Lees voor ?

Openbaar subsidieregister gemeente Weert 2020

  • Onderstaande gegevens zijn met de meeste zorgvuldigheid verzameld en opgenomen in het register. Hieraan kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.
  • Het besluit door of namens het college van burgemeester en wethouders is de enige juridische rechtsgrond voor de subsidie.
  • Tip: gebruik je een touchscreen (tablet / smartphone)? Je kunt in de tabel horizontaal scrollen.
Artis Communicatiebureau B.V. € 1.000,00 Bijdrage quiz Open Monumentendag 2020. Incidenteel
Atletiek en Wandelsportvereniging Weert € 9.330,00 Activiteiten op het gebied van sport (atletiek en wandelen). Structureel
Badmintonclub Weert '67 € 1.950,00 Activiteiten op het gebied van sport (badminton). Structureel
Basketball Club Aeternitas € 540,00 Activiteiten op het gebied van sport (basketbal). Structureel
BNMO afdeling Limburg € 500,00 Ondersteuning van (ex-)geüniformeerden met een dienstverband gerelateerde aandoening (en hun directe achterban), die woonachtig zijn in de gemeente Weert. Incidenteel
Boshoven, Afdeling van ZijActief Limburg € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Brevendia € 4.920,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Christelijk Gemengd Bethelkoor € 1.791,25 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Creatref Groenewoud-Biest € 1.000,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Creatref Leuken € 2.000,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
De Landelijke Rijvereniging 'Weert' € 270,00 Activiteiten op het gebied van sport (paardrijden). Structureel
De Limburgse Jonges € 1.870,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
De Volhouders € 2.000,00 Activiteiten op het gebied van toneel. Structureel
Dorpsbelangen Laar € 5.754,72 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Dorpsbelangen Laar € 12.500,00 Huisvesting maatschappelijk gebruik van zaal Beej-Bertje Structureel
Dorpsbelangen Tungelroy € 5.150,00 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Dorpsbelangen Tungelroy € 1.750,00 Herinrichting groenvoorziening Piusplein Tungelroy. Incidenteel
Dorpsraad Altweerterheide € 5.150,00 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
F.C. O.D.A. (Overwinnen Door Aanhouden) € 8.655,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Fanfare Sint Willibrordus € 11.220,00 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Fanfare 'St. Jan' € 10.939,65 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Fractie CDA € 4.000,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Structureel
Fractie D66 € 3.750,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Structureel
Fractie DUS Weert € 3.850,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Structureel
Fractie Goubet-Duijsters (m.i.v. 13-01-2020 Fractie Duijsters) € 3.800,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Structureel
Fractie PvdA € 3.750,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Structureel
Fractie VVD € 3.900,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Structureel
Fractie Weert Lokaal € 4.300,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Structureel
Gemengd koor Creatura € 2.750,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Gemengd koor Da Capo Stramproy € 3.087,50 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Gemengd koor Da Capo Stramproy € 950,00 Activiteiten op het gebied van zang: Aanvullende subsidie ten behoeve van herstart kinderkoor Sing4U. Structureel
Gemengde Zangvereniging 'Con Amore' € 2.750,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Gezamenlijke leerlingenraden LVO Weert € 1.130,00 Organiseren van het 'Eindgala scholieren LVO Weert'. Incidenteel
Gilde van de Wieërter Stadsschötte, Sint Catharina 1480 € 810,00 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Gymnastiekvereniging De Bottekrakers € 2.805,00 Activiteiten op het gebied van sport (gymnastiek/turnen). Structureel
Gymnastiekvereniging Jan van Weert € 9.285,00 Activiteiten op het gebied van sport (gymnastiek/turnen). Structureel
Handbalvereniging Rapiditas € 3.960,00 Activiteiten op het gebied van sport (handbal). Structureel
Handbalvereniging Stramproy € 1.230,00 Activiteiten op het gebied van sport (handbal). Structureel
Harmonie St. Joseph Weert-Zuid € 10.935,00 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Harmonie van het Heilig Hart € 8.654,78 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Hengelsportvereniging St. Petrus Weert e.o. € 2.500,00 Organiseren van hengelsportactiviteiten in de gemeente Weert, waaronder begeleiding van jeugdige vissers, zorg voor een goede visstand en zorg voor oeveronderhoud. Structureel
Hockeyvereniging 'Weert' € 13.920,00 Activiteiten op het gebied van sport (hockey). Structureel
Honk- en Softballvereniging Indians Weert € 450,00 Activiteiten op het gebied van sport (honk- en softbal). Structureel
Jazz Dansstudio Release Weert € 1.710,00 Activiteiten op het gebied van sport (dans). Structureel
Katholieke Bond van Ouderen, Afdeling Weert-Zuid € 4.875,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Katholieke Ouderenvereniging 'Sint Sebastiaen' € 3.250,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Kerkelijke Harmonie St. Joseph Weert 1880 € 12.645,00 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
L.T.V. de Grensmeppers € 1.920,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
Laarder Vrouwen Vereniging € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Leuken, afdeling van ZijActief Limburg € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging Afdeling Stramproy € 1.250,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging St. Martinus € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Lokaal Zorgvragers Overleg € 2.500,00 Activiteiten die bewerkstelligen dat belanghebbenden door zelforganisatie vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gevoerde gemeentelijke beleid bij de Wmo. Structureel
Mannenkoor 'Eendracht' € 3.205,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Manoeuvre € 2.464,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Meerderweert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert € 700,00 Organiseren van het Weerter Scholen Toernooi. Structureel
Meisjeskoor 'Cantarella' € 5.661,25 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Meisjeskoor 'Cantarella' (Dancing Kids) € 630,00 Activiteiten op het gebied van sport (dans). Structureel
Modelbouwclub Weert € 210,00 Activiteiten op het gebied van sport (modelbouw). Structureel
Moesel Megacles Combinatie Weert (MMC) € 7.080,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Molenstichting Gebr. Adriaens € 5.211,00 Onderhoud en restauratie molen De Hoop op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Molenstichting Weerterland € 5244,00 Jaarlijkse bijdrage 2020 ten behoeve van onderhoud diverse Weerter molens. Structureel
Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Stramproy-Tungelroy € 500,00 Ondersteuning van mensen met een ziekte of handicap en hun begeleiders. Structureel
Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Weert € 500,00 Ondersteuning van mensen met een ziekte of handicap en hun begeleiders. Structureel
Natuurlijk persoon € 8.745,00 Bijdrage op grond van de Subsidieregeling Gevelverbetering binnenstad Weert 2017 Incidenteel
Natuurlijk persoon € 725,00 Hendrikkehofstraat Boshoven: Herinrichting groenvoorziening en buurtactiviteit ter bevordering van sociale cohesie en onderlinge contacten. Incidenteel
Natuurlijk persoon € 79,00 Meerjarige subsidie voor onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 124,00 Meerjarige subsidie voor onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 257,00 Meerjarige subsidie voor onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 334,00 Meerjarige subsidie voor onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 1.050,00 Meerjarige subsidie voor onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 463,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 1.639,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 1.730,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 2.124,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 2.124,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 2.124,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 2.124,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 3.000,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 4.692,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 6.849,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 700,00 Ondersteuning initiatief 'Creatieve ideeën voor kinderen'. Incidenteel
Natuurlijk persoon € 301,00 Uitvoeren bouwhistorisch onderzoek in het kader van onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Nederlandse Vereniging voor Onderwatersport 'De Peddemoeëk' € 750,00 Activiteiten op het gebied van sport (duiken). Structureel
Organisatie Jeugdpreensetreffe (VV De Pinmaekers) € 900,00 Organiseren van het Jeugdpreensetreffe 2020. Structureel
OUCH ZO € 3.675,00 Activiteiten in 2020 in Weert in het kader van projectplan 2020-2021 en Weert Respecteert 2020. Incidenteel
Ouderenafdeling Groenewoud € 2.250,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenafdeling St. Martinus K.B.O. Weert € 6.375,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenkoor Wij Willen Zingen € 1.456,23 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Ouderensociëteit Boshoven € 2.500,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenvereniging Altweerterheide € 2.375,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenvereniging Fatima € 3.125,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenvereniging 'H. Cornelius' Swartbroek € 1.500,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenvereniging Sint Willibrordus € 5.000,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenvereniging Sint Willibrordus (Grenskoor Stramproy) € 646,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Ouderenvereniging St. Matthias € 2.375,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Paardensportvereniging Laar € 210,00 Activiteiten op het gebied van sport (paardrijden). Structureel
Protestantse Gemeente Weert-Budel € 2.403,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
R.K. Sportvereniging Laar € 8.880,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Reddingsbrigade Weert € 7.590,00 Activiteiten op het gebied van sport (zwemmen). Structureel
Rijvereniging Equinus Stramproy € 810,00 Activiteiten op het gebied van sport (paardrijden). Structureel
Rooms Katholieke Voetbalvereniging 'Crescentia' € 900,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Rooms Katholieke Weerter Sportvereniging Wilhelmina ´08 € 10.917,50 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
S.C.W. Senioren Computerclub Weert € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Samenwerkende Koren Groenewoud € 7.635,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Save the Children € 7.200,00 Uitvoering SUN Weert. Incidenteel
Schutterij Sint Barbara Tungelroy € 980,00 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Antonius 1475 € 2.201,83 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Antonius Altweert € 1.346,25 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Catharina € 2.539,85 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Cornelius € 3.537,00 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij 'St. Job' € 3.940,00 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Oda € 4.672,00 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Sebastianus € 5.182,00 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Scouting Hubovra € 19.844,00 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting Hubovra € 4.137,00 Coronacompensatie jeugdwerk 2020. Incidenteel
Scouting Hubovra € 2.500,00 Organiseren van 'Lockdown Weert 2020' op 10 oktober 2020. Incidenteel
Scouting Kardinaal Mindszenty Groep € 23.606,55 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting Kardinaal Mindszenty Groep € 7.362,00 Coronacompensatie jeugdwerk 2020. Incidenteel
Scouting Keent-Moesel € 29.256,09 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting Keent-Moesel € 3.605,00 Coronacompensatie jeugdwerk 2020. Incidenteel
Scouting St. Job Leuken-Weert € 3.384,15 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting St. Job Leuken-Weert € 1.258,00 Coronacompensatie jeugdwerk 2020. Incidenteel
Scouting St. Maarten Weert € 3.824,50 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting St. Maarten Weert € 1.134,00 Coronacompensatie jeugdwerk 2020. Incidenteel
Scouting St. Rumoldus € 8.910,16 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting St. Rumoldus € 1.175,00 Coronacompensatie jeugdwerk 2020. Incidenteel
Senioren Koepel Weert € 2.500,00 Activiteiten die bewerkstelligen dat belanghebbenden door zelforganisatie vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gevoerde gemeentelijke beleid bij de Wmo. Structureel
Seniorenvereniging Altijd Jong, KBO afdeling Biest-Weert € 1.875,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Sportvereniging Altweerterheide € 570,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Stadsvastelaovendjvereiniging 'De Rogstaekers' € 25.000,00 Organiseren van de carnavalsoptochten in het centrum van Weert, en de Bonte Avonden/Familiemiddagen in het Munttheater. Structureel
Stadsvastelaovendjvereiniging 'De Rogstaekers' € 5.000,00 Organiseren van 'Fieëst oppe Mêrrentj 2020' van 22 tot en met 25 februari 2020 in het centrum van Weert. Incidenteel
Stedelijke Harmonie St. Antonius € 11.225,00 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Stichting Accommodatie Swartbroek € 7.500,00 Openstelling gymzaal Swartbroek ten behoeve van het gymonderwijs van basisschool St. Laurentius. Structureel
Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg € 2.089,00 Bijdrage in de kosten voor het uitvoerern van het advies- en meldpunt personenen met verward gedrag (Meldpunt Zorgwekkend Gedrag). Incidenteel
Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg € 636.505,00 Maatschappelijk werk. Structureel
Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg € 5.762,00 Pilot inzet gespecialiseerd maatschappelijk werk na revalidatie. Incidenteel
Stichting Bewonersorganisatie Binnenstad Weert € 7.588,56 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Bibliocenter € 1.188.651,00 Instandhouding van een voor ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening, die bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van de inwoners van het werkgebied van Stichting Bibliocenter. Structureel
Stichting Bospop € 8.500,00 Organiseren van het Bospopfestival in de gemeente Weert in 2020. Vanwege coronacrisis niet doorgegaan. Structureel
Stichting Cultuurhistorische Publicaties voor de regio Weert € 2.500,00 Project 'Wieërter oorlogslaeve belaeve'. Incidenteel
Stichting Dagopvang Weert € 30.539,00 Exploiteren van de diverse huiskamers waar kwetsbare ouderen terecht kunnen voor een zinvolle dagbesteding of om de mantelzorgers te ontlasten. Structureel
Stichting De Aldenborgh € 3.036,14 Compensatie gemaakte voorbereidingskosten voor het vanwege de coronacrisis geannuleerde schouwspel 'De Paersmêrrentj'. Incidenteel
Stichting De Jeugd heeft de Toekomst € 5.000,00 Uitvoeren van de musical 'Roméo et Juliette'. Incidenteel
Stichting De Wieërter 11 € 800,00 Organiseren van het evenement 'De Wieërter 11'. Incidenteel
Stichting Door Sport Ontspanning (D.S.O.) € 650,00 Organiseren activiteit 'paardrijden' voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking. Structureel
Stichting Dorpsraad Stramproy € 9.020,64 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Dorpsraad Stramproy € 2.500,00 Organiseren van de activiteiten van het Sociaal Platform Stramproy. Incidenteel
Stichting Dorpsraad Stramproy € 500,00 Organiseren van de doden- en bevrijdingsherdenking in Stramproy op 4 en 5 mei. Structureel
Stichting Dorpsraad Swartbroek € 5.150,00 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Eduquaat: OBS de Graswinkel en Basisschool St. Jozef € 8.500,00 Ondersteuning initiatief 'Buitengymlessen en buiten bewegen op school stimuleren en uitvoeren' Incidenteel
Stichting Epic Youth € 4.000,00 Ondersteuning initiatief 'Game evenement voor jongeren' in de kerstvakantie 2020. Incidenteel
Stichting Filmhuis Weert € 1.000,00 Aanbieden van een filmprogramma, hoofdzakelijk in de gemeente Weert. Structureel
Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy (De Zaal) € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van Gemeenschapscentrum Stramproy (De Zaal). Structureel
Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy (De Zaal) € 11.964,00 Groot onderhoud aan het Gemeenschapscentrum Stramproy (De Zaal). Structureel
Stichting Gemeenschapshuis Groenewoud-Weert € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van Gemeenschapshuis Groenewoud. Structureel
Stichting Gezondheidsbevordering Weert-Stramproy € 750,00 Bewegingsactiviteiten voor doelgroep 55+ (Meer Bewegen voor Ouderen) onder leiding van docenten met een opleiding gericht op verantwoord bewegen voor deze doelgroep. Structureel
Stichting Gilde Opleidingen € 25.000,00 Ondersteuning initiatief 'Opzetten van een Gilde Leerlab in het stadscentrum van Weert'. Incidenteel
Stichting Heyerkapel € 2.169,00 Jaarlijkse bijdrage onderhoud kruisen en kapellen. Structureel
Stichting Kimpe Veld € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van multifunctionele accommodatie Kimpe Veld. Structureel
Stichting Kindcentrum Kansrijk € 6.500,00 Ontwikkeling nieuwe onderwijsvorm voor Weert: Bijdrage inhuur advieskosten en financiële onderbouwing haalbaarheidstoets. Incidenteel
Stichting KinderVakantieWerk Stad Groenewoud Biest Molenakker € 825,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting KinderVakantieWerk Altweerterheide € 577,50 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting KinderVakantieWerk Leuken € 2.392,50 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting KinderVakantieWerk Stramproy € 2.452,50 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting KinderVakantieWerk Swartbroek € 285,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting Kivabola € 2.550,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting Kivakemo € 2.520,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting KVW Tungelder € 435,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting Land van Horne € 4.814,57 Uitvoering van huishoudelijke hulp in het Franciscus Hospice in 2020 (eenmalige extra bijdrage). Incidenteel
Stichting Land van Horne € 20.710,43 Uitvoering van huishoudelijke hulp in het Franciscus Hospice in 2020. Incidenteel
Stichting Leergeld Weert e.o. € 29.000,00 Aanvullend budget voor het jaar 2020 ten behoeve van ondersteuning op het gebied van sport, cultuur en school aan jeugdigen uit gezinnen met een laag inkomen. Structureel
Stichting Limburg Festival € 3.000,00 Project 'Digitale TV-uitzending Limburg Festival 2020'. Incidenteel
Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) € 25.000,00 Ondersteuning initiatief 'Onderzoek naar een intensievere samenwerking op inhoud (inclusief een onderzoek naar gezamenlijke huisvesting) voor de doelgroep van praktijkonderwijs (Het Kwadrant), De Widdonckschool, De Risse, Werk.Kom en PSW Werk'. Incidenteel
Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO): Scholengemeenschap Philips van Horne € 1.418,00 Project 'Zelf letteren met respect'. Incidenteel
Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO); Het Kwadrant € 2.181,00 Bijdrage in de kosten voor de huur van 1 appartement in het WoZoCo Hushoven, voor het organiseren van activiteiten voor ouderen door leerlingen van het praktijkonderwijs. Incidenteel
Stichting Mega Dance Company € 600,00 Organiseren van een jeugddisco in Stramproy voor de doelgroep 10 tot 16 jaar. Structureel
Stichting MET ggz € 87.734,00 Bijdrage in de kosten voor het uitvoeren van de Open Inloop op vier locaties in Weert in 2020. Structureel
Stichting MET ggz € 12.252,00 Bijdrage ten behoeve van het leveren van een Buurtcirkelcoach in 2020. Incidenteel
Stichting MFA Swartbroek € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van multifunctionele accommodatie Swartbroek. Structureel
Stichting 'Munttheater' € 1.359.059,00 Activiteiten die voorzien in een professioneel podium, die relevant zijn voor de gemeente Weert. Structureel
Stichting Muziekcentrum 'De Bosuil' € 239.555,00 Instandhouding van een volwaardige popmuziekaccommodatie in de gemeente Weert, waarin activiteiten worden aangeboden gericht op een breed publiek. Structureel
Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt € 4.500,00 Activiteiten en lotgenotencontact mensen in armoede. Incidenteel
Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt € 4.500,00 Uitgifte kledingvouchers sponsorwinkel. Incidenteel
Stichting Natuur- en Milieueducatie € 203.044,00 Natuur- en milieueducatie. Structureel
Stichting Paterskerk de Biest € 97.338,00 Bijdrage onderhoud en restauratie Paterskerk. Incidenteel
Stichting Percussion Friends € 2.500,00 Organiseren van het concert en livestream van Percussion Friends / Mallet Collective met 'Canto Ostinato' van Simeon ten Holt op 14 augustus 2020 in het Franciscus Huis te Weert. Incidenteel
Stichting PSW € 22.841,00 Bijdrage in de kosten voor het uitvoeren van de Open Inloop (De Hoeëskamer in 't Kwintet Boshoven) in 2020. Incidenteel
Stichting PSW € 11.879,00 Gespecialiseerd Jeugd- en Volwassenen Werk (GJVW): Aanbieden van vrijetijdsbesteding aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking in de regio Midden-Limburg. Structureel
Stichting Punt Welzijn € 27.201,00 Coördinatie en uitvoering van de activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert in 2020. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 12.584,00 Jongerenwerk en coaching2gether. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 2.000,00 Ondersteuning in de kosten van organisatie en realisering van kleinschalige activiteiten van vrijwilligers in het kader van corona-hulp. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 4.590,00 Ondersteuning Vrijwilligersgroep Groenewoud in de kosten van organisatie en realisering van activiteiten, om de sociale cohesie in de wijk te vergroten en bewoners met elkaar in contact te brengen. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 600,00 Paaspakketjes in coronatijd voor kinderen in armoede. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 12.606,00 Project Thuisadministratie Weerterland. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 16.868,00 Projectsubsidie ten behoeve van het opzetten van een Buurtcirkel in Weert. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 2.020.477,08 Reguliere subsidie (bedrijfskosten en huisvestingslasten) en projectsubsidies. Structureel
Stichting Punt Welzijn € 7.325,00 Uitvoering activiteiten pilot 'Club extra'. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 30.000,00 Uitvoering van het Weerter Sportakkoord in 2020. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 5.000,00 Voortbestaan Voedselbank. Incidenteel
Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) € 100.000,00 Coronacompensatie cultuursector 2020. Incidenteel
Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) € 1.140.485,00 Instandhouding van een voor ieder toegankelijke instelling voor kunst en cultuur voor de gemeente Weert. Structureel
Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) € 56.244,10 Programma DOEN! Cultuureducatie met Kwaliteit in Midden-Limburg, regio West. Incidenteel
Stichting RICK / Beiaardcomité St. Martinus Weert € 6.000,00 Onderhoud van de technische aansturing van de beiaard van de Sint Martinuskerk in 2019. Structureel
Stichting Scouting Regio Weert € 600,00 Ondersteuning van de scoutinggroepen uit de gemeente Weert. Structureel
Stichting Sint Nicolaas Weert € 850,00 Organiseren van de intocht van Sint Nicolaas in het centrum van Weert. Structureel
Stichting Sinti Weert € 500,00 Organiseren van het evenement 'Sinti Festival'. Incidenteel
Stichting Slachtofferhulp Nederland, regio Zuidoost € 12.750,00 Het bieden van juridische, praktische en psychosociale ondersteuning van inwoners uit de gemeente Weert, die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, verkeersongeval, calamiteiten of achterblijver zijn bij langdurige vermissing. Structureel
Stichting Sociaal-Kultureel Werk Boshoven € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van wijkgebouw 't Kwintet. Structureel
Stichting Sociaal-Kultureel Werk Fatima € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van Buurthuis Fatima. Structureel
Stichting Stadstriathlon Weert € 2.000,00 Bijdrage in de voorbereidingskosten Stadstriathlon 2020. Incidenteel
Stichting Streekomroep Weert € 38.965,46 Reguliere subsidie (bedrag per huishouden en vergoeding huisvestingskosten). Structureel
Stichting Tafeltje-Dek-Je € 21.000,00 Maaltijdbezorging aan huis voor inwoners van de gemeente Weert. Structureel
Stichting Truckrun Weert € 750,00 Organiseren van het evenement 'Truckrun'. Vanwege coronacrisis niet doorgegaan. Structureel
Stichting Urgente Noden Weert € 1.159,73 Mensen in acute financiële nood bijstaan in 2020. Incidenteel
Stichting Vincent van Gogh € 35.000,00 Inzet verslavingszorg project 'Hulp aan GHB-gebruikers'. Incidenteel
Stichting Vrienden van de Beiaard € 600,00 Organiseren van het evenement 'Clockdown Nieuwjaarsconcert' op 01-01-2021. Incidenteel
Stichting Vrienden van de Birgittinessen € 22.223,00 Bijdrage onderhoud en restauratie Abdij Maria Hart, Maasstraat 17. Incidenteel
Stichting Weerterlandprijs € 5.000,00 Ondersteuning Weerterlandprijs 2020. Structureel
Stichting Wijkraad Boshoven € 11.896,68 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Boshoven € 2.500,00 Wekelijks organiseren van de 'Huiskamer voor Ouderen Boshoven' in 2020. Incidenteel
Stichting Wijkraad De Biest € 5.972,88 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Fatima € 5.932,92 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Graswinkel € 6.157,56 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Groenewoud € 7.795,92 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Keent € 8.671,80 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Keent € 600,00 Ondersteuning initiatief 'Winter Wonderland Keent'. Incidenteel
Stichting Wijkraad Leuken € 8.049,72 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Moesel € 7.708,44 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Molenakker € 6.756,96 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad ROND DE KAZERNE € 5.458,80 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Zwembad De IJzeren Man € 119.989,00 Exploitatie van zwembad De IJzeren Man. Structureel
Stichting Zwembad De IJzeren Man € 167.000,00 Gebruik van zwembad De IJzeren Man door zwemverenigingen (verenigingsgebruik). Structureel
Stichting Zwembad De IJzeren Man € 363.062,00 Kwijtschelding huur en aanvullende exploitatiesubsidie 2020, op grond van de Subsidieregeling SPUK-IJZ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Incidenteel
Stichting Zwembad De IJzeren Man € 120.140,00 Uitvoering van het programma Swim2Play. Structureel
Stramproy, afdeling van ZijActief € 4.000,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Stravoc € 1.530,00 Activiteiten op het gebied van sport (volleybal). Structureel
T.C. van Horne € 120,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
T.C. Weert-Oost € 1.050,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
Tafeltennisvereniging Megacles € 270,00 Activiteiten op het gebied van sport (tafeltennis). Structureel
Tafeltennisvereniging Smash '72 € 30,00 Activiteiten op het gebied van sport (tafeltennis). Structureel
Tennisclub 'Altweerterheide' € 210,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
Tennisclub Boshoven € 2.280,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
Tennisclub Weert € 1.020,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
Tensor Turnen Weert € 2.520,00 Activiteiten op het gebied van sport (gymnastiek/turnen). Structureel
The Ray-Stabbing Singers € 2.750,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
The Streetsingers € 3.317,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Theatergroep Theatron € 759,85 Activiteiten op het gebied van toneel. Structureel
Toneelgroep Weert € 1.175,00 Activiteiten op het gebied van toneel. Structureel
Toneelvereniging De Mantel € 995,00 Activiteiten op het gebied van toneel. Structureel
Triathlon Vereniging Weert € 330,00 Activiteiten op het gebied van sport (triatlon). Structureel
Triathlon Vereniging Weert € 673,80 Gebruik zwembad Nederweert in de periode van 19-11-2020 tot en met 14-12-2020 vanwege onderhoud zwembad De IJzeren Man. Incidenteel
Tungelroyse Vrouwenvereniging De Cirkel € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
V.C. Weert Boshoven Combinatie € 2.670,00 Activiteiten op het gebied van sport (volleybal). Structureel
Van Horne-Vrouwenvereniging € 2.125,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Vereniging Basketbal Academie Limburg € 3.480,00 Activiteiten op het gebied van sport (basketbal). Structureel
Vereniging Basketbal Academie Limburg € 11.000,00 Topsportsubsidie 2020-2021, aandeel 2020, voor het spelen van basketbal in de heren eredvisie (Dutch Basketball League). Structureel
Vereniging Basketbal Academie Limburg € 7.300,00 Vernieuwen keuken en bijbehorende bergruimte in sporthal Boshoven. Incidenteel
Vereniging Perkumpulan 'Waringin' € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Vereniging Shotokan Karate-Do KURO-OBI Weert € 1.620,00 Activiteiten op het gebied van sport (karate). Structureel
Vereniging van Handboogschutters 'Ontspanning' € 240,00 Activiteiten op het gebied van sport (handboogschieten). Structureel
Vereniging van Ouderen 'Sint Barbara' € 1.875,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken Afdeling Weert € 500,00 Opleiding en inzet van EHBO'ers. Structureel
Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken Stramproy-Tungelroy € 500,00 Opleiding en inzet van EHBO'ers. Structureel
Voedselbank Weert e.o. € 5.000,00 Uitvoering werkzaamheden Voedselbank. Incidenteel
Voetbalvereniging D.E.S.M. € 6.270,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Voetbalvereniging R.K.S.V.V. € 360,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Vrouwen Vereniging Swartbroek € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Weerter Gemengd Koor Vivace € 2.750,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Weerter Mannenkoor € 2.750,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Werkgroep 08 maart € 450,00 Organiseren van activiteiten in het kader van de internationale vrouwendag op 8 maart 2020, waaronder het uitreiken van de Antje Award. Structureel
Wokmuziektheater € 2.975,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Wokmuziektheater € 12.000,00 Organiseren en uitvoeren van de operaproductie 'La Belle Helene'. Structureel
Zaalvoetbal Weert € 30,00 Activiteiten op het gebied van sport (zaalvoetbal). Structureel
Zanggroep Vocus € 2.072,50 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Zangvereniging Laar € 2.700,25 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Zelfregie B.V. € 124.050,00 Bijdrage in de kosten voor de uitvoering van het Herstelhuis Midden-Limburg periode januari 2020 tot en met september 2020. Incidenteel
Zelfregie B.V. € 46.260,00 Bijdrage in de kosten voor de uitvoering van het Herstelhuis Midden-Limburg periode oktober 2020 tot en met december 2020. Incidenteel
Zelfregie B.V. € 12.500,00 Inzet ervaringsmedewerker project 'Hulp aan GHB-gebruikers'. Incidenteel
Zelfregie B.V. € 150.000,00 Open Inloop en activerende dagbesteding. Structureel
Zelfregie B.V. € 349.391,00 Uitvoeren van de flexibele maatschappelijke opvang Weert. Structureel
Zwem- en Poloclub 'De Rog' € 5.535,00 Activiteiten op het gebied van sport (zwemmen/waterpolo). Structureel
Zwem- en Poloclub 'De Rog' € 4.098,95 Gebruik zwembad Nederweert en Haelen in de periode van 19-11-2020 tot en met 14-12-2020 vanwege onderhoud zwembad De IJzeren Man. Incidenteel
Zwem- en Vriendenclub 'De IJsberen' € 400,00 EHBO-opleiding (inclusief herhalingslessen) van toezichthouders. Structureel
Zwem- en Vriendenclub 'De IJsberen' € 1.847,84 Gebruik zwembad Nederweert in de periode van 19-11-2020 tot en met 14-12-2020 vanwege onderhoud zwembad De IJzeren Man. Incidenteel
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten