Lees voor ?

Openbaar subsidieregister gemeente Weert 2023

  • Onderstaande gegevens zijn met de meeste zorgvuldigheid verzameld en opgenomen in het register. Hieraan kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.
  • Het besluit door of namens het college van burgemeester en wethouders is de enige juridische rechtsgrond voor de subsidie.
  • Tip: gebruik je een touchscreen (tablet / smartphone)? Je kunt in de tabel horizontaal scrollen.
Atletiek en Wandelsportvereniging Weert € 10.200,00 Activiteiten op het gebied van sport (atletiek en wandelen). Structureel
Atletiek en Wandelsportvereniging Weert € 1.020,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Badmintonclub Weert '67 € 1.050,00 Activiteiten op het gebied van sport (badminton). Structureel
Badmintonclub Weert '67 € 105,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Basketball Club Aeternitas € 300,00 Activiteiten op het gebied van sport (basketbal). Structureel
Basketball Club Aeternitas € 30,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
BNMO afdeling Limburg € 50,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
BNMO afdeling Limburg € 500,00 Ondersteuning van (ex-)geüniformeerden met een dienstverband gerelateerde aandoening (en hun directe achterban), die woonachtig zijn in de gemeente Weert. Structureel
Bond van Wapenbroeders Weert € 528,00 Diverse activiteiten van de Bond van Wapenbroeders (waaronder herdenkingen in de regio Weert e.o.). Incidenteel
Bond van Wapenbroeders Weert € 52,80 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Brevendia € 5.580,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Brevendia € 558,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Buro Andersom € 17.866,00 Aanvullende bijdrage in de kosten voor de aanpak Wonen Plus. Incidenteel
Buro Andersom € 331.619,00 Intensieve ambulante zorgverlening aan zorgwekkende zorgmijders. Incidenteel
Buurtvereniging Fatima € 2.500,00 Organiseren van het evenement 'Zomerfestival Fatima 2023'. Eenmalig
Christelijk Gemengd Bethelkoor € 710,00 Activiteiten op het gebied van zang (eerste halfjaar 2023; vereniging opgeheven per 1 juli 2023). Structureel
Creatref Groenewoud-Biest € 100,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Creatref Groenewoud-Biest € 1.000,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Creatref Leuken € 200,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Creatref Leuken € 2.000,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
DC Music & Marketing € 1.935,00 Organiseren van het evenement 'Slagroom & Pudding Festival 2023'. Eenmalig
De Limburgse Jonges € 1.870,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
De Limburgse Jonges € 25,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
De Volhouders € 500,00 Activiteiten op het gebied van toneel. Structureel
De Volhouders € 50,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Dorpsbelangen Laar € 10.000,00 Aanvullende subsidie huisvesting maatschappelijk gebruik in Café/Zaal Beej-Bertje. Incidenteel
Dorpsbelangen Laar € 5.150,00 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Dorpsbelangen Laar € 1.763,60 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023 ten behoeve huisvesting maatschappelijk gebruik in Café/Zaal Beej-Bertje. Incidenteel
Dorpsbelangen Laar € 345,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Dorpsbelangen Laar € 12.500,00 Huisvesting maatschappelijk gebruik in Café/Zaal Beej-Bertje. Structureel
Dorpsbelangen Laar € 5.136,00 Verhoging subsidie huisvesting maatschappelijk gebruik in Café/Zaal Beej-Bertje. Structureel
Dorpsbelangen Tungelroy € 5.150,00 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Dorpsbelangen Tungelroy € 345,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Dorpsraad Altweerterheide € 5.150,00 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Dorpsraad Altweerterheide € 345,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
F.C. O.D.A. (Overwinnen Door Aanhouden) € 8.775,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
F.C. O.D.A. (Overwinnen Door Aanhouden) € 877,50 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Fanatics Weert € 1.000,00 Spelen van darts in de overgangsklasse van de dartscompetitie van de Nederlandse Darts Bond voor het seizoen 2022-2023, aandeel 2023. Incidenteel
Fanfare Sint Willibrordus € 14.986,78 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Fanfare Sint Willibrordus € 348,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Fractie CDA € 3.900,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie in 2023. Structureel
Fractie D66 € 3.800,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie in 2023. Structureel
Fractie DUS Weert € 4.000,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie in 2023. Structureel
Fractie GroenLinks € 3.750,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie in 2023. Structureel
Fractie PvdA € 3.750,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie in 2023. Structureel
Fractie Van de Loo € 3.750,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie in 2023. Structureel
Fractie VVD € 3.950,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie in 2023. Structureel
Fractie Weert Lokaal € 4.250,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie in 2023. Structureel
Franciscus Huis Weert B.V. € 1.500,00 Organiseren van de activiteit 'Eten met Franciscus' (3e editie) op 4 oktober 2023 in het kader van 'Eén Tegen Eenzaamheid 2023'. Incidenteel
Geert Loijen (Eenmanszaak) € 10.000,00 Uitvoering van het project 'Het Zuilen Kabinet 2023'. Incidenteel
Gemengd koor Creatura € 2.451,49 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Gemengd koor Creatura € 25,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Gemengd koor Creatura € 4.200,00 Organiseren en uitvoeren van het concert 'ENJOY & SING ALONG!' en het herinneringsconcert 'ALS DE DAG VAN GISTEREN' in het kader van 'Eén Tegen Eenzaamheid 2023'. Incidenteel
Gemengd koor Da Capo Stramproy € 1.186,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Gemengd koor Da Capo Stramproy € 25,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Gemengde Zangvereniging 'Con Amore' € 2.750,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Gemengde Zangvereniging 'Con Amore' € 25,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Gemengde Zangvereniging 'Con Amore' € 600,00 Organiseren en uitvoeren van het Kerstconcert 2023 in samenwerking met Weerter Mannenkoor. Eenmalig
GGD Limburg-Noord € 7.984,00 Versterking informatie- en adviesfunctie. Incidenteel
Gilde van de Wieërter Stadsschötte, Sint Catharina 1480 € 83,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Gilde van de Wieërter Stadsschötte, Sint Catharina 1480 € 7.980,00 Projectsubsidie amateurkunsten voor het organiseren van de jaarlijkse activiteiten van het Stadsgilde in 2023. Eenmalig
Gilde van de Wieërter Stadsschötte, Sint Catharina 1480 € 830,00 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Gymnastiekvereniging Jan van Weert € 7.410,00 Activiteiten op het gebied van sport (gymnastiek/turnen). Structureel
Gymnastiekvereniging Jan van Weert € 741,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Handbalvereniging Rapiditas € 5.070,00 Activiteiten op het gebied van sport (handbal). Structureel
Handbalvereniging Rapiditas € 507,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Handbalvereniging Stramproy € 2.640,00 Activiteiten op het gebied van sport (handbal). Structureel
Handbalvereniging Stramproy € 264,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Harmonie St. Joseph Weert-Zuid € 7.670,99 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Harmonie St. Joseph Weert-Zuid € 259,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Harmonie St. Joseph Weert-Zuid € 1.100,00 Eerste concert op 26 november 2023 in de St. Jozefkerk te Keent, bij gelegenheid van de nieuwe samenwerking van Harmonie St. Joseph Weert-Zuid en Het Tungelroys Orkest. Eenmalig
Harmonie van het Heilig Hart € 7.090,00 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Harmonie van het Heilig Hart € 322,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Hengelsportvereniging St. Petrus Weert e.o. € 250,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Hengelsportvereniging St. Petrus Weert e.o. € 2.500,00 Organiseren van hengelsportactiviteiten in de gemeente Weert, waaronder begeleiding van jeugdige vissers, zorg voor een goede visstand en zorg voor oeveronderhoud. Structureel
Het Tungelroys Orkest (v/h Fanfare 'St. Jan') € 6.370,44 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Het Tungelroys Orkest (voorheen: Fanfare 'St. Jan') € 179,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Hockeyvereniging 'Weert' € 12.270,00 Activiteiten op het gebied van sport (hockey). Structureel
Hockeyvereniging 'Weert' € 1.227,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Honk- en Softballvereniging Indians Weert € 600,00 Activiteiten op het gebied van sport (honk- en softbal). Structureel
Honk- en Softballvereniging Indians Weert € 60,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Jazz Dansstudio Release Weert € 1.350,00 Activiteiten op het gebied van sport (dans). Structureel
Jazz Dansstudio Release Weert € 135,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Junior Kamer Weert € 2.500,00 Organiseren van het 'Weerter Kampioenschap Ultimate Dodgeball'. Eenmalig
Katholieke Bond van Ouderen, Afdeling Weert-Zuid € 362,50 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Katholieke Bond van Ouderen, Afdeling Weert-Zuid € 3.625,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Katholieke Ouderenvereniging 'Sint Sebastiaen' € 325,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Katholieke Ouderenvereniging 'Sint Sebastiaen' € 3.250,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Kepel Gootgemootj € 1.000,00 Ondersteuning initiatief 'Unne verzörgdje middig'. Eenmalig
Kerkelijke Harmonie St. Joseph 1880 Weert € 13.585,00 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Kerkelijke Harmonie St. Joseph 1880 Weert € 386,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Kerkelijke Harmonie St. Joseph 1880 Weert € 8.000,00 Organiseren van de muzikale show 'Night at Broadway' op 28 oktober 2023. Eenmalig
Kerkelijke Harmonie St. Joseph 1880 Weert € 8.000,00 Organiseren van het project 'World of Rhythm'. Eenmalig
Koninklijke Handboogsport Nederland € 2.000,00 Uitvoering activiteiten van het Regionaal Talenten Centrum (RTC) handboogschieten in 2023. Structureel
L.T.V. de Grensmeppers € 1.830,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
L.T.V. de Grensmeppers € 183,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Laarder Vrouwen Vereniging € 112,50 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Laarder Vrouwen Vereniging € 1.125,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Leuken, afdeling van ZijActief Limburg € 75,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Leuken, afdeling van ZijActief Limburg € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging Afdeling Stramproy € 125,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging Afdeling Stramproy € 1.250,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging St. Martinus € 75,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging St. Martinus € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Lokaal Zorgvragers Overleg € 2.500,00 Activiteiten die bewerkstelligen dat belanghebbenden door zelforganisatie vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gevoerde gemeentelijke beleid bij de Wmo. Structureel
Lokaal Zorgvragers Overleg € 250,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Mannenkoor 'Eendracht' € 1.285,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Mannenkoor 'Eendracht' € 25,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Mannenkoor 'Eendracht' € 1.530,00 Organiseren van een 100-jarig jubileumviering van Mannenkoor 'Eendracht' (bestaande uit een CD- en boekpresentatie, een muzikale invulling en een lichtbeeldenshow) op 14 oktober 2023 in MFA de Corneel te Swartbroek. Eenmalig
Manoeuvre € 1.762,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Manoeuvre € 25,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Meerderweert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert € 70,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023 ten behoeve van het Weerter Scholen Toernooi. Incidenteel
Meerderweert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert € 700,00 Organiseren van het Weerter Scholen Toernooi. Structureel
Meisjeskoor 'Cantarella' € 2.905,75 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Meisjeskoor 'Cantarella' € 25,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Meisjeskoor 'Cantarella' (Dancing Kids) € 1.080,00 Activiteiten op het gebied van sport (dans). Structureel
Meisjeskoor 'Cantarella' (Dancing Kids) € 108,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Moesel Megacles Combinatie Weert € 7.530,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Moesel Megacles Combinatie Weert € 753,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Molenstichting Weerterland € 5.505,00 Jaarlijkse bijdrage 2023 ten behoeve van onderhoud diverse Weerter molens. Structureel
Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Stramproy-Tungelroy € 50,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Stramproy-Tungelroy € 500,00 Ondersteuning van mensen met een ziekte of handicap en hun begeleiders. Structureel
Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Weert € 50,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Weert € 500,00 Ondersteuning van mensen met een ziekte of handicap en hun begeleiders. Structureel
Natuurlijk persoon € 64,36 Meerjarige subsidie voor onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 83,44 Meerjarige subsidie voor onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 600,00 Meerjarige subsidie voor onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 682,44 Meerjarige subsidie voor onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 777,17 Meerjarige subsidie voor onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 1.500,00 Meerjarige subsidie voor onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 354,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 952,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 1.408,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 1.908,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 2.918,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 7.000,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Natuurlijk persoon € 7.000,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Incidenteel
Nederlandse Vereniging voor Onderwatersport 'De Peddemoeëk' € 870,00 Activiteiten op het gebied van sport (duiken). Structureel
Nederlandse Vereniging voor Onderwatersport 'De Peddemoeëk' € 87,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Organisatie Jeugdpreensetreffe (V.V. De Beesterbolle) € 90,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Organisatie Jeugdpreensetreffe (V.V. De Beesterbolle) € 900,00 Organiseren van het Jeugdpreensetreffe 2023. Structureel
Ouderenafdeling Groenewoud € 225,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Ouderenafdeling Groenewoud € 2.250,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenafdeling St. Martinus K.B.O. Weert € 512,50 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Ouderenafdeling St. Martinus K.B.O. Weert € 5.125,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenkoor Wij Willen Zingen € 547,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Ouderenkoor Wij Willen Zingen € 25,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Ouderensociëteit Boshoven € 200,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Ouderensociëteit Boshoven € 2.000,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenvereniging Altweerterheide € 237,50 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Ouderenvereniging Altweerterheide € 2.375,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenvereniging Fatima € 312,50 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Ouderenvereniging Fatima € 3.125,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenvereniging 'H. Cornelius' Swartbroek € 150,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Ouderenvereniging 'H. Cornelius' Swartbroek € 1.500,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenvereniging Sint Willibrordus € 437,50 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Ouderenvereniging Sint Willibrordus € 4.375,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenvereniging Sint Willibrordus (Grenskoor Stramproy) € 331,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Ouderenvereniging Sint Willibrordus (Grenskoor Stramproy) € 25,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Ouderenvereniging St. Matthias € 150,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Ouderenvereniging St. Matthias € 1.500,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Paardensportvereniging Laar € 150,00 Activiteiten op het gebied van sport (paardrijden). Structureel
Paardensportvereniging Laar € 15,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
R.K. Sportvereniging Laar € 8.610,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
R.K. Sportvereniging Laar € 861,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Reddingsbrigade Weert € 6.480,00 Activiteiten op het gebied van sport (zwemmen). Structureel
Reddingsbrigade Weert € 648,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Rijvereniging Equinus Stramproy € 660,00 Activiteiten op het gebied van sport (paardrijden). Structureel
Rijvereniging Equinus Stramproy € 66,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Rim Beckers (Eenmanszaak) € 2.165,00 Organiseren en uitvoeren van het Regenboogpad op 20 mei 2023. Incidenteel
Rooms Katholieke Voetbalvereniging 'Crescentia' € 1.140,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Rooms Katholieke Voetbalvereniging 'Crescentia' € 114,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Rooms Katholieke Weerter Sportvereniging Wilhelmina ´08 € 11.067,50 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Rooms Katholieke Weerter Sportvereniging Wilhelmina ´08 € 210,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
S.C.W. Senioren Computerclub Weert € 75,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
