Lees voor ?

Openbaar subsidieregister gemeente Weert 2017

  • Onderstaande gegevens zijn met de meeste zorgvuldigheid verzameld en opgenomen in het register. Hieraan kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.
  • Het besluit door of namens het college van burgemeester en wethouders is de enige juridische rechtsgrond voor de subsidie.
  • Tip: gebruik je een touchscreen (tablet / smartphone)? Je kunt in de tabel horizontaal scrollen.
Beiaardcomité € 6.000,00 Het onderhouden van de beiaard van de St. Martinuskerk Structureel
Dorpsraad Stramproy (t.b.v. 4 en 5 mei) € 500,00 Dodenherdenking en viering bevrijding (Tweede Wereldoorlog) Structureel
Natuurlijk persoon € 2.994,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM) Incidenteel
Natuurlijk persoon € 3.000,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM) Incidenteel
Kerkbestuur R.K. Kerk en Parochie van den H. Joseph € 4.256,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM) Incidenteel
Kerkbestuur R.K. Kerk H. Barbara € 7.000,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM) Incidenteel
Natuurlijk persoon € 928,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM) Incidenteel
Natuurlijk persoon € 617,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM) Incidenteel
Molenstichting Gebr. Adriaens € 1.299,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM) Incidenteel
Stichting Filmhuis Weert € 1.000,00 Filmprogramma Structureel
Stichting Munttheater € 30.600,00 Vlakke vloer Structureel
Stichting Vrouwen Adviescommissie voor de Woningbouw en Woonomgeving Weert € 2.000,00 Adviseren gemeente over plannen voor de woonomgeving  Structureel
Vereniging van Eigenaars 't Kleine Verschil € 502,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM) Incidenteel
Natuurlijk persoon € 1.558,00 Onderhoud en restauratie op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM) Incidenteel
Gemengd koor Da Capo Stramproy € 2.000,00 Voorstelling 'onze passie voor het ware kerstgevoel' Incidenteel
Hengelsportvereniging Sint Petrus Weert e.o. € 2.500,00 Begeleiding van jeugdige vissers, zorg voor een goede visstand en zorg voor oeveronderhoud Structureel
Jeugdkoor Giocoso  € 750,00 Deelname European Choir Games Incidenteel
Organisatie Jeugdpreensetreffe € 900,00 Organisatie Jeugdpreensetreffe Structureel
Rogstaekers € 25.000,00 Organisatie carnavalsactiviteiten in binnenstad en het houden van 10 bonte avonden in het Munttheater Structureel
Routebureau NML € 18.446,00 Beheer en onderhoud fietsknooppuntensysteem en regionale marketing en promotie Structureel
Stichting Accommodatie Swartbroek € 15.224,33 Huisvesting gymonderwijs gymzaal Swartbroek Structureel
Stichting Basketbal Promotie Limburg  € 1.250,00 Streetball Masters 2017 Incidenteel
Stichting Behoud van Beleving  € 1.500,00 Weert Swingt 2017 Incidenteel
Stichting Behoud van Beleving (t.b.v. Bantopa Party) € 2.500,00 Organisatie Bantopa Party Structureel
Stichting Bospop € 8.815,00 Bospopfestival Structureel
Stichting Crea Cultura  € 1.000,00 Molenakker Open Poppodium 2017 Incidenteel
Stichting Cultureel Erfgoed Johnny Hoes € 5.000,00 De Nacht Van Johnny Hoes 2017 Incidenteel
Stichting Dorpsraad Stramproy  € 5.000,00 Kunstroute Stramproy 2017 Incidenteel
Stichting Fakkelestafette Weert e.o. en Stichting Muziekshow Weert € 6.050,00 Organisatie van de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Weert Structureel
Stichting Kunstcentrum Weert  € 2.500,00 Kunstinkijk 2017 Incidenteel
Stichting Limburg Festival  € 6.000,00 Limburg Festival 2017 Incidenteel
Stichting Popmuziek Limburg  € 750,00 Nu Of Nooit 2017 Incidenteel
Stichting Sint Nicolaas Weert € 850,00 Intocht St. Nicolaas  Structureel
Stichting ter verbetering van paard-en-sport  € 2.500,00 Ciat 2017 Incidenteel
Stichting Truckrun Weert € 750,00 Organisatie Truckrun Structureel
Stichting Turks Cultureel Centrum Weert € 2.500,00 Organisatie Internationaal Kinderfestival Structureel
Stichting Weerter Fokpaardendag € 1.100,00 Weerter Fokpaardendag 2017 Incidenteel
Toer- en Wielerclub Weert  € 675,00 Bloem Van Weert 2017 Incidenteel
VVV Midden-Limburg € 58.995,00 Toeristische promotie Midden-Limburg Structureel
De Zonnebloem, afdeling Stramproy-Tungelroy € 500,00 Ondersteuning van mensen met ziekte of handicap met hun begeleiders Structureel
Harmonie St. Joseph € 1.950,00 Organisatie mantelzorgconcert Incidenteel
Het Kwadrant (LVO-Weert) € 4.050,00 Bijdrage kosten PRO activiteiten in WoZoCo Hushoven Incidenteel
Jeugdsportfonds € 40.000,00 Om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mee te kunnen laten doen met sportactiviteiten Structureel
Kledingbank Limburg € 5.000,00 Om mensen te voorzien van kleding die vanwege hun financiële positie dit niet zelf kunnen bekostigen Incidenteel
Nationale Vereniging De Zonnebloem Afdeling Weert € 500,00 Ondersteuning van mensen met ziekte of handicap met hun begeleiders Structureel
Ouderenafdeling Groenewoud € 2.250,00 Het bevorderen dat ouderen kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
Ouderenafdeling St. Martinus K.B.O. Weert € 6.000,00 Het bevorderen dat ouderen kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
Ouderensociëteit Boshoven € 2.939,70 Het bevorderen dat ouderen kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
Ouderenvereniging Altweerterheide € 1.875,00 Het bevorderen dat ouderen kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
Ouderenvereniging Fatima € 3.515,29 Het bevorderen dat ouderen kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
Ouderenvereniging H. Cornelius Swartbroek € 1.602,50 Het bevorderen dat ouderen kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
Ouderenvereniging Sint Willibrordus € 3.750,00 Het bevorderen dat ouderen kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
Ouderenvereniging St. Matthias € 2.379,08 Het bevorderen dat ouderen kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
Parkinson Patiëntenvereniging Afdeling Weert € 375,00 Behartigen belangen Parkinson patiënten uit de gemeente Weert Structureel
S.C.W. Senioren Computerclub Weert € 750,00 Het bevorderen dat ouderen kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
Scouting Hubovra € 18.828,01 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid Structureel
Scouting Kardinaal Mindszenty Groep € 24.495,55 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid Structureel
Scouting Keent-Moesel € 29.236,51 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid Structureel
Scouting St. Job Leuken-Weert € 4.427,90 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid Structureel
Scouting St. Maarten Weert € 4.061,97 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid Structureel
Scouting St. Rumoldus € 9.418,15 Aanbieden van groepsgewijze activiteiten aan jongeren uit Weert met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid Structureel
Senioren Koepel Weert € 2.500,00 Behartigen van belangen van senioren binnen de gemeente Weert Structureel
Seniorenvereniging Altijd Jong, KBO afdeling Biest-Weert € 1.875,00 Het bevorderen dat ouderen kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg € 41.760,00 Bijdrage cliëntondersteuning MLW Incidenteel
Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg € 577.187,00 Het leveren van advies- en