoals verordeningen) in het Gemeenteblad. De bekendmakingen over ruimtelijke plannen en verkeersbesluiten publiceert de gemeente Weert in de Staatscourant.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten