Lees voor ?

Openbaar subsidieregister gemeente Weert 2019

  • Onderstaande gegevens zijn met de meeste zorgvuldigheid verzameld en opgenomen in het register. Hieraan kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.
  • Het besluit door of namens het college van burgemeester en wethouders is de enige juridische rechtsgrond voor de subsidie.
  • Tip: gebruik je een touchscreen (tablet / smartphone)? Je kunt in de tabel horizontaal scrollen.
Al-Osra Zorg en Welzijn € 500,00 Subsidie Burgerinitiatieven: Bijdrage algemene organisatie- en realisatiekosten voor een 'familie december middag' om nader kennis te maken met de Nederlandse cultuur. Incidenteel
Atletiek en Wandelsportvereniging Weert € 4.470,00 Activiteiten op het gebied van sport (atletiek en wandelen). Structureel
Badmintonclub Weert '67 € 1.530,00 Activiteiten op het gebied van sport (badminton). Structureel
Basisschool Het Dal / Brede School Markeent € 1.500,00 Subsidie Burgerinitiatieven: Bijdrage algemene organisatie- en realisatiekosten project 'Goed Gezond'. Incidenteel
Basketball Club Aeternitas € 840,00 Activiteiten op het gebied van sport (basketbal). Structureel
Boshoven, Afdeling van ZijActief Limburg € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Brevendia € 4.830,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Christelijk Gemengd Bethelkoor € 1.577,50 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
COC Limburg € 14.000,00 Activiteit in het kader van 'Weert Respecteert 2019': COC Songfestival. Incidenteel
Creatref Groenewoud-Biest € 1.000,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Creatref Leuken € 2.000,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
De Landelijke Rijvereniging Weert € 426,00 Activiteiten op het gebied van sport (paardrijden). Structureel
De Limburgse Jonges € 1.870,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
De Volhouders € 2.000,00 Activiteiten op het gebied van toneel. Structureel
Dorpsbelangen Laar € 5.648,88 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Dorpsbelangen Laar € 12.500,00 Huisvesting maatschappelijk gebruik van zaal Beej-Bertje Structureel
Dorpsbelangen Tungelroy € 5.150,00 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Dorpsbelangen Tungelroy (KinderVakantieWerk Tungelroy) € 412,50 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Dorpsraad Altweerterheide € 5.150,00 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
F.C. O.D.A. (Overwinnen Door Aanhouden) € 9.060,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Fanfare Sint Willibrordus € 11.095,00 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Fanfare Sint Willibrordus € 1.000,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: DOOR! Basisschool de Firtel. Incidenteel
Fanfare St. Jan € 11.960,16 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Fractie CDA € 4.000,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Structureel
Fractie D66 € 3.750,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Structureel
Fractie DUS Weert € 3.850,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Structureel
Fractie Goubet-Duijsters € 3.800,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Structureel
Fractie PvdA € 3.750,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Structureel
Fractie VVD € 3.900,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Structureel
Fractie Weert Lokaal € 4.300,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Structureel
Gemeente Weert € 40.000,00 Gevelverbetering op grond van de subsidieregeling Gevelverbetering binnenstad Weert 2017 (Gevelfonds). Incidenteel
Gemengd koor Creatura € 2.750,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Gemengd koor Da Capo Stramproy € 2.750,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Gemengde Zangvereniging 'Con Amore' € 2.750,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Gilde van de Wieërter Stadsschötte Sint Catharina 1480 € 810,00 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Gotcha Cinema € 344,25 Activiteit in het kader van 'Weert Respecteert 2019': Amnesty filmavond: Mario. Incidenteel
Gymnastiekvereniging De Bottekrakers € 2.460,00 Activiteiten op het gebied van sport (gymnastiek/turnen). Structureel
Gymnastiekvereniging Jan van Weert € 8.670,00 Activiteiten op het gebied van sport (gymnastiek/turnen). Structureel
Handbalvereniging Rapiditas € 3.450,00 Activiteiten op het gebied van sport (handbal). Structureel
Handbalvereniging Stramproy € 630,00 Activiteiten op het gebied van sport (handbal). Structureel
Handboogvereniging De Batavieren-Treffers € 360,00 Activiteiten op het gebied van sport (handboogschieten). Structureel
Harmonie St. Joseph Weert-Zuid € 13.150,00 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Harmonie St. Joseph Weert-Zuid € 2.500,00 Organiseren van het promsconcert 'Music United' op 8 en 9 november 2019. Incidenteel
Harmonie van het Heilig Hart € 8.304,35 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Hengelsport vereniging St. Petrus Weert e.o. € 2.500,00 Organiseren van hengelsportactiviteiten in de gemeente Weert, waaronder begeleiding van jeugdige vissers, zorg voor een goede visstand en zorg voor oeveronderhoud. Structureel
Hockeyvereniging Weert € 13.830,00 Activiteiten op het gebied van sport (hockey). Structureel
Honk- en Sofballvereniging Indians Weert € 450,00 Activiteiten op het gebied van sport (honk- en softbal). Structureel
Jazz Dansstudio Release Weert € 1.530,00 Activiteiten op het gebied van sport (dans). Structureel
Katholieke Bond van Ouderen, Afdeling Weert-Zuid € 4.875,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Katholieke Ouderenvereniging 'Sint Sebastiaen' € 3.250,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Kepel Gootgemootj € 750,00 Subsidie Burgerinitiatieven: Bijdrage algemene organisatie- en realisatiekosten van 'Unne verzörgde middig'. Incidenteel
Kerkbestuur St. Joseph € 7.000,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Kerkelijke Harmonie St. Joseph Weert 1880 € 13.610,00 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Kerkelijke Harmonie St. Joseph Weert 1880 € 1.000,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: DOOR! OBS Molenakker. Incidenteel
Klare Taal Studio € 1.200,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: Stroomhuisje Rentmeesterlaan - Klare Taal. Incidenteel
L.T.V. De Grensmeppers € 2.040,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
Laarder Vrouwen Vereniging € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Leuken, afdeling van ZijActief Limburg € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging Afdeling Stramproy € 1.250,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging St. Martinus € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Lokaal Zorgvragers Overleg € 2.500,00 Activiteiten die bewerkstelligen dat belanghebbenden door zelforganisatie vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gevoerde gemeentelijke beleid bij de Wmo. Structureel
Mad Skills € 3.500,00 Activiteit in het kader van 'Weert Respecteert 2019': Old skool. Incidenteel
Mad Skills € 3.500,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: Old Skool. Incidenteel
Mannenkoor 'Eendracht' € 2.770,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Manoeuvre € 2.482,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Meerderweert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert € 700,00 Organiseren van het Weerter Scholen Toernooi. Structureel
Meisjeskoor 'Cantarella' € 5.463,18 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Meisjeskoor 'Cantarella' (Dancing Kids) € 540,00 Activiteiten op het gebied van sport (dans). Structureel
Modelbouwclub Weert € 210,00 Activiteiten op het gebied van sport (modelbouw). Structureel
Moesel Megacles Combinatie Weert (MMC) € 7.680,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Molenstichting Gebr. Adriaens € 3.379,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Molenstichting Weerterland € 5.121,28 Jaarlijkse bijdrage onderhoud vier gemeentelijke molens conform beheerovereenkomst. Structureel
Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Stramproy-Tungelroy € 500,00 Ondersteuning van mensen met een ziekte of handicap en hun begeleiders. Structureel
Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Weert € 500,00 Ondersteuning van mensen met een ziekte of handicap en hun begeleiders. Structureel
Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man € 750,00 Subsidie Burgerinitiatieven: Bijdrage algemene organisatie- en realisatiekosten project 'Vervoer en ontvangst bedlegerige patiënten en rolstoelbezoekers aangepast wandelpad van 3 km '. Incidenteel
Natuurlijk persoon € 2.566,00 Gevelverbetering op grond van de subsidieregeling Gevelverbetering binnenstad Weert 2017 (Gevelfonds). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 1.134,00 Gevelverbetering op grond van de subsidieregeling Gevelverbetering binnenstad Weert 2017 (Gevelfonds). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 3.810,00 Gevelverbetering op grond van de subsidieregeling Gevelverbetering binnenstad Weert 2017 (Gevelfonds). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 1.504,00 Gevelverbetering op grond van de subsidieregeling Gevelverbetering binnenstad Weert 2017 (Gevelfonds). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 18.000,00 Gevelverbetering op grond van de subsidieregeling Gevelverbetering binnenstad Weert 2017 (Gevelfonds). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 3.975,00 Gevelverbetering op grond van de subsidieregeling Gevelverbetering binnenstad Weert 2017 (Gevelfonds). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 3.790,00 Gevelverbetering op grond van de subsidieregeling Gevelverbetering binnenstad Weert 2017 (Gevelfonds). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 5.802,00 Gevelverbetering op grond van de subsidieregeling Gevelverbetering binnenstad Weert 2017 (Gevelfonds). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 1.091,00 Gevelverbetering op grond van de subsidieregeling Gevelverbetering binnenstad Weert 2017 (Gevelfonds). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 1.247,00 Gevelverbetering op grond van de subsidieregeling Gevelverbetering binnenstad Weert 2017 (Gevelfonds). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 1.000,00 Gevelverbetering op grond van de subsidieregeling Gevelverbetering binnenstad Weert 2017 (Gevelfonds). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 1.398,00 Gevelverbetering op grond van de subsidieregeling Gevelverbetering binnenstad Weert 2017 (Gevelfonds). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 3.000,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 3.000,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 1.002,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 309,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 3.000,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 7.000,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 500,00 Subsidie Burgerinitiatieven: Bijdrage algemene organisatie- en realisatiekosten van ontmoetingsactiviteiten voor eenzame allochtone vrouwen uit de wijk Keent. Incidenteel
Natuurlijk persoon € 500,00 Subsidie Burgerinitiatieven: Bijdrage algemene organisatiekosten 'Fietstocht door de wijk Molenakker'. Incidenteel
Natuurlijk persoon € 500,00 Subsidie Burgerinitiatieven: Bijdrage algemene organisatiekosten 'Informatieavond over de Keltische Schans'. Incidenteel
Natuurlijk persoon € 250,00 Subsidie Burgerinitiatieven: Bijdrage algemene organisatiekosten project 'Ondersteuning vrijwilligers betrokken bij de verhuizing van éénoudergezinnen met een ernstig ziek kind naar een aangepaste woning'. Incidenteel
Natuurlijk persoon € 2.500,00 Subsidie Burgerinitiatieven: Bijdrage algemene realisatiekosten project 'Vervoer bedlegerige patiënten en rolstoelpatiënten naar Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man'. Incidenteel
Natuurlijk persoon € 3.000,00 Verdere ontwikkeling van de topsportactiviteiten van de dartgroep Fanatics Weert periode 2019-2020. Incidenteel
Nederlandse Vereniging voor Onderwatersport 'De Peddemoeëk' € 750,00 Activiteiten op het gebied van sport (duiken). Structureel
Organisatie Jeugdpreensetreffe (JKV 'De Krielkes') € 900,00 Organiseren van het Jeugdpreensetreffe 2019. Structureel
Ouderenafdeling Groenewoud € 2.250,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenafdeling St. Martinus K.B.O. Weert € 6.000,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenkoor Wij Willen Zingen € 1.431,25 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Ouderensociëteit Boshoven € 2.500,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenvereniging Altweerterheide € 2.375,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenvereniging Fatima € 3.125,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenvereniging 'H. Cornelius' Swartbroek € 1.500,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenvereniging Sint Matthias € 2.375,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenvereniging Sint Willibrordus € 5.000,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenvereniging Sint Willibrordus (Grenskoor Stramproy) € 664,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Paardensportvereniging Laar € 854,22 Activiteiten op het gebied van sport (paardrijden). Structureel
Personeelsvereniging Gemeente Weert € 9.108,00 Het bevorderen van de onderlinge verstandhouding tussen leden door het organiseren van activiteiten. Structureel
Pony Club Weert € 324,50 Activiteiten op het gebied van sport (paardrijden). Structureel
Protestanste gemeente te Weert - Budel € 200,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: Leeskring Building a bridge. Incidenteel
Protestantse Gemeente Weert-Budel € 200,00 Activiteit in het kader van 'Weert Respecteert 2019': Leeskring Building a Bridge. Incidenteel
R.K. Sportvereniging Laar € 9.000,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Reddingsbrigade Weert € 8.040,00 Activiteiten op het gebied van sport (zwemmen). Structureel
RICK / Beiaardcomité St. Martinus Weert € 6.000,00 Onderhoud van de technische aansturing van de beiaard van de Sint Martinuskerk in 2019. Structureel
Rijvereniging Equinus Stramproy € 1.466,98 Activiteiten op het gebied van sport (paardrijden). Structureel
Rooms Katholieke Voetbalvereniging 'Crescentia' € 840,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Rooms Katholieke Weerter Sportvereniging Wilhelmina '08 € 10.497,50 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Royal Bioscopen Weert B.V. € 350,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: Amnesty Filmavond: Mario. Incidenteel
S.C.W. Senioren Computerclub Weert € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Samenwerkende Koren Groenewoud € 7.665,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Schutterij Sint Barbara Tungelroy € 890,00 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Antonius 1475 € 2.306,16 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Antonius Altweerterheide € 994,55 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Catharina € 2.691,90 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Cornelius € 3.200,00 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Job € 5.295,00 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Oda € 5.055,00 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Sebastianus € 3.430,00 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Scouting Hubovra € 20.161,50 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting Hubovra € 2.500,00 Organiseren van 'Lockdown Weert 2019'. Incidenteel
Scouting Kardinaal Mindszenty Groep € 24.886,05 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting Keent-Moesel € 29.573,59 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting Sint Rumoldus € 9.037,16 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting St. Job Leuken-Weert € 4.237,40 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting St. Maarten Weert € 4.199,10 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Senioren Koepel Weert € 2.500,00 Activiteiten die bewerkstelligen dat belanghebbenden door zelforganisatie vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gevoerde gemeentelijke beleid bij de Wmo. Structureel
Seniorenvereniging Altijd Jong, KBO afdeling Biest-Weert € 1.875,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Sportvereniging Altweerterheide € 540,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Stadsvastelaovendjvereiniging 'De Rogstaekers' € 25.000,00 Organiseren van de carnavalsoptochten in het centrum van Weert, en de Bonte Avonden/Familiemiddagen in het Munttheater. Structureel
Stedelijke Harmonie St. Antonius € 11.230,00 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg € 88.800,00 VoorzieningenWijzer. Incidenteel
Stichting Bewonersorganisatie Binnenstad Weert € 7.514,04 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Bibliocenter € 1.164.406,00 Instandhouding van een voor ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening, die bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van de inwoners van het werkgebied van Stichting Bibliocenter. Structureel
Stichting Bospop € 8.500,00 Organiseren van het Bospopfestival in de gemeente Weert in 2019. Structureel