S.C.W. Senioren Computerclub Weert € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Samenwerkende Koren Groenewoud € 6.667,50 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Samenwerkende Koren Groenewoud € 183,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Samenwerkende Koren Groenewoud € 6.000,00 Organiseren en uitvoeren van het concert 'Noorderlicht' (door Giocoso en Vocaal Ensemble Genti) op 5 februari 2023. Eenmalig
Samenwerkende Koren Groenewoud € 4.665,00 Organiseren van een theatershow in 2023 in het Munttheater door Vocalgroup SevenFifteen. Eenmalig
Schutterij Sint Barbara Tungelroy € 92,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Schutterij Sint Barbara Tungelroy € 920,00 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Antonius 1475 € 100,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Schutterij St. Antonius 1475 € 1.618,51 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Catharina € 99,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Schutterij St. Catharina € 1.882,59 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Cornelius € 104,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Schutterij St. Cornelius € 1.040,00 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij 'St. Job' € 97,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Schutterij 'St. Job' € 2.444,76 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Oda € 147,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Schutterij St. Oda € 7.000,00 Organiseren van het Bondschuttersfeest te Boshoven op 23 juni 2024. Eenmalig
Schutterij St. Oda € 3.807,50 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Sebastianus € 121,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Schutterij St. Sebastianus € 4.740,00 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Scouting Hubovra € 20.229,26 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting Hubovra € 869,95 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Scouting Kardinaal Mindszenty Groep € 20.866,55 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting Kardinaal Mindszenty Groep € 977,90 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Scouting Keent-Moesel € 25.180,78 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting Keent-Moesel € 647,70 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Scouting St. Job Leuken-Weert € 2.967,15 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting St. Job Leuken-Weert € 292,10 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Scouting St. Maarten Weert € 3.755,29 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting St. Maarten Weert € 336,55 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Scouting St. Rumoldus € 9.926,15 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting St. Rumoldus € 450,85 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Senioren Koepel Weert € 2.500,00 Activiteiten die bewerkstelligen dat belanghebbenden door zelforganisatie vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gevoerde gemeentelijke beleid bij de Wmo. Structureel
Senioren Koepel Weert € 250,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Seniorenvereniging Altijd Jong, KBO afdeling Biest-Weert € 187,50 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Seniorenvereniging Altijd Jong, KBO afdeling Biest-Weert € 1.875,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Sportvereniging Altweerterheide € 660,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Sportvereniging Altweerterheide € 66,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stadsvastelaovendjvereiniging 'De Rogstaekers' € 2.500,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stadsvastelaovendjvereiniging 'De Rogstaekers' € 25.000,00 Organiseren van de carnavalsoptochten in het centrum van Weert, en de Bonte Avonden/Familiemiddagen in het Munttheater. Structureel
Stedelijke Harmonie St. Antonius € 9.970,00 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Stedelijke Harmonie St. Antonius € 272,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting 4 en 5 mei Weert € 6.200,00 Activiteiten rondom de herdenkingen en vieringen op 4 en 5 mei en 22 september 2023. Structureel
Stichting Accommodatie Swartbroek € 7.500,00 Openstelling gymzaal Swartbroek ten behoeve van het gymonderwijs van Basisschool Swartbroek (voorheen: Basisschool St. Laurentius). Structureel
Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg € 2.216,00 Inzet voor het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag. Structureel
Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg € 694.123,00 Reguliere dienstverlening maatschappelijk werk. Structureel
Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg € 46.550,00 Uitvoering formele cliëntondersteuning. Structureel
Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg € 95.000,00 Uitvoering van activiteiten in het kader van de Voorzieningenwijzer en de coördinatie noodhulpbureau Stichting Urgente Noden (SUN). Structureel
Stichting Basketbal Promotie Limburg € 3.500,00 Spelen van basketbal in de hoogste landelijke competitie voor dames (WBL) voor het seizoen 2022-2023, aandeel 2023. Structureel
Stichting Basketbal Promotie Limburg € 11.000,00 Spelen van basketbal in de hoogste landelijke competitie voor heren (BNXT League) voor het seizoen 2022-2023, aandeel 2023. Structureel
Stichting Basketbal Promotie Limburg € 19.000,00 Spelen van basketbal in de hoogste landelijke competitie voor heren (BNXT League) voor het seizoen 2023-2024, aandeel 2023. Structureel
Stichting Basketbal Promotie Limburg € 10.000,00 Uitvoering activiteiten van het Regionaal Talenten Centrum (RTC) basketbal in 2023. Structureel
Stichting Behoud van Beleving € 2.500,00 Organiseren van het evenement 'Bantopa Party' op 2 juli 2023. Structureel
Stichting Bewonersorganisatie Binnenstad Weert € 7.849,92 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Bewonersorganisatie Binnenstad Weert € 345,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Bibliocenter € 49.137,00 Financiering van de Informatiepunten Digitale Overheid in 2023. Incidenteel
Stichting Bibliocenter € 1.271.567,00 Instandhouding van een voor ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening, die bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van de inwoners van het werkgebied van Stichting Bibliocenter. Structureel
Stichting Bibliocenter € 100.000,00 Uitvoering van de Cultuurcoördinator-functie voor de periode 1 mei 2023 tot en met 30 april 2023, en activiteitenbudget (subsidiebetaling 2023) Incidenteel
Stichting Bospop € 850,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Bospop € 8.500,00 Organiseren van het Bospopfestival in de gemeente Weert in 2023. Structureel
Stichting Burgerkracht Limburg € 37.500,00 Doorontwikkeling Zelfregienetwerk Roermond en Weert. Incidenteel
Stichting Crea Cultura € 1.500,00 Organiseren van 'Molenakker Open Poppodium' in 2023. Eenmalig
Stichting Cultureel Lint Weert € 2.500,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Cultureel Lint Weert € 25.000,00 Organiseren van de 12e editie van het Cultureel Lint, dé Weerter Cultuurmarkt op 25 juni 2023. Structureel
Stichting Cultureel Lint Weert € 7.500,00 Organiseren van het project 'Weerters Echte 2023'. Eenmalig
Stichting Dagopvang Weert € 31.328,00 Exploitatie van de huiskamer voor ouderen in het kader van dagbesteding (aanvullende subsidie). Incidenteel
Stichting Dagopvang Weert € 31.700,00 Exploitatie van de huiskamer voor ouderen in het kader van dagbesteding (reguliere subsidie). Structureel
Stichting 'De Jeugd heeft de Toekomst' € 20.000,00 Organiseren van het muziekspektakel 'L'Opéra Rock' in april 2024. Eenmalig
Stichting de Wieërter 11 € 940,00 Organiseren van het evenement 'De Wieërter 11'. Eenmalig
Stichting Door Sport Ontspanning (D.S.O.) € 65,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Door Sport Ontspanning (D.S.O.) € 650,00 Organiseren activiteit 'paardrijden' voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking. Structureel
Stichting Dorpsraad Stramproy € 9.071,40 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Dorpsraad Stramproy € 2.500,00 Activiteiten van het Sociaal Platform Stramproy in 2023. Structureel
Stichting Dorpsraad Stramproy € 50,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023 ten behoeve van de doden- en bevrijdingsherdenking in Stramproy op 4 en 5 mei. Incidenteel
Stichting Dorpsraad Stramproy € 250,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023 ten behoeve van het Sociaal Platform Stramproy. Incidenteel
Stichting Dorpsraad Stramproy € 345,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Dorpsraad Stramproy € 500,00 Organiseren van de doden- en bevrijdingsherdenking in Stramproy op 4 en 5 mei. Structureel
Stichting Dorpsraad Swartbroek € 5.150,00 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Dorpsraad Swartbroek € 345,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Festivals Limburg € 4.000,00 Uitvoering van het projectplan 'Kunstbende Limburg 2023'. Incidenteel
Stichting Filmhuis Weert € 1.000,00 Aanbieden van een filmprogramma, hoofdzakelijk in de gemeente Weert. Structureel
Stichting Filmhuis Weert € 100,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Gaan voor Goud € 3.000,00 Ondersteuning topsporttalenten uit Weert in 2023. Structureel
Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy (De Zaal) € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van Gemeenschapscentrum Stramproy (De Zaal). Structureel
Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy (De Zaal) € 1.196,40 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023 ten behoeve groot onderhoud aan het Gemeenschapscentrum Stramproy (De Zaal). Incidenteel
Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy (De Zaal) € 1.250,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy (De Zaal) € 11.964,00 Groot onderhoud aan het Gemeenschapscentrum Stramproy (De Zaal). Structureel
Stichting Gemeenschapshuis 'Groenewoud-Weert' € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van Gemeenschapshuis Groenewoud. Structureel
Stichting Gemeenschapshuis 'Groenewoud-Weert' € 1.250,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Gezondheidsbevordering Weert-Stramproy € 1.125,00 Bewegingsactiviteiten voor doelgroep 55+ (Meer Bewegen voor Ouderen) onder leiding van docenten met een opleiding gericht op verantwoord bewegen voor deze doelgroep. Structureel
Stichting Gezondheidsbevordering Weert-Stramproy € 112,50 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Halt € 31.876,00 Voorlichting basis- en voortgezet onderwijs alsmede uitvoering van diverse projecten. Structureel
Stichting Heyerkapel € 2.277,00 Jaarlijkse bijdrage 2023 ten behoeve van onderhoud kruisen en kapellen. Structureel
Stichting Jeugdeducatiefonds € 10.000,00 Projecten bij de basisscholen Markeent en De Kameleon, gericht op het bestrijden van armoede en onderwijsachterstanden. Incidenteel
Stichting Kimpe Veld € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van multifunctionele accommodatie Kimpe Veld. Structureel
Stichting Kimpe Veld € 1.250,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting KinderVakantieWerk Altweerterheide € 52,50 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting KinderVakantieWerk Altweerterheide € 525,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting KinderVakantieWerk Leuken € 280,50 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting KinderVakantieWerk Leuken € 2.805,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting KinderVakantieWerk Stramproy € 228,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting KinderVakantieWerk Stramproy € 2.280,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting KinderVakantieWerk Swartbroek € 33,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting KinderVakantieWerk Swartbroek € 330,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting Kivabola € 237,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Kivabola € 2.370,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting Kivakemo € 196,50 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Kivakemo € 1.965,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting Kunstcentrum Weert € 2.500,00 Organiseren en uitvoeren van het evenement 'KunstINkijk 2023'. Eenmalig
Stichting KVW Tungelder € 54,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting KVW Tungelder € 540,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting Limburg Cycling € 3.000,00 Beheer en uitvoering van het Limburgs Wielerfonds in 2023, in het kader van de meerjarenovereenkomst 2023-2025. Incidenteel
Stichting Limburg Festival € 25.000,00 Uitvoering van het projectplan 'Verreweg het dichtstbij' in de gemeente Weert in 2023. Incidenteel
Stichting Martinus Monument € 9.217,00 Jaarlijkse bijdrage 2023 ten behoeve van onderhoud Sint Martinusmonument. Structureel
Stichting Mega Dance Company € 60,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Mega Dance Company € 600,00 Organiseren van activiteiten (waaronder jeugddisco's) voor jeugdigen van 9 tot 15 jaar in Stramproy in 2023. Structureel
Stichting MET ggz € 14.361,00 Bijdrage in de kosten voor het uitvoeren van GGZ expertise in de wijk voor 4 uur per week. Structureel
Stichting Met je Hart, Afdeling Weert € 1.500,00 Organiseren van activiteiten voor eenzame ouderen. Incidenteel
Stichting MFA Swartbroek € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van multifunctionele accommodatie Swartbroek. Structureel
Stichting MFA Swartbroek € 1.250,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting 'Munttheater' € 1.481.746,00 Activiteiten die voorzien in een professioneel podium, die relevant zijn voor de gemeente Weert. Structureel
Stichting Muziekcentrum 'de Bosuil' € 1.537,50 Aanvullende subsidie voor het uitvoeren van de functie popcoördinatorschap 2022-2023, zoals beschreven in het huidige cultuurbeleid van de gemeente Weert (Cultuurroute 2024). Incidenteel
Stichting Muziekcentrum 'de Bosuil' € 257.997,00 Instandhouding van een volwaardige popmuziekaccommodatie in de gemeente Weert, waarin activiteiten worden aangeboden gericht op een breed publiek. Structureel
Stichting Muziekcentrum 'de Bosuil' € 2.000,00 Organiseren van het evenement 'Familiefestival Kruisbestuiving' op 2 juli 2023. Eenmalig
Stichting Muziekcentrum 'de Bosuil' € 3.855,00 Organiseren van het 'Huiskamerfestival 2023'. Incidenteel
Stichting Muziekcentrum 'de Bosuil' € 28.125,00 Uitvoeren van de functie popcoördinatorschap 2023, zoals beschreven in het huidige cultuurbeleid van de gemeente Weert (Cultuurroute 2024). Incidenteel
Stichting Muziekcentrum 'de Bosuil' € 135.000,00 Vervangingsinvestering voor de lichtinstallatie in Muziekcentrum De Bosuil. Incidenteel
Stichting NH Next Level € 11.000,00 Uitvoeren van het project 'Nieuwe Helden 0495' in 2023. Incidenteel
Stichting Papili € 18.750,00 Ondersteuning aan jonge mannelijke statushouders. Incidenteel
Stichting Paterskerk de Biest € 8.398,00 Jaarlijkse bijdrage 2023 ten behoeve van onderhoud Paterskerk de Biest. Structureel
Stichting Percussion Friends € 20.000,00 Uitvoering projectplan 2023 in Weert in het kader van de provinciale subsidieregeling 'Cultuurplan 2021-2024'. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 44.130,00 Bijdrage in de kosten voor het uitvoeren van de Open Inloop Boshoven in 2023. Structureel
Stichting Punt Welzijn € 35.620,00 Continueren van de pilot 'Gewoon, voor elkaar'. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 49.920,00 Extra inzet op buurtwerk en gezonde leefstijl in de wijken Keent en Moesel, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het programma 'Keent & Moesel'. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 119.754,00 Maatschappelijke begeleiding van statushouders. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 2.211.798,00 Reguliere subsidie (bedrijfskosten en huisvestingslasten) en projectsubsidies. Structureel
Stichting Punt Welzijn € 4.000,00 Tijdelijke invulling van het kavel 'Microhal'. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 6.000,00 Uitvoering activiteiten Weerter Minima Groep in 2023. Structureel
Stichting Punt Welzijn € 61.121,00 Uitvoering en actieve benadering in het kader van de pilot Jongeren Weer(t) Schuldenvrij (spoor 1), en de inzet van een sociaal werker geldzorgen (spoor 2). Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 10.000,00 Uitvoering van een Quickscan armoede, en het opleveren van een rapportage van de resultaten van de Quickscan. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 6.987,00 Uitvoering van 'Weert Positief' voor de periode 1 april 2023 tot en met 31 december 2023. Incidenteel
Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) € 1.158.658,00 Instandhouding van een voor ieder toegankelijke instelling voor kunst en cultuur voor de gemeente Weert. Structureel
Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) € 9.360,00 Organiseren en uitvoeren van het project 'Het Verhaal van het Kanaal' in 2023. Eenmalig
Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) € 8.237,00 Organseren en uitvoeren van het project 'RICK RAAK! Een vervolg 2023'. Eenmalig
Stichting RICK / Beiaardcomité St. Martinus Weert € 600,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting RICK / Beiaardcomité St. Martinus Weert € 6.000,00 Onderhoud van de technische aansturing van de beiaard van de Sint Martinuskerk in 2023. Structureel
Stichting Scouting Hubovra Ondersteuning € 1.500,00 Organiseren van het evenement 'Lockdown Weert 2023' op 21 oktober 2023. Eenmalig
Stichting Scouting Regio Weert € 60,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Scouting Regio Weert € 600,00 Ondersteuning van de scoutinggroepen uit de gemeente Weert. Structureel
Stichting Sint Nicolaas Weert € 85,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Sint Nicolaas Weert € 850,00 Organiseren van de intocht van Sint Nicolaas in het centrum van Weert. Structureel
Stichting Slachtofferhulp Nederland € 1.275,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Slachtofferhulp Nederland € 12.750,00 Het bieden van juridische, praktische en psychosociale ondersteuning van inwoners uit de gemeente Weert, die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, verkeersongeval, calamiteiten of achterblijver zijn bij langdurige vermissing. Structureel
Stichting Sociaal-Kultureel Werk Boshoven € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van wijkgebouw 't Kwintet. Structureel
Stichting Sociaal-Kultureel Werk Boshoven € 1.250,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Sociaal-Kultureel Werk Fatima € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van Buurthuis Fatima. Structureel
Stichting Sociaal-Kultureel Werk Fatima € 1.250,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Stadstriathlon Weert € 15.000,00 Organiseren van de Stadstriathlon 2023. Incidenteel
Stichting Streekomroep Weert € 25.642,96 Reguliere subsidie (bedrag per huishouden en vergoeding huisvestingskosten), 1e halfjaar 2023. Structureel
Stichting Tafeltje-Dek-Je € 2.293,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Tafeltje-Dek-Je € 22.930,00 Maaltijdbezorging aan huis voor inwoners van de gemeente Weert. Structureel
Stichting Theater de Huiskamer € 2.500,00 Organiseren van het 'Appels met Peren Jam Festival'. Eenmalig
Stichting Theater de Huiskamer € 20.000,00 Uitvoering van culturele activiteiten in 2023 en 2024. Eenmalig
Stichting Toon Hermans Huis Weert € 6.700,00 Bijdrage in de kosten van noodzakelijke (bij)scholing van de vrijwilligers, activiteiten en opvang en ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten. Structureel
Stichting Toon Hermans Huis Weert € 670,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Toon Hermans Huis Weert € 7.000,00 Organiseren van de theatervoorstelling 'ZorgSamen' op 11 maart 2023. Eenmalig
Stichting Truckrun Weert € 75,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Truckrun Weert € 750,00 Organiseren van het evenement 'Truckrun'. Structureel
Stichting Turks Cultureel Centrum Weert € 2.500,00 Organiseren van het evenement 'Internationaal Kinderfestival' op 23 april 2023. Structureel
Stichting Urgente Noden Weert € 4.600,00 Mensen in acute financiële nood bijstaan in 2023. Incidenteel
Stichting Volwassenenfonds Sport & Cultuur € 10.641,50 Deelname inwoners van Weert met een laag inkomen aan sport en culturele activiteiten. Incidenteel
Stichting voor Verpleeg-, Verzorgings- en Woonfaciliteiten Land van Horne € 15.750,00 Bijdrage in de kosten voor het uitvoeren van de preventiecursus 'Vitaal met Dementie', 'Gezond Ouder Worden', en 'Verder na een Beroerte' (onderdelen van 'Vitaal Thuis') in 2023. Incidenteel
Stichting Vrienden van de Beiaard € 6.000,00 Organiseren en uitvoeren van het project 'Weert krijgt het meest interactieve carillon ter wereld' in 2023. Eenmalig
Stichting Weert Marketing € 305.000,00 Uitvoeren van activiteiten als publiek-private organisatie die samen met de gemeente en partners de stad Weert, inclusief dorpen en het buitengebied, positioneert als een ideale woon-, werk- en bezoekplek. Structureel
Stichting Weerterlandprijs € 6.000,00 Weerterlandprijs 2023. Incidenteel
Stichting Wieërt Amezieërtj € 50.000,00 Organiseren en uitvoeren van het evenement 'Antje de Musical' op het Stationsplein in 2024. Incidenteel
Stichting Wijkraad Boshoven € 10.549,92 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Boshoven € 275,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023 ten behoeve van de Huiskamer voor Ouderen Boshoven. Incidenteel
Stichting Wijkraad Boshoven € 345,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Wijkraad Boshoven € 2.750,00 Wekelijks organiseren van de 'Huiskamer voor Ouderen Boshoven' in 2023. Structureel
Stichting Wijkraad De Biest € 5.941,56 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad De Biest € 345,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Wijkraad Fatima € 6.252,60 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Fatima € 345,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Wijkraad Graswinkel € 6.059,28 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Graswinkel € 345,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Wijkraad Groenewoud € 7.762,44 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Groenewoud € 345,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Wijkraad Keent € 8.640,48 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Keent € 345,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Wijkraad Laarveld-Hushoven € 5.150,00 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Laarveld-Hushoven € 345,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Wijkraad Leuken € 8.158,80 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Leuken € 345,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Wijkraad Moesel € 7.637,16 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Moesel € 345,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Wijkraad Molenakker € 6.691,08 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Molenakker € 345,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Wijkraad ROND DE KAZERNE € 5.172,60 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad ROND DE KAZERNE € 345,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stichting Zuyd Hogeschool (Academie Commerciële Economie) € 4.166,67 Bijdrage in de huurkosten ten behoeve van 'Zuyd Perron Circulair'. Incidenteel
Stichting Zwembad De IJzeren Man € 143.000,00 Exploitatie van zwembad De IJzeren Man. Structureel
Stichting Zwembad De IJzeren Man € 194.000,00 Gebruik van zwembad De IJzeren Man door zwemverenigingen (verenigingsgebruik). Structureel
Stichting Zwembad De IJzeren Man € 144.251,00 Uitvoering van het programma Swim2Play. Structureel
Stramproy, afdeling van ZijActief € 400,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Stramproy, afdeling van ZijActief € 4.000,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Stravoc € 1.530,00 Activiteiten op het gebied van sport (volleybal). Structureel
Stravoc € 153,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
T.C. Lichtenberg € 3.708,80 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
T.C. Lichtenberg € 30,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
T.C. van Horne € 150,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
T.C. van Horne € 15,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
T.C. Weert-Oost € 810,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
T.C. Weert-Oost € 81,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Tafeltennisvereniging Megacles € 495,00 Activiteiten op het gebied van sport (tafeltennis). Structureel
Tafeltennisvereniging Megacles € 49,50 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Tennis- en Padelclub Boshoven € 2.190,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis en padel). Structureel
Tennis- en Padelclub Boshoven € 219,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Tennisclub 'Altweerterheide' € 180,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
Tennisclub 'Altweerterheide' € 18,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Tennisclub Weert € 780,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
Tennisclub Weert € 78,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Tensor Turnen Weert € 3.240,00 Activiteiten op het gebied van sport (gymnastiek/turnen). Structureel
Tensor Turnen Weert € 324,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
The Ray-Stabbing Singers € 1.064,17 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
The Ray-Stabbing Singers € 25,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
The Ray-Stabbing Singers € 5.685,00 Organiseren van de The Ray-Stabbing Singers Mystery Tour 2023. Eenmalig
The Streetsingers € 3.317,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
The Streetsingers € 25,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Toneelgroep Weert € 725,00 Activiteiten op het gebied van toneel. Structureel
Toneelgroep Weert € 50,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Toneelvereniging De Mantel € 995,00 Activiteiten op het gebied van toneel. Structureel
Toneelvereniging De Mantel € 50,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Triathlon Vereniging Weert € 150,00 Activiteiten op het gebied van sport (triatlon). Structureel
Triathlon Vereniging Weert € 15,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Tungelroyse Vrouwenvereniging De Cirkel € 75,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Tungelroyse Vrouwenvereniging De Cirkel € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
V.C. Weert Boshoven Combinatie € 1.800,00 Activiteiten op het gebied van sport (volleybal). Structureel
V.C. Weert Boshoven Combinatie € 180,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Vereniging Basketbal Academie Limburg € 4.380,00 Activiteiten op het gebied van sport (basketbal). Structureel
Vereniging Basketbal Academie Limburg € 438,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Vereniging 'Bosseve vör Paol' € 750,00 Goede doel component (Alzheimer Café) van het evenement 'Bosseve vör Paol'. Eenmalig
Vereniging 'Bosseve vör Paol' € 750,00 Organiseren van het evenement 'Bosseve vör Paol'. Eenmalig
Vereniging Perkumpulan 'Waringin' € 75,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Vereniging Perkumpulan 'Waringin' € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Vereniging Shotokan Karate-Do KURO-OBI Weert € 1.920,00 Activiteiten op het gebied van sport (karate). Structureel
Vereniging Shotokan Karate-Do KURO-OBI Weert € 192,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Vereniging van Hangboogschutters 'Ontspanning' € 120,00 Activiteiten op het gebied van sport (handboogschieten). Structureel
Vereniging van Hangboogschutters 'Ontspanning' € 12,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Vereniging van Ouderen 'Sint Barbara' € 187,50 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Vereniging van Ouderen 'Sint Barbara' € 1.875,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken Afdeling Weert € 50,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken Afdeling Weert € 500,00 Opleiding en inzet van EHBO'ers. Structureel
Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken Stramproy-Tungelroy € 50,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken Stramproy-Tungelroy € 500,00 Opleiding en inzet van EHBO'ers. Structureel
Voetbalvereniging D.E.S.M.  € 5.430,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Voetbalvereniging D.E.S.M.  € 543,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Vrouwen Vereniging Swartbroek € 75,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Vrouwen Vereniging Swartbroek € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Weerter Gemengd Koor Vivace € 3.500,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Weerter Gemengd Koor Vivace € 25,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Weerter Mannenkoor € 2.137,75 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Weerter Mannenkoor € 25,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Weerter Mannenkoor € 400,00 Organiseren en uitvoeren van het Kerstconcert 2023 in samenwerking met Gemengde Zangvereniging 'Con Amore'. Eenmalig
Werkgroep 08 maart € 45,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Werkgroep 08 maart € 450,00 Organiseren van activiteiten in het kader van de internationale vrouwendag op 8 maart 2023, waaronder het uitreiken van de Antje Award. Structureel
Wokmuziektheater € 1.238,04 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Wokmuziektheater € 25,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Zanggroep Vocus € 2.068,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Zanggroep Vocus € 25,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Zangvereniging Laar € 596,50 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Zangvereniging Laar € 25,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Zelfregie B.V. € 6.533,00 Aanvullende bijdrage in de kosten van het Herstelhuis Midden-Limburg. Incidenteel
Zelfregie B.V. € 14.289,00 Aanvullende bijdrage in de kosten van het Zelfregiecentrum Weert. Incidenteel
Zelfregie B.V. € 2.252,00 Aanvullende bijdrage in de kosten voor de Pitstop Sores en Paperassen. Incidenteel
Zelfregie B.V. € 1.250,00 Bijdrage in de kosten voor het Opschoonteam over de periode 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2023. Incidenteel
Zelfregie B.V. € 208.128,00 Bijdrage in de kosten voor het uitvoeren van het Herstelhuis Midden-Limburg in 2023. Structureel
Zelfregie B.V. € 7.660,00 Compensatie arbeidsmarkttoeslag. Incidenteel
Zelfregie B.V. € 61.524,00 Pitstop Sores en Paperassen. Structureel
Zelfregie B.V. € 423.564,00 Zelfregiecentrum Inloop en activering. Structureel
Zwem- en Poloclub 'De Rog' € 2.805,00 Activiteiten op het gebied van sport (zwemmen). Structureel
Zwem- en Poloclub 'De Rog' € 243,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Zwem- en Vriendenclub 'De IJsberen' € 40,00 Eenmalige inflatiesubsidie vrijwilligersorganisaties 2023. Incidenteel
Zwem- en Vriendenclub 'De IJsberen' € 400,00 EHBO-opleiding (inclusief herhalingslessen) van toezichthouders. Structureel
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten