Subsidieregister

Foto van bankbiljetten en muntstukken.

Foto van bankbiljetten en muntstukken.

Welke organisatie krijgt subsidie van de gemeente Weert?

De gemeente Weert vindt het belangrijk dat inwoners, verenigingen en stichtingen en andere belangstellenden kennis kunnen nemen van verstrekte subsidies. In de lijsten die u hieronder kunt bekijken, vindt u de door de gemeente Weert verstrekte subsidies. Dit in de vorm van een subsidieregister.

In de kolommen leest u: wie de subsidie heeft ontvangen, het bedrag en het doel waarvoor deze is verstrekt.

De genoemde bedragen kunnen afwijken van de bedragen die de ontvangers uiteindelijk krijgen, omdat het de verleende bedragen betreft.

Openbaar subsidieregister gemeente Weert 2020

Openbaar subsidieregister gemeente Weert 2019

Openbaar subsidieregister gemeente Weert 2018

Openbaar subsidieregister gemeente Weert 2017