Stichting B-Sassy € 4.350,00 Organiseren open-minded evenementen in 2019. Incidenteel
Stichting B-Sassy € 4.350,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: Activiteiten LHBTI-acceptatie. Incidenteel
Stichting B-Sassy € 886,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: Bijeenkomst februari 2019. Incidenteel
Stichting Buro Pinkpop € 10.000,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: Kunstbende. Incidenteel
Stichting Buurtgezinnen € 17.100,00 Voortzetting project Buurtgezinnen in 2019. Incidenteel
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg € 825,00 Activiteit in het kader van 'Weert Respecteert 2019': Escaperoom: Op weg naar de brugklas. Incidenteel
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg € 825,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: Escaperoom: op weg naar de brugklas. Incidenteel
Stichting Crea Cultura € 1.000,00 Organiseren van 'Molenakker Open Poppodium 2019'. Incidenteel
Stichting Cultuur Awards Weert € 6.000,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: Cultuur Awards 2020. Incidenteel
Stichting Dagopvang Weert € 30.539,00 Exploiteren van de diverse huiskamers waar kwetsbare ouderen terecht kunnen voor een zinvolle dagbesteding of om de mantelzorgers te ontlasten. Structureel
Stichting de Jeugd heeft de toekomst € 5.000,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: Roméo et Juliette. Incidenteel
Stichting Destination Unknown € 15.000,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: DU2019. Incidenteel
Stichting Diep Events € 10.000,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: Professionalisering Diep Events. Incidenteel
Stichting Door Sport Ontspanning (D.S.O.) € 650,00 Organiseren activiteit 'paardrijden' voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking. Structureel
Stichting Dorpsraad Stramproy € 9.071,40 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Dorpsraad Stramproy € 500,00 Organiseren van de doden- en bevrijdingsherdenking in Stramproy op 4 en 5 mei. Structureel
Stichting Dorpsraad Stramproy € 2.000,00 Organiseren van de 'Herdenking Indië - Einde 2e Wereldoorlog' op 22 september 2019 Incidenteel
Stichting Dorpsraad Swartbroek € 5.150,00 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Filmhuis Weert € 1.000,00 Aanbieden van een filmprogramma, hoofdzakelijk in de gemeente Weert. Structureel
Stichting Fokpaardendag Weert € 1.500,00 Organiseren van de 'Fokpaardendag 2019'. Incidenteel
Stichting Fresh Allstars € 9.000,00 Verdere ontwikkeling van het opleidingsprogramma van de Fresh Allstars periode 2019-2020. Incidenteel
Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy (De Zaal) € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van Gemeenschapscentrum Stramproy (De Zaal). Structureel
Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy (De Zaal) € 11.964,00 Groot onderhoud aan het Gemeenschapscentrum Stramproy (De Zaal). Structureel
Stichting Gemeenschapshuis Groenewoud-Weert € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van Gemeenschapshuis Groenewoud. Structureel
Stichting Heyerkapel € 2.118,00 Jaarlijkse bijdrage onderhoud kruisen en kapellen. Structureel
Stichting Huis van Nicolaas € 5.000,00 Organiseren 'Huis van Nicolaas 2019'. Incidenteel
Stichting Kimpe Veld € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van multifunctionele accommodatie Kimpe Veld. Structureel
Stichting KinderVakantieWerk Altweerterheide € 577,50 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting KinderVakantieWerk Leuken € 2.130,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting KinderVakantieWerk Stad Groenewoud Biest Molenakker € 1.237,50 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting KinderVakantieWerk Stramproy € 2.452,50 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting KinderVakantieWerk Swartbroek € 247,50 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting Kivabola € 2.325,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting Kivakemo € 2.452,50 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting Kunstcentrum Weert € 3.250,00 Organiseren van de 'KunstINkijk 2019'. Incidenteel
Stichting Kunstcentrum Weert € 2.700,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: Kunstproject Op Verhaal komen Fatima. Incidenteel
Stichting Leefbaarheid Stramproy € 5.000,00 Subsidie Burgerinitiatieven: Opstart initiatief 'De Fiets'. Incidenteel
Stichting Limburg Festival € 20.000,00 Organiseren van het 'Limburg Festival 2019'. Incidenteel
Stichting Limburg Festival € 15.000,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: Limburg festival 2019. Incidenteel
Stichting LVK € 1.600,00 Organiseren van de 'Daag van 't Vastelaovesleedje' op 13 april 2019. Incidenteel
Stichting LVO Weert € 5.000,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: Verbinding muziek in de klas. Incidenteel
Stichting Martinus Monument € 8.574,59 Jaarlijkse bijdrage onderhoud Sint Martinuskerk. Structureel
Stichting Meer Kleur en Kwaliteit € 1.000,00 Activiteit in het kader van 'Weert Respecteert 2019': 50 jaar Marokkaanse migratie. Incidenteel
Stichting Meer Kleur en Kwaliteit € 400,00 Activiteit in het kader van 'Weert Respecteert 2019': Dag tegen geweld tegen vrouwen. Incidenteel
Stichting Mega Dance Company € 600,00 Organiseren van een jeugddisco in Stramproy. Structureel
Stichting MET ggz € 85.290,00 Bijdrage in de kosten voor het uitvoeren van de Open Inloop op vier locaties in Weert in 2019. Structureel
Stichting MFA Swartbroek € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van multifunctionele accommodatie Swartbroek. Structureel
Stichting Minirok € 3.000,00 Organiseren van de 'Minirok 2019'. Incidenteel
Stichting Mooi Rooj € 5.000,00 Organiseren van de 'Kunstroute Stramproy 2019'. Incidenteel
Stichting Munttheater € 1.325,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: Breeknacht. Incidenteel
Stichting Munttheater € 950,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: Dementie met een glimlach. Incidenteel
Stichting 'Munttheater' € 1.325,00 Activiteit in het kader van 'Weert Respecteert 2019': Breeknacht. Incidenteel
Stichting 'Munttheater' € 950,00 Activiteit in het kader van 'Weert Respecteert 2019': Dementie met een glimlach. Incidenteel
Stichting 'Munttheater' € 1.318.243,00 Activiteiten die voorzien in een professioneel podium, die relevant zijn voor de gemeente Weert. Structureel
Stichting Muziek bij de Buren € 5.000,00 Organiseren van 'Muziek bij de Buren 2019'. Incidenteel
Stichting Muziekcentrum 'De Bosuil' € 234.242,00 Instandhouding van een volwaardige popmuziekaccommodatie in de gemeente Weert, waarin activiteiten worden aangeboden gericht op een breed publiek. Structureel
Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt € 82.314,47 Geen kind gaat met een lege maag naar school. Incidenteel
Stichting Nederlandse Break Dance League € 3.000,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: NBL Challenger Event 2019. Incidenteel
Stichting Orgelkring Franciscus Huis Weert € 1.000,00 Organiseren van het concert 'Een Russische Avond met een Armeens Vleugje' op 12 juli 2019. Incidenteel
Stichting Percussion Friends € 3.900,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: Back In Town. Incidenteel
Stichting Poortwachter Centrum Regio Weert € 695,75 Deelnemersbijdrage 2019. Structureel
Stichting Pop in Limburg € 5.000,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: Ondersteuning Popmuziek in Weert. Incidenteel
Stichting PSW € 11.679,00 Aanbieden van vrijetijdsbesteding aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking in de regio Midden-Limburg. Structureel
Stichting PSW € 22.471,00 Bijdrage in de kosten voor het uitvoeren van de Open Inloop (De Hoeëskamer in 't Kwintet Boshoven) in 2019. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 10.512,50 Jongeren op tijd informeren over financiën. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 2.115.211,25 Reguliere subsidie (bedrijfskosten en huisvestingslasten) en projectsubsidies. Structureel
Stichting Punt Welzijn € 2.500,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: Stroomhuisjes Boshoven en Leuken. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 3.420,00 Uitvoeren project Speaking Minds. Incidenteel
Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) € 1.115.994,00 Instandhouding van een voor ieder toegankelijke instelling voor kunst en cultuur voor de gemeente Weert. Structureel
Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) € 56.244,10 Programma DOEN! Cultuureducatie met Kwaliteit in Midden-Limburg, regio West. Incidenteel
Stichting Rogstaekers Evenementen € 7.500,00 Organiseren van 'Fieëst oppe Mêrrentj 2019'. Incidenteel
Stichting Samenwerkende Koren Groenewoud € 1.000,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: Giocoso naar Zweden. Incidenteel
Stichting Save the Children Nederland € 12.058,00 Verduurzamen project Speaking Minds, coördinatie SUN Weert en uitvoering. Incidenteel
Stichting Scouting Regio Weert € 600,00 Ondersteuning van de scoutinggroepen uit de gemeente Weert. Structureel
Stichting Sint Anna (1911) € 3.000,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: Expositie 'Molens in een ander licht'. Incidenteel
Stichting Sint Nicolaas Weert € 850,00 Organiseren van de intocht van St. Nicolaas in het centrum van Weert. Structureel
Stichting Slachtofferhulp Nederland, werkgebied Zuid-Oost € 12.750,00 Het bieden van juridische, praktische en psychosociale ondersteuning van inwoners uit de gemeente Weert, die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, verkeersongeval, calamiteiten of achterblijver zijn bij langdurige vermissing. Structureel
Stichting SMKK € 1.000,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: 50 jaar Marokkaanse migratie. Incidenteel
Stichting Sociaal-Kultureel Werk Boshoven € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van wijkgebouw 't Kwintet. Structureel
Stichting Sociaal-Kultureel Werk Fatima € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van Buurthuis Fatima. Structureel
Stichting Spiegeling € 35.558,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: Kunstproject Cross-border 'Geheel de hemel weerspiegelend'. Incidenteel
Stichting Stadstriathlon Weert € 75.000,00 Organiseren van de Stadstriathlon 2019 inclusief het evenement Europees Kampioenschap Olympic Distance van 9 tot en met 16 juni 2019 in en rond het centrum van Weert. Incidenteel
Stichting Streekomroep Weert € 38.845,76 Reguliere subsidie (bedrag per huishouden en vergoeding huisvestingskosten). Structureel
Stichting Tafeltje-Dek-Je € 24.200,00 Maaltijdbezorging aan huis voor inwoners van de gemeente Weert. Structureel
Stichting Theater de Huiskamer € 2.500,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: Appels met Peren Jam festival. Incidenteel
Stichting Theater de Huiskamer € 20.000,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: Pilot programmering Theater de Huiskamer. Incidenteel
Stichting Truckrun Weert € 750,00 Organiseren van het evenement 'Truckrun'. Structureel
Stichting Turks Cultureel Centrum Weert € 2.500,00 Organiseren van het Internationaal Kinderfestival. Structureel
Stichting VAC Weert € 2.000,00 Activiteiten inzake het functioneren van de organisatie en de kosten van scholing. Structureel
Stichting Vier het Leven € 750,00 Subsidie Omvormingsfonds 2019: Theatervoorstellingen voor ouderen. Incidenteel
Stichting Vrakkerplein € 750,00 Subsidie Burgerinitiatieven: Bijdrage algemene organisatie- en realisatiekosten voor ontmoetingsactiviteiten van inwoners van Weert (inclusief de kerkdorpen) op het Vrakkerplein. Incidenteel
Stichting Vrienden van Ververshof € 5.000,00 Subsidie Burgerinitiatieven: Bijdrage algemene organisatie- en realisatiekosten van activiteiten voor de bewoners van zorgcentrum Ververshof te Weert. Incidenteel
Stichting Wieërt Amezieërtj € 4.150,00 Organiseren van de theatervoorstelling 'Körsmes in Wieërt'. Incidenteel
Stichting Wijkraad Boshoven € 11.775,72 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad De Biest € 5.929,68 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Fatima € 5.870,28 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Graswinkel € 6.191,04 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Groenewoud € 7.841,28 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Keent € 8.712,84 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Leuken € 8.000,04 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Moesel € 7.740,84 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Molenakker € 6.801,24 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad ROND DE KAZERNE € 5.616,48 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Zwembad De IJzeren Man € 336.788,00 Exploitatie van zwembad De IJzeren Man. Structureel
Stichting Zwembad De IJzeren Man € 167.000,00 Gebruik van zwembad De IJzeren Man door zwemverenigingen (verenigingsgebruik). Structureel
Stichting Zwembad De IJzeren Man € 118.822,00 Uitvoering van het programma Swim2Play. Structureel
Stramproy, afdeling van ZijActief € 4.000,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Stravoc € 2.040,00 Activiteiten op het gebied van sport (volleybal). Structureel
T.C. van Horne € 120,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
T.C. Weert-Oost € 930,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
Tafeltennisvereniging Megacles € 450,00 Activiteiten op het gebied van sport (tafeltennis). Structureel
Tafeltennisvereniging Smash '72 € 90,00 Activiteiten op het gebied van sport (tafeltennis). Structureel
Tennisclub Altweerterheide € 300,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
Tennisclub Boshoven € 2.520,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
Tennisclub Weert € 1.350,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
Tensor Turnen Weert € 2.370,00 Activiteiten op het gebied van sport (gymnastiek/turnen). Structureel
The Ray-Stabbing Singers € 2.684,13 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
The Streetsingers € 3.497,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Theatergroep Theatron € 759,85 Activiteiten op het gebied van toneel. Structureel
Toneelgroep Weert € 1.175,00 Activiteiten op het gebied van toneel. Structureel
Toneelvereniging De Mantel € 995,00 Activiteiten op het gebied van toneel. Structureel
Triathlon Vereniging Weert € 1.640,20 Activiteiten op het gebied van sport (triatlon). Structureel
Tungelroyse Vrouwenvereniging De Cirkel € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
V.C. Weert Boshoven Combinatie € 3.270,00 Activiteiten op het gebied van sport (volleybal). Structureel
Van Horne-Vrouwenvereniging € 2.125,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Vereniging Basketbal Academie Limburg € 3.810,00 Activiteiten op het gebied van sport (basketbal). Structureel
Vereniging Basketbal Academie Limburg € 22.000,00 Het spelen van basketbal in de heren eredivisie (Dutch Basketbal League) voor het seizoen 2019-2020. Incidenteel
Vereniging Perkumpulan 'Waringin' € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Vereniging van Handboogschutters 'Ontspanning' € 210,00 Activiteiten op het gebied van sport (handboogschieten). Structureel
Vereniging van Ouderen 'Sint Barbara' € 1.875,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken Afdeling Weert € 500,00 Opleiding en inzet van EHBO'ers. Structureel
Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken Stramproy-Tungelroy € 500,00 Opleiding en inzet van EHBO'ers. Structureel
Verkeersregelaarsgroep Weert € 3.000,00 Subsidie Burgerinitiatieven: Opstart initiatief 'Verkeersregelaarsgroep Weert'. Incidenteel
Voetbalvereniging D.E.S.M. € 7.710,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Vrouwen Vereniging Swartbroek € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Weerter Gemengd Koor Vivace € 2.750,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Weerter Mannenkoor € 3.500,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Werkgroep 08 maart € 450,00 Organiseren van activiteiten in het kader van de internationale vrouwendag op 8 maart 2020, waaronder het uitreiken van de Antje Award. Structureel
Wijkraad Laarveld i.o. € 5.000,00 Subsidie Burgerinitiatieven: Oprichten van een wijkraad in Laarveld en het realiseren van activiteiten in de wijk Laarveld, die de sociale cohesie en de leefbaarheid en veiligheid in de wijk bevorderen. Incidenteel
Wokmuziektheater € 2.975,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Zaalvoetbal Weert € 240,00 Activiteiten op het gebied van sport (zaalvoetbal). Structureel
Zanggroep Vocus € 1.987,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Zangvereniging Laar € 2.612,50 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Zelfregie B.V. € 84.350,00 Bijdrage in de kosten voor de uitvoering van het Herstelhuis, alsmede de activiteiten die nodig zijn om een time-outvoorziening te realiseren. Incidenteel
Zwem- en Poloclub 'De Rog' € 5.917,50 Activiteiten op het gebied van sport (zwemmen/waterpolo). Structureel
Zwem- en Vriendenclub 'De IJsberen' € 400,00 EHBO-opleiding (inclusief herhalingslessen) van toezichthouders. Structureel
Zwem- en Vriendenclub 'De IJsberen' € 306,20 Vergoeding ambtenarenzwemmen. Structureel
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten