Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Openbaar subsidieregister gemeente Weert 2023 (eerste half jaar)

  • Onderstaande gegevens zijn met de meeste zorgvuldigheid verzameld en opgenomen in het register. Hieraan kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.
  • Het besluit door of namens het college van burgemeester en wethouders is de enige juridische rechtsgrond voor de subsidie.
  • Tip: gebruik je een touchscreen (tablet / smartphone)? Je kunt in de tabel horizontaal scrollen.
Atletiek en Wandelsportvereniging Weert € 10.200,00 Activiteiten op het gebied van sport (atletiek en wandelen). Structureel
Badmintonclub Weert '67 € 1.050,00 Activiteiten op het gebied van sport (badminton). Structureel
Basketball Club Aeternitas € 300,00 Activiteiten op het gebied van sport (basketbal). Structureel
BNMO afdeling Limburg € 500,00 Ondersteuning van (ex-)geüniformeerden met een dienstverband gerelateerde aandoening (en hun directe achterban), die woonachtig zijn in de gemeente Weert. Structureel
Bond van Wapenbroeders Weert € 528,00 Diverse activiteiten van de Bond van Wapenbroeders (waaronder herdenkingen in de regio Weert e.o.). Incidenteel
Brevendia € 5.580,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Buro Andersom € 331.619,00 Intensieve ambulante zorgverlening aan zorgwekkende zorgmijders. Incidenteel
Buurtvereniging Fatima € 2.500,00 Organiseren van het evenement 'Zomerfestival Fatima 2023'. Eenmalig
Christelijk Gemengd Bethelkoor € 2.170,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Creatref Groenewoud-Biest € 1.000,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Creatref Leuken € 2.000,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
De Limburgse Jonges € 1.870,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
De Volhouders € 500,00 Activiteiten op het gebied van toneel. Structureel
Dorpsbelangen Laar € 5.150,00 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Dorpsbelangen Laar € 12.500,00 Huisvesting maatschappelijk gebruik van zaal Beej-Bertje. Structureel
Dorpsbelangen Tungelroy € 5.150,00 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Dorpsraad Altweerterheide € 5.150,00 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
F.C. O.D.A. (Overwinnen Door Aanhouden) € 8.775,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Fanatics Weert € 1.000,00 Spelen van darts in de overgangsklasse van de dartscompetitie van de Nederlandse Darts Bond voor het seizoen 2022-2023, aandeel 2023. Incidenteel
Fanfare Sint Willibrordus € 14.986,78 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Franciscus Huis Weert B.V. € 1.500,00 Organiseren van de activiteit 'Eten met Franciscus' (3e editie) op 4 oktober 2023 in het kader van 'Eén Tegen Eenzaamheid 2023'. Incidenteel
Geert Loijen (Eenmanszaak) € 10.000,00 Uitvoering van het project 'Het Zuilen Kabinet 2023'. Incidenteel
Gemengd koor Creatura € 2.451,49 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Gemengd koor Creatura € 4.200,00 Organiseren en uitvoeren van het concert 'ENJOY & SING ALONG!' en het herinneringsconcert 'ALS DE DAG VAN GISTEREN' in het kader van 'Eén Tegen Eenzaamheid 2023'. Incidenteel
Gemengd koor Da Capo Stramproy € 1.186,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Gemengde Zangvereniging 'Con Amore' € 2.750,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
GGD Limburg-Noord € 7.984,00 Versterking informatie- en adviesfunctie. Incidenteel
Gilde van de Wieërter Stadsschötte, Sint Catharina 1480 € 7.980,00 Projectsubsidie amateurkunsten voor het organiseren van de jaarlijkse activiteiten van het Stadsgilde in 2023. Eenmalig
Gilde van de Wieërter Stadsschötte, Sint Catharina 1480 € 830,00 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Gymnastiekvereniging Jan van Weert € 7.410,00 Activiteiten op het gebied van sport (gymnastiek/turnen). Structureel
Handbalvereniging Rapiditas € 5.070,00 Activiteiten op het gebied van sport (handbal). Structureel
Handbalvereniging Stramproy € 2.640,00 Activiteiten op het gebied van sport (handbal). Structureel
Harmonie St. Joseph Weert-Zuid € 7.670,99 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Harmonie van het Heilig Hart € 7.090,00 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Hengelsportvereniging St. Petrus Weert e.o. € 2.500,00 Organiseren van hengelsportactiviteiten in de gemeente Weert, waaronder begeleiding van jeugdige vissers, zorg voor een goede visstand en zorg voor oeveronderhoud. Structureel
Het Tungelroys Orkest (v/h Fanfare 'St. Jan') € 6.370,44 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Hockeyvereniging 'Weert' € 12.270,00 Activiteiten op het gebied van sport (hockey). Structureel
Honk- en Softballvereniging Indians Weert € 600,00 Activiteiten op het gebied van sport (honk- en softbal). Structureel
Jazz Dansstudio Release Weert € 1.350,00 Activiteiten op het gebied van sport (dans). Structureel
Katholieke Bond van Ouderen, Afdeling Weert-Zuid € 3.625,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Katholieke Ouderenvereniging 'Sint Sebastiaen' € 3.250,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Kepel Gootgemootj € 1.000,00 Ondersteuning initiatief 'Unne verzörgdje middig'. Eenmalig
Kerkelijke Harmonie St. Joseph 1880 Weert € 13.585,00 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
L.T.V. de Grensmeppers € 1.830,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
Laarder Vrouwen Vereniging € 1.125,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Leuken, afdeling van ZijActief Limburg € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging Afdeling Stramproy € 1.250,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging St. Martinus € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Lokaal Zorgvragers Overleg € 2.500,00 Activiteiten die bewerkstelligen dat belanghebbenden door zelforganisatie vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gevoerde gemeentelijke beleid bij de Wmo. Structureel
Mannenkoor 'Eendracht' € 1.285,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Manoeuvre € 1.762,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Meerderweert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert € 700,00 Organiseren van het Weerter Scholen Toernooi. Structureel
Meisjeskoor 'Cantarella' € 2.905,75 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Meisjeskoor 'Cantarella' (Dancing Kids) € 1.080,00 Activiteiten op het gebied van sport (dans). Structureel
Moesel Megacles Combinatie Weert € 7.530,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Stramproy-Tungelroy € 500,00 Ondersteuning van mensen met een ziekte of handicap en hun begeleiders. Structureel
Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Weert € 500,00 Ondersteuning van mensen met een ziekte of handicap en hun begeleiders. Structureel
Nederlandse Vereniging voor Onderwatersport 'De Peddemoeëk' € 870,00 Activiteiten op het gebied van sport (duiken). Structureel
Organisatie Jeugdpreensetreffe (V.V. De Beesterbolle) € 900,00 Organiseren van het Jeugdpreensetreffe 2023. Structureel
Ouderenafdeling Groenewoud € 2.250,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenafdeling St. Martinus K.B.O. Weert € 5.125,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenkoor Wij Willen Zingen € 547,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Ouderensociëteit Boshoven € 2.000,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenvereniging Altweerterheide € 2.375,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenvereniging Fatima € 3.125,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenvereniging 'H. Cornelius' Swartbroek € 1.500,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenvereniging Sint Willibrordus € 4.375,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenvereniging Sint Willibrordus (Grenskoor Stramproy) € 331,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Ouderenvereniging St. Matthias € 1.500,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Paardensportvereniging Laar € 150,00 Activiteiten op het gebied van sport (paardrijden). Structureel
R.K. Sportvereniging Laar € 8.610,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Reddingsbrigade Weert € 6.480,00 Activiteiten op het gebied van sport (zwemmen). Structureel
Rijvereniging Equinus Stramproy € 660,00 Activiteiten op het gebied van sport (paardrijden). Structureel
Rim Beckers (Eenmanszaak) € 2.165,00 Organiseren en uitvoeren van het Regenboogpad op 20 mei 2023. Incidenteel
Rooms Katholieke Voetbalvereniging 'Crescentia' € 1.140,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Rooms Katholieke Weerter Sportvereniging Wilhelmina ´08 € 11.067,50 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
S.C.W. Senioren Computerclub Weert € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Samenwerkende Koren Groenewoud € 6.667,50 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Samenwerkende Koren Groenewoud € 6.000,00 Organiseren en uitvoeren van het concert 'Noorderlicht' (door Giocoso en Vocaal Ensemble Genti) op 5 februari 2023. Eenmalig
Samenwerkende Koren Groenewoud € 4.665,00 Organiseren van een theatershow in 2023 in het Munttheater door Vocalgroup SevenFifteen. Eenmalig
Schutterij Sint Barbara Tungelroy € 920,00 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Antonius 1475 € 1.618,51 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Catharina € 1.882,59 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Cornelius € 1.040,00 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij 'St. Job' € 2.444,76 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Oda € 3.807,50 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Sebastianus € 4.740,00 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Scouting Hubovra € 20.229,26 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting Kardinaal Mindszenty Groep € 20.866,55 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting Keent-Moesel € 25.180,78 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting St. Job Leuken-Weert € 2.967,15 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting St. Maarten Weert € 3.755,29 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting St. Rumoldus € 9.926,15 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Senioren Koepel Weert € 2.500,00 Activiteiten die bewerkstelligen dat belanghebbenden door zelforganisatie vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gevoerde gemeentelijke beleid bij de Wmo. Structureel
Seniorenvereniging Altijd Jong, KBO afdeling Biest-Weert € 1.875,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Sportvereniging Altweerterheide € 660,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Stadsvastelaovendjvereiniging 'De Rogstaekers' € 25.000,00 Organiseren van de carnavalsoptochten in het centrum van Weert, en de Bonte Avonden/Familiemiddagen in het Munttheater. Structureel
Stedelijke Harmonie St. Antonius € 9.970,00 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Stichting 4 en 5 mei Weert € 6.200,00 Activiteiten rondom de herdenkingen en vieringen op 4 en 5 mei en 22 september 2023. Structureel
Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg € 2.216,00 Inzet voor het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag. Structureel
Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg € 694.123,00 Reguliere dienstverlening maatschappelijk werk. Structureel
Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg € 46.550,00 Uitvoering formele cliëntondersteuning. Structureel
Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg € 95.000,00 Uitvoering van activiteiten in het kader van de Voorzieningenwijzer en de coördinatie noodhulpbureau Stichting Urgente Noden (SUN). Structureel
Stichting Basketbal Promotie Limburg € 3.500,00 Spelen van basketbal in de hoogste landelijke competitie voor dames (WBL) voor het seizoen 2022-2023, aandeel 2023. Structureel
Stichting Basketbal Promotie Limburg € 11.000,00 Spelen van basketbal in de hoogste landelijke competitie voor heren (BNXT League) voor het seizoen 2022-2023, aandeel 2023. Structureel
Stichting Behoud van Beleving € 2.500,00 Organiseren van het evenement 'Bantopa Party' op 2 juli 2023. Structureel
Stichting Bewonersorganisatie Binnenstad Weert € 7.849,92 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Bibliocenter € 1.271.567,00 Instandhouding van een voor ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening, die bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van de inwoners van het werkgebied van Stichting Bibliocenter. Structureel
Stichting Bospop € 8.500,00 Organiseren van het Bospopfestival in de gemeente Weert in 2023. Structureel
Stichting Burgerkracht Limburg € 37.500,00 Doorontwikkeling Zelfregienetwerk Roermond en Weert. Incidenteel
Stichting Crea Cultura € 1.500,00 Organiseren van 'Molenakker Open Poppodium' in 2023. Eenmalig
Stichting Cultureel Lint Weert € 25.000,00 Organiseren van de 12e editie van het Cultureel Lint, dé Weerter Cultuurmarkt op 25 juni 2023. Structureel
Stichting Dagopvang Weert € 31.328,00 Exploitatie van de huiskamer voor ouderen in het kader van dagbesteding (aanvullende subsidie). Incidenteel
Stichting Dagopvang Weert € 31.700,00 Exploitatie van de huiskamer voor ouderen in het kader van dagbesteding (reguliere subsidie). Structureel
Stichting 'De Jeugd heeft de Toekomst' € 20.000,00 Organiseren van het muziekspektakel 'L'Opéra Rock' in april 2024. Eenmalig
Stichting de Wieërter 11 € 940,00 Organiseren van het evenement 'De Wieërter 11'. Eenmalig
Stichting Door Sport Ontspanning (D.S.O.) € 650,00 Organiseren activiteit 'paardrijden' voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking. Structureel
Stichting Dorpsraad Stramproy € 9.071,40 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Dorpsraad Stramproy € 2.500,00 Activiteiten van het Sociaal Platform Stramproy in 2023. Structureel
Stichting Dorpsraad Stramproy € 500,00 Organiseren van de doden- en bevrijdingsherdenking in Stramproy op 4 en 5 mei. Structureel
Stichting Dorpsraad Swartbroek € 5.150,00 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Festivals Limburg € 4.000,00 Uitvoering van het projectplan 'Kunstbende Limburg 2023'. Incidenteel
Stichting Filmhuis Weert € 1.000,00 Aanbieden van een filmprogramma, hoofdzakelijk in de gemeente Weert. Structureel
Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy (De Zaal) € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van Gemeenschapscentrum Stramproy (De Zaal). Structureel
Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy (De Zaal) € 11.964,00 Groot onderhoud aan het Gemeenschapscentrum Stramproy (De Zaal). Structureel
Stichting Gemeenschapshuis 'Groenewoud-Weert' € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van Gemeenschapshuis Groenewoud. Structureel
Stichting Gezondheidsbevordering Weert-Stramproy € 1.125,00 Bewegingsactiviteiten voor doelgroep 55+ (Meer Bewegen voor Ouderen) onder leiding van docenten met een opleiding gericht op verantwoord bewegen voor deze doelgroep. Structureel
Stichting Halt € 31.876,00 Voorlichting basis- en voortgezet onderwijs alsmede uitvoering van diverse projecten. Structureel
Stichting Kimpe Veld € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van multifunctionele accommodatie Kimpe Veld. Structureel
Stichting KinderVakantieWerk Altweerterheide € 525,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting KinderVakantieWerk Leuken € 2.805,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting KinderVakantieWerk Stramproy € 2.280,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting KinderVakantieWerk Swartbroek € 330,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting Kivabola € 2.370,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting Kivakemo € 1.965,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting Kunstcentrum Weert € 2.500,00 Organiseren en uitvoeren van het evenement 'KunstINkijk 2023'. Eenmalig
Stichting KVW Tungelder € 540,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting Limburg Festival € 25.000,00 Uitvoering van het projectplan 'Verreweg het dichtstbij' in de gemeente Weert in 2023. Incidenteel
Stichting Mega Dance Company € 600,00 Organiseren van activiteiten (waaronder jeugddisco's) voor jeugdigen van 9 tot 15 jaar in Stramproy in 2023. Structureel
Stichting MET ggz € 14.361,00 Bijdrage in de kosten voor het uitvoeren van GGZ expertise in de wijk voor 4 uur per week. Structureel
Stichting MFA Swartbroek € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van multifunctionele accommodatie Swartbroek. Structureel
Stichting 'Munttheater' € 1.481.746,00 Activiteiten die voorzien in een professioneel podium, die relevant zijn voor de gemeente Weert. Structureel
Stichting Muziekcentrum 'de Bosuil' € 1.537,50 Aanvullende subsidie voor het uitvoeren van de functie popcoördinatorschap 2022-2023, zoals beschreven in het huidige cultuurbeleid van de gemeente Weert (Cultuurroute 2024). Incidenteel
Stichting Muziekcentrum 'de Bosuil' € 257.997,00 Instandhouding van een volwaardige popmuziekaccommodatie in de gemeente Weert, waarin activiteiten worden aangeboden gericht op een breed publiek. Structureel
Stichting Muziekcentrum 'de Bosuil' € 2.000,00 Organiseren van het evenement 'Familiefestival Kruisbestuiving' op 2 juli 2023. Eenmalig
Stichting Muziekcentrum 'de Bosuil' € 28.125,00 Uitvoeren van de functie popcoördinatorschap 2023, zoals beschreven in het huidige cultuurbeleid van de gemeente Weert (Cultuurroute 2024). Incidenteel
Stichting Muziekcentrum 'de Bosuil' € 135.000,00 Vervangingsinvestering voor de lichtinstallatie in Muziekcentrum De Bosuil. Incidenteel
Stichting NH Next Level € 11.000,00 Uitvoeren van het project 'Nieuwe Helden 0495' in 2023. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 44.130,00 Bijdrage in de kosten voor het uitvoeren van de Open Inloop Boshoven in 2023. Structureel
Stichting Punt Welzijn € 49.920,00 Extra inzet op buurtwerk en gezonde leefstijl in de wijken Keent en Moesel, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het programma 'Keent & Moesel'. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 119.754,00 Maatschappelijke begeleiding van statushouders. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 2.211.798,00 Reguliere subsidie (bedrijfskosten en huisvestingslasten) en projectsubsidies. Structureel
Stichting Punt Welzijn € 4.000,00 Tijdelijke invulling van het kavel 'Microhal'. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 10.000,00 Uitvoering van een Quickscan armoede, en het opleveren van een rapportage van de resultaten van de Quickscan. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 6.987,00 Uitvoering van Weert Positief voor de periode 1 april 2023 tot en met 31 december 2023. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 6.987,00 Uitvoering van 'Weert Positief' voor de periode 1 april 2023 tot en met 31 december 2023. Incidenteel
Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) € 1.158.658,00 Instandhouding van een voor ieder toegankelijke instelling voor kunst en cultuur voor de gemeente Weert. Structureel
Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) € 9.360,00 Organiseren en uitvoeren van het project 'Het Verhaal van het Kanaal' in 2023. Eenmalig
Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) € 8.237,00 Organseren en uitvoeren van het project 'RICK RAAK! Een vervolg 2023'. Eenmalig
Stichting RICK / Beiaardcomité St. Martinus Weert € 6.000,00 Onderhoud van de technische aansturing van de beiaard van de Sint Martinuskerk in 2023. Structureel
Stichting Scouting Regio Weert € 600,00 Ondersteuning van de scoutinggroepen uit de gemeente Weert. Structureel
Stichting Sint Nicolaas Weert € 850,00 Organiseren van de intocht van Sint Nicolaas in het centrum van Weert. Structureel
Stichting Slachtofferhulp Nederland € 12.750,00 Het bieden van juridische, praktische en psychosociale ondersteuning van inwoners uit de gemeente Weert, die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, verkeersongeval, calamiteiten of achterblijver zijn bij langdurige vermissing. Structureel
Stichting Sociaal-Kultureel Werk Boshoven € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van wijkgebouw 't Kwintet. Structureel
Stichting Sociaal-Kultureel Werk Fatima € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van Buurthuis Fatima. Structureel
Stichting Stadstriathlon Weert € 15.000,00 Organiseren van de Stadstriathlon 2023. Incidenteel
Stichting Streekomroep Weert € 25.642,96 Reguliere subsidie (bedrag per huishouden en vergoeding huisvestingskosten), 1e halfjaar 2023. Structureel
Stichting Tafeltje-Dek-Je € 22.930,00 Maaltijdbezorging aan huis voor inwoners van de gemeente Weert. Structureel
Stichting Theater de Huiskamer € 20.000,00 Uitvoering van culturele activiteiten in 2023 en 2024. Eenmalig
Stichting Toon Hermans Huis Weert € 6.700,00 Bijdrage in de kosten van noodzakelijke (bij)scholing van de vrijwilligers, activiteiten en opvang en ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten. Structureel
Stichting Toon Hermans Huis Weert € 7.000,00 Organiseren van de theatervoorstelling 'ZorgSamen' op 11 maart 2023. Eenmalig
Stichting Truckrun Weert € 750,00 Organiseren van het evenement 'Truckrun'. Structureel
Stichting Turks Cultureel Centrum Weert € 2.500,00 Organiseren van het evenement 'Internationaal Kinderfestival' op 23 april 2023. Structureel
Stichting Urgente Noden Weert € 4.600,00 Mensen in acute financiële nood bijstaan in 2023. Incidenteel
Stichting voor Verpleeg-, Verzorgings- en Woonfaciliteiten Land van Horne € 15.750,00 Bijdrage in de kosten voor het uitvoeren van de preventiecursus 'Vitaal met Dementie', 'Gezond Ouder Worden', en 'Verder na een Beroerte' (onderdelen van 'Vitaal Thuis') in 2023. Incidenteel
Stichting Vrienden van de Beiaard € 6.000,00 Organiseren en uitvoeren van het project 'Weert krijgt het meest interactieve carillon ter wereld' in 2023. Eenmalig
Stichting Weert Marketing € 305.000,00 Uitvoeren van activiteiten als publiek-private organisatie die samen met de gemeente en partners de stad Weert, inclusief dorpen en het buitengebied, positioneert als een ideale woon-, werk- en bezoekplek. Structureel
Stichting Weerterlandprijs € 6.000,00 Weerterlandprijs 2023. Incidenteel
Stichting Wieërt Amezieërtj € 50.000,00 Organiseren en uitvoeren van het evenement 'Antje de Musical' op het Stationsplein in 2024. Incidenteel
Stichting Wijkraad Boshoven € 10.549,92 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Boshoven € 2.750,00 Wekelijks organiseren van de 'Huiskamer voor Ouderen Boshoven' in 2023. Structureel
Stichting Wijkraad De Biest € 5.941,56 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Fatima € 6.252,60 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Graswinkel € 6.059,28 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Groenewoud € 7.762,44 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Keent € 8.640,48 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Laarveld-Hushoven € 5.150,00 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Leuken € 8.158,80 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Moesel € 7.637,16 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Molenakker € 6.691,08 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad ROND DE KAZERNE € 5.172,60 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Zwembad De IJzeren Man € 143,00 Exploitatie van zwembad De IJzeren Man. Structureel
Stramproy, afdeling van ZijActief € 4.000,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Stravoc € 1.530,00 Activiteiten op het gebied van sport (volleybal). Structureel
T.C. Lichtenberg € 3.708,80 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
T.C. van Horne € 150,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
T.C. Weert-Oost € 810,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
Tafeltennisvereniging Megacles € 495,00 Activiteiten op het gebied van sport (tafeltennis). Structureel
Tennis- en Padelclub Boshoven € 2.190,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis en padel). Structureel
Tennisclub 'Altweerterheide' € 180,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
Tennisclub Weert € 780,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
Tensor Turnen Weert € 3.240,00 Activiteiten op het gebied van sport (gymnastiek/turnen). Structureel
The Ray-Stabbing Singers € 1.064,17 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
The Ray-Stabbing Singers € 5.685,00 Organiseren van de The Ray-Stabbing Singers Mystery Tour 2023. Eenmalig
The Streetsingers € 3.317,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Toneelgroep Weert € 725,00 Activiteiten op het gebied van toneel. Structureel
Toneelvereniging De Mantel € 995,00 Activiteiten op het gebied van toneel. Structureel
Triathlon Vereniging Weert € 150,00 Activiteiten op het gebied van sport (triatlon). Structureel
Tungelroyse Vrouwenvereniging De Cirkel € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
V.C. Weert Boshoven Combinatie € 1.800,00 Activiteiten op het gebied van sport (volleybal). Structureel
Vereniging Basketbal Academie Limburg € 4.380,00 Activiteiten op het gebied van sport (basketbal). Structureel
Vereniging Perkumpulan 'Waringin' € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Vereniging Shotokan Karate-Do KURO-OBI Weert € 1.920,00 Activiteiten op het gebied van sport (karate). Structureel
Vereniging van Hangboogschutters 'Ontspanning' € 120,00 Activiteiten op het gebied van sport (handboogschieten). Structureel
Vereniging van Ouderen 'Sint Barbara' € 1.875,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken Afdeling Weert € 500,00 Opleiding en inzet van EHBO'ers. Structureel
Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken Stramproy-Tungelroy € 500,00 Opleiding en inzet van EHBO'ers. Structureel
Voetbalvereniging D.E.S.M. € 5.430,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Vrouwen Vereniging Swartbroek € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Weerter Gemengd Koor Vivace € 3.500,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Weerter Mannenkoor € 2.137,75 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Werkgroep 08 maart € 450,00 Organiseren van activiteiten in het kader van de internationale vrouwendag op 8 maart 2023, waaronder het uitreiken van de Antje Award. Structureel
Wokmuziektheater € 1.238,04 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Zanggroep Vocus € 2.068,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Zangvereniging Laar € 596,50 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Zelfregie B.V. € 7.660,00 Compensatie arbeidsmarkttoeslag. Incidenteel
Zwem- en Poloclub 'De Rog' € 2.805,00 Activiteiten op het gebied van sport (zwemmen). Structureel
Zwem- en Vriendenclub 'De IJsberen' € 400,00 EHBO-opleiding (inclusief herhalingslessen) van toezichthouders. Structureel
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten