Lees voor ?

Openbaar subsidieregister gemeente Weert 2022 (t/m juni)

Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg € 2.141,00 Bijdrage in de kosten voor het uitvoeren van het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag in 2022. Incidenteel
Atletiek en Wandelsportvereniging Weert € 9.510,00 Activiteiten op het gebied van sport (atletiek en wandelen). Structureel
Badmintonclub Weert '67 € 1.320,00 Activiteiten op het gebied van sport (badminton). Structureel
BNMO afdeling Limburg € 500,00 Ondersteuning van (ex-)geüniformeerden met een dienstverband gerelateerde aandoening (en hun directe achterban), die woonachtig zijn in de gemeente Weert. Structureel
Brevendia € 4.980,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Buro Andersom € 295.603,00 Intensieve ambulante zorgverlening aan zorgwekkende zorgmijders. Incidenteel
Buurtvereniging Fatima € 2.500,00 Organiseren van het evenement 'Zomerfestival Fatima 2022'. Incidenteel
Christelijk Gemengd Bethelkoor € 1.465,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Creatref Groenewoud-Biest € 1.000,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Creatref Leuken € 2.000,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
De Landelijke Rijvereniging 'Weert' € 210,00 Activiteiten op het gebied van sport (paardrijden). Structureel
De Limburgse Jonges € 1.870,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
De Volhouders € 2.000,00 Activiteiten op het gebied van toneel. Structureel
De Widdonck € 250,00 Organiseren van een seminar/sponsoractie. Incidenteel
Dorpsbelangen Laar € 5.150,00 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Dorpsbelangen Laar € 12.500,00 Huisvesting maatschappelijk gebruik van zaal Beej-Bertje Structureel
Dorpsbelangen Tungelroy € 5.150,00 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Dorpsraad Altweerterheide € 5.150,00 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
F.C. O.D.A. (Overwinnen Door Aanhouden) € 8.685,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Fanfare Sint Willibrordus € 11.040,00 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Fanfare 'St. Jan' € 7.773,56 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Fractie CDA € 1.000,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie 1e kwartaal 2022. Structureel
Fractie CDA € 2.925,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie 2e tot en met 4e kwartaal 2022. Structureel
Fractie D66 € 937,50 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie 1e kwartaal 2022. Structureel
Fractie D66 € 2.850,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie 2e tot en met 4e kwartaal 2022. Structureel
Fractie Duijsters € 937,50 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie 1e kwartaal 2022. Structureel
Fractie DUS Weert € 962,50 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie 1e kwartaal 2022. Structureel
Fractie DUS Weert € 3.000,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie 2e tot en met 4e kwartaal 2022. Structureel
Fractie Groen Links € 2.812,50 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie 2e tot en met 4e kwartaal 2022. Structureel
Fractie PvdA € 937,50 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie 1e kwartaal 2022. Structureel
Fractie PvdA € 2.812,50 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie 2e tot en met 4e kwartaal 2022. Structureel
Fractie VVD € 975,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie 1e kwartaal 2022. Structureel
Fractie VVD € 2.962,50 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie 2e tot en met 4e kwartaal 2022. Structureel
Fractie Weert Lokaal € 1.087,50 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie 1e kwartaal 2022. Structureel
Fractie Weert Lokaal € 3.225,00 Tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie 2e tot en met 4e kwartaal 2022. Structureel
Gemengd koor Creatura € 1.943,35 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Gemengd koor Da Capo Stramproy € 1.775,50 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Gemengde Zangvereniging 'Con Amore' € 2.549,39 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Gilde van de Wieërter Stadsschötte, Sint Catharina 1480 € 830,00 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Gymnastiekvereniging De Bottekrakers € 1.485,00 Activiteiten op het gebied van sport (gymnastiek/turnen). Structureel
Gymnastiekvereniging Jan van Weert € 7.245,00 Activiteiten op het gebied van sport (gymnastiek/turnen). Structureel
Handbalvereniging Rapiditas € 4.800,00 Activiteiten op het gebied van sport (handbal). Structureel
Handbalvereniging Stramproy € 1.950,00 Activiteiten op het gebied van sport (handbal). Structureel
Harmonie St. Joseph Weert-Zuid € 7.767,65 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Harmonie van het Heilig Hart € 7.885,67 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Hengelsportvereniging St. Petrus Weert e.o. € 2.500,00 Organiseren van hengelsportactiviteiten in de gemeente Weert, waaronder begeleiding van jeugdige vissers, zorg voor een goede visstand en zorg voor oeveronderhoud. Structureel
Hockeyvereniging 'Weert' € 12.750,00 Activiteiten op het gebied van sport (hockey). Structureel
Honk- en Softballvereniging Indians Weert € 450,00 Activiteiten op het gebied van sport (honk- en softbal). Structureel
Hulp bij Dementie Midden-Limburg € 2.890,00 Bijdrage in de kosten voor het organiseren van het symposium De Stem van dementie op 21 september 2022. Incidenteel
Jazz Dansstudio Release Weert € 1.200,00 Activiteiten op het gebied van sport (dans). Structureel
Katholieke Bond van Ouderen, Afdeling Weert-Zuid € 4.375,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Katholieke Ouderenvereniging 'Sint Sebastiaen' € 3.250,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Kerkelijke Harmonie St. Joseph Weert 1880 € 13.470,00 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
L.T.V. de Grensmeppers € 1.920,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
Laarder Vrouwen Vereniging € 1.500,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Leuken, afdeling van ZijActief Limburg € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging Afdeling Stramproy € 1.250,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging St. Martinus € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Lokaal Zorgvragers Overleg € 2.500,00 Activiteiten die bewerkstelligen dat belanghebbenden door zelforganisatie vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gevoerde gemeentelijke beleid bij de Wmo. Structureel
Mannenkoor 'Eendracht' € 1.780,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Manoeuvre € 1.352,50 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Meerderweert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert € 700,00 Organiseren van het Weerter Scholen Toernooi. Structureel
Meisjeskoor 'Cantarella' € 4.463,16 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Meisjeskoor 'Cantarella' (Dancing Kids) € 1.020,00 Activiteiten op het gebied van sport (dans). Structureel
Moesel Megacles Combinatie Weert € 6.870,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Stramproy-Tungelroy € 500,00 Ondersteuning van mensen met een ziekte of handicap en hun begeleiders. Structureel
Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Weert € 500,00 Ondersteuning van mensen met een ziekte of handicap en hun begeleiders. Structureel
Nederlandse Vereniging voor Onderwatersport 'De Peddemoeëk' € 1.020,00 Activiteiten op het gebied van sport (duiken). Structureel
Ouderenafdeling Groenewoud € 2.250,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenafdeling St. Martinus K.B.O. Weert € 5.500,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenkoor Wij Willen Zingen € 673,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Ouderensociëteit Boshoven € 2.000,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenvereniging Fatima € 3.125,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenvereniging 'H. Cornelius' Swartbroek € 1.500,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenvereniging Sint Willibrordus € 4.375,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Ouderenvereniging Sint Willibrordus (Grenskoor Stramproy) € 313,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Ouderenvereniging St. Matthias € 2.000,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
R.K. Sportvereniging Laar € 8.310,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Reddingsbrigade Weert € 7.320,00 Activiteiten op het gebied van sport (zwemmen). Structureel
Rooms Katholieke Voetbalvereniging 'Crescentia' € 930,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Rooms Katholieke Weerter Sportvereniging Wilhelmina ´08 € 10.857,50 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
S.C.W. Senioren Computerclub Weert € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Samenwerkende Koren Groenewoud € 6.037,50 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Schutterij Sint Barbara Tungelroy € 920,00 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Antonius 1475 € 2.011,18 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Catharina € 2.440,79 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Cornelius € 2.073,82 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij 'St. Job' € 3.150,93 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Oda € 4.000,00 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Schutterij St. Sebastianus € 4.985,00 Schuttersactiviteiten en activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Scouting Hubovra € 21.050,60 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting Kardinaal Mindszenty Groep € 23.670,05 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting Keent-Moesel € 23.910,78 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting St. Job Leuken-Weert € 3.348,15 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting St. Maarten Weert € 2.848,72 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Scouting St. Rumoldus € 9.418,16 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Structureel
Senioren Koepel Weert € 2.500,00 Activiteiten die bewerkstelligen dat belanghebbenden door zelforganisatie vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gevoerde gemeentelijke beleid bij de Wmo. Structureel
Seniorenvereniging Altijd Jong, KBO afdeling Biest-Weert € 1.875,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Sportvereniging Altweerterheide € 720,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Stadsvastelaovendjvereiniging 'De Rogstaekers' € 25.000,00 Organiseren van de carnavalsoptochten in het centrum van Weert, en de Bonte Avonden/Familiemiddagen in het Munttheater. Structureel
Stedelijke Harmonie St. Antonius € 10.396,74 Activiteiten op het gebied van instrumentale muziek. Structureel
Stichting 1568 € 7.500,00 Organiseren van het evenement 'Opening Kasteelpark Nijenborgh'. Incidenteel
Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg € 676.335,00 Reguliere dienstverlening. Structureel
Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg € 45.423,00 Uitvoering formele cliëntondersteuning. Structureel
Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg € 92.700,00 Voorzieningenwijzer en noodhulpbureau Stichting Urgente Noden (SUN). Structureel
Stichting Basketbal Promotie Limburg € 3.500,00 Spelen van basketbal in de hoogste landelijke competitie voor dames (WBL) voor het seizoen 2022-2023, aandeel 2022. Structureel
Stichting Basketbal Promotie Limburg € 11.000,00 Spelen van basketbal in de hoogste landelijke competitie voor heren (BNXT League) voor het seizoen 2021-2022, aandeel 2022. Structureel
Stichting Behoud van Beleving € 2.500,00 Organiseren van het evenement Bantopa Party in het centrum van Weert op 3 juli 2022. Structureel
Stichting Bewonersorganisatie Binnenstad Weert € 7.658,76 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Bibliocenter € 1.240.465,00 Instandhouding van een voor ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening, die bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van de inwoners van het werkgebied van Stichting Bibliocenter. Structureel
Stichting Bospop € 8.500,00 Organiseren van het Bospopfestival in de gemeente Weert in 2022. Structureel
Stichting Buitentoneel Stramproy € 5.000,00 Uitvoeren van het project 'Euver de Grens'. Incidenteel
Stichting Cultureel Lint Weert € 25.000,00 Organiseren van de 11e editie van het Cultureel Lint, dé Weerter Cultuurmarkt op 26 juni 2022. Structureel
Stichting Dagopvang Weert € 31.950,00 Exploitatie van de huiskamer voor ouderen in het kader van dagbesteding (aanvullende subsidie). Incidenteel
Stichting Dagopvang Weert € 31.100,00 Exploitatie van de huiskamer voor ouderen in het kader van dagbesteding (reguliere subsidie). Structureel
Stichting Door Sport Ontspanning (D.S.O.) € 650,00 Organiseren activiteit 'paardrijden' voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking. Structureel
Stichting Dorpsraad Stramproy € 8.964,48 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Dorpsraad Stramproy € 2.500,00 Activiteiten van het Sociaal Platform Stramproy in 2022. Structureel
Stichting Dorpsraad Stramproy (4+5 mei viering) € 500,00 Organiseren van de doden- en bevrijdingsherdenking in Stramproy op 4 en 5 mei. Structureel
Stichting Dorpsraad Swartbroek € 5.150,00 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Filmhuis Weert € 1.000,00 Aanbieden van een filmprogramma, hoofdzakelijk in de gemeente Weert. Structureel
Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy (De Zaal) € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van Gemeenschapscentrum Stramproy (De Zaal). Structureel
Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy (De Zaal) € 11.964,00 Groot onderhoud aan het Gemeenschapscentrum Stramproy (De Zaal). Structureel
Stichting Gemeenschapshuis 'Groenewoud-Weert' € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van Gemeenschapshuis Groenewoud. Structureel
Stichting Gezondheidsbevordering Weert-Stramproy € 968,75 Bewegingsactiviteiten voor doelgroep 55+ (Meer Bewegen voor Ouderen) onder leiding van docenten met een opleiding gericht op verantwoord bewegen voor deze doelgroep. Structureel
Stichting Kimpe Veld € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van multifunctionele accommodatie Kimpe Veld. Structureel
Stichting KinderVakantieWerk Stramproy € 2.302,50 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting KinderVakantieWerk Swartbroek € 412,50 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting Kivabola € 1.875,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting Kivakemo € 1.965,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting KVW Tungelder € 495,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (kindervakantiewerk). Structureel
Stichting MET ggz € 53.707,00 Bijdrage in de kosten voor het uitvoeren van de Open Inloop op drie locaties in Weert in 2022. Structureel
Stichting MFA Swartbroek € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van multifunctionele accommodatie Swartbroek. Structureel
Stichting 'Munttheater' € 1.433.429,70 Activiteiten die voorzien in een professioneel podium, die relevant zijn voor de gemeente Weert. Structureel
Stichting Muziekcentrum 'De Bosuil' € 251.123,00 Instandhouding van een volwaardige popmuziekaccommodatie in de gemeente Weert, waarin activiteiten worden aangeboden gericht op een breed publiek. Structureel
Stichting Papili € 18.000,00 Ondersteuning van kwetsbare statushouders met aandacht voor traumatische ervaringen van vluchtelingen. Incidenteel
Stichting Parkmanagement Weert € 89.320,00 Uitvoering jaarplan 2022. Structureel
Stichting PSW € 24.386,00 Bijdrage in de kosten voor het uitvoeren van de Open Inloop in 't Kwintet (de Hoêskamer) in 2022. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 8.404,00 Bijdrage in de kosten voor het coördineren van het project Mijn Huis Op Maat in 2022. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 7.996,00 Projectsubsidie ten behoeve van continueren Buurtcirkel. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 2.140.216,00 Reguliere subsidie (bedrijfskosten en huisvestingslasten) en projectsubsidies. Structureel
Stichting Punt Welzijn € 12.000,00 Thuisadministratie Weerterland 2022. Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 11.040,00 Uitbreiding van de pilot Weert Positief met vier uur per week. Incidenteel
Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) € 1.126.116,00 Instandhouding van een voor ieder toegankelijke instelling voor kunst en cultuur voor de gemeente Weert. Structureel
Stichting RICK / Beiaardcomité St. Martinus Weert € 6.000,00 Onderhoud van de technische aansturing van de beiaard van de Sint Martinuskerk in 2022. Structureel
Stichting Scouting Regio Weert € 600,00 Ondersteuning van de scoutinggroepen uit de gemeente Weert. Structureel
Stichting Sint Annamolen (1911), Molen van Keent € 2.400,00 Landschapseducatie: Weert, weer en landschap. Incidenteel
Stichting Sint Nicolaas Weert € 850,00 Organiseren van de intocht van Sint Nicolaas in het centrum van Weert. Structureel
Stichting Slachtofferhulp Nederland € 12.750,00 Het bieden van juridische, praktische en psychosociale ondersteuning van inwoners uit de gemeente Weert, die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, verkeersongeval, calamiteiten of achterblijver zijn bij langdurige vermissing. Structureel
Stichting Sociaal-Kultureel Werk Fatima € 12.500,00 Activiteiten die behoren tot het beheer van Buurthuis Fatima. Structureel
Stichting Streekomroep Weert € 45.206,00 Reguliere subsidie (bedrag per huishouden en vergoeding huisvestingskosten). Structureel
Stichting Tafeltje-Dek-Je € 22.862,00 Maaltijdbezorging aan huis voor inwoners van de gemeente Weert. Structureel
Stichting Toegankelijk Weert € 2.500,00 Uitvoeren van bestaande en nieuwe activiteiten in 2022. Structureel
Stichting Truckrun Weert € 750,00 Organiseren van het evenement 'Truckrun'. Structureel
Stichting Turks Cultureel Centrum Weert € 2.500,00 Organiseren van het evenement 'Internationaal Kinderfestival' op 15 mei 2022. Structureel
Stichting voor Verpleeg-, Verzorgings- en Woonfaciliteiten Land van Horne € 14.940,00 Bijdrage in de kosten voor het uitvoeren van de preventiecursus Vitaal met Dementie en Gezond Ouder Worden in 2022. Incidenteel
Stichting Weert Marketing € 280.000,00 Het zijn van een publiek-private organisatie die samen met de gemeente en partners de stad Weert, inclusief dorpen en het buitengebied, positioneert als een ideale woon-, werk- en bezoekplek. Structureel
Stichting Wijkraad Boshoven € 10.583,40 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad De Biest € 5.942,64 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Fatima € 6.208,32 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Graswinkel € 6.057,12 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Groenewoud € 7.721,40 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Keent € 8.662,08 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Laarveld-Hushoven € 5.150,00 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Leuken € 8.149,08 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Moesel € 7.608,00 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad Molenakker € 6.683,52 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Wijkraad ROND DE KAZERNE € 5.284,92 Activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren. Structureel
Stichting Zwembad De IJzeren Man € 131.000,00 Exploitatie van zwembad De IJzeren Man. Structureel
Stichting Zwembad De IJzeren Man € 176.000,00 Gebruik van zwembad De IJzeren Man door zwemverenigingen (verenigingsgebruik). Structureel
Stichting Zwembad De IJzeren Man € 136.563,00 Uitvoering van het programma Swim2Play. Structureel
Stramproy, afdeling van ZijActief € 4.000,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Stravoc € 1.560,00 Activiteiten op het gebied van sport (volleybal). Structureel
T.C. Lichtenberg € 3.558,80 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
T.C. van Horne € 90,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
T.C. Weert-Oost € 990,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
Tafeltennisvereniging Megacles € 210,00 Activiteiten op het gebied van sport (tafeltennis). Structureel
Tennisclub 'Altweerterheide' € 360,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
Tennisclub Boshoven € 2.070,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
Tennisclub Weert € 870,00 Activiteiten op het gebied van sport (tennis). Structureel
Tensor Turnen Weert € 3.120,00 Activiteiten op het gebied van sport (gymnastiek/turnen). Structureel
The Ray-Stabbing Singers € 1.843,20 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
The Streetsingers € 2.740,75 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Toneelgroep Weert € 725,00 Activiteiten op het gebied van toneel. Structureel
Toneelvereniging De Mantel € 995,00 Activiteiten op het gebied van toneel. Structureel
Triathlon Vereniging Weert € 150,00 Activiteiten op het gebied van sport (triatlon). Structureel
Tungelroyse Vrouwenvereniging De Cirkel € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
V.C. Weert Boshoven Combinatie € 2.340,00 Activiteiten op het gebied van sport (volleybal). Structureel
Van Horne-Vrouwenvereniging € 1.625,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Vereniging Basketbal Academie Limburg € 4.440,00 Activiteiten op het gebied van sport (basketbal). Structureel
Vereniging Perkumpulan 'Waringin' € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Vereniging Shotokan Karate-Do KURO-OBI Weert € 1.650,00 Activiteiten op het gebied van sport (karate). Structureel
Vereniging van Ouderen 'Sint Barbara' € 1.875,00 Sociale en culturele activiteiten voor ouderen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken Stramproy-Tungelroy € 500,00 Opleiding en inzet van EHBO'ers. Structureel
Voetbalvereniging D.E.S.M.  € 5.940,00 Activiteiten op het gebied van sport (voetbal). Structureel
Vrouwen Vereniging Swartbroek € 750,00 Sociale en culturele activiteiten voor vrouwen van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die bevorderen dat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of sociaal isolement voorkomen; en/of bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid. Structureel
Weerter Gemengd Koor Vivace € 2.750,00 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Weerter Mannenkoor € 2.605,30 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Weerter Zaalvoetbalvereniging 1987 € 60,00 Activiteiten op het gebied van sport (zaalvoetbal). Structureel
Werkgroep 08 maart € 450,00 Organiseren van activiteiten in het kader van de internationale vrouwendag op 8 maart 2022, waaronder het uitreiken van de Antje Award. Structureel
Wokmuziektheater € 1.065,74 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Zanggroep Vocus € 1.926,25 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Zangvereniging Laar € 1.314,25 Activiteiten op het gebied van zang. Structureel
Zelfregie B.V. € 194.925,00 Bijdrage in de kosten voor het uitvoeren van het Herstelhuis in 2022. Structureel
Zelfregie B.V. € 420.551,00 Zelfregiecentrum Inloop en activering. Structureel
Zwem- en Poloclub 'De Rog' € 6.270,00 Activiteiten op het gebied van sport (zwemmen). Structureel
Zwem- en Vriendenclub 'De IJsberen' € 400,00 EHBO-opleiding (inclusief herhalingslessen) van toezichthouders. Structureel
 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten