Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Subsidieportaal

Bankbiljetten en rekeningen.

Bankbiljetten en rekeningen.

Welkom in het subsidieportaal. Op deze pagina's krijgt u meer informatie over alle subsidiemogelijkheden bij de gemeente Weert.

Bent u op zoek naar subsidiemogelijkheden?

Op de pagina 'Subsidiehulp' vindt u informatie over de verschillende subsidiemogelijkheden en hoe u deze kunt aanvragen. Subsidies worden verstrekt (verleend / vastgesteld) op basis van regels, die u tevens kunt nalezen.

Digitaal subsidie vaststellen

Voor een aantal vrijwilligersorganisaties die jaarlijks subsidie ontvangen van de gemeente Weert, moet de verleende subsidie nog definitief worden vastgesteld. Of dit voor uw organisatie van toepassing is, kunt u lezen in de door u ontvangen subsidiebeschikking. Vanaf de vaststelling voor het subsidiejaar 2022 kan het indienen van een vaststellingsaanvraag ook digitaal. Wilt u digitaal een aanvraag subsidievaststelling indienen en/of meer informatie hierover? Zie de pagina 'Subsidie vaststellen vrijwilligersorganisaties' voor informatie en het digitale vaststellingsformulier.
 U heeft eHerkenning nodig om de aanvraag te kunnen doen.

Digitaal subsidie aanvragen

Vanaf het subsidiejaar 2023 kunnen vrijwilligersorganisaties die jaarlijks subsidie ontvangen van de gemeente Weert hun subsidieaanvraag digitaal indienen. Wilt u digitaal subsidie aanvragen en / of meer informatie hierover? Zie de pagina 'Subsidie aanvragen vrijwilligersorganisaties' voor informatie en het digitale aanvraagformulier.
 U heeft eHerkenning nodig om de aanvraag te kunnen doen.

Subsidieregister

De gemeente Weert houdt een overzicht bij van verstrekte subsidies. In dit overzicht, het 'subsidieregister', vindt u de door de gemeente verstrekte subsidies.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten