Subsidieregister

Welke organisatie krijgt subsidie van de gemeente Weert?

De gemeente Weert vindt het belangrijk dat inwoners, verenigingen en stichtingen en andere belangstellenden kennis kunnen nemen van verstrekte subsidies. In de lijst die u hieronder kunt downloaden, vindt u de door de gemeente Weert verstrekte subsidies. Dit in de vorm van een subsidieregister.

In de kolommen leest u: wie de subsidie heeft ontvangen, het bedrag, het doel waarvoor deze is verstrekt, het programma en taakveld uit de begroting waar de subsidie onder valt. 

De genoemde bedragen kunnen afwijken van de bedragen die de ontvangers uiteindelijk krijgen, omdat het de verleende bedragen betreft.

Downloads

Bestand Grootte
Openbaar subsidieregister gemeente Weert 2017.pdf (0.1 mb)
Openbaar subsidieregister gemeente Weert 2018.pdf (0.21 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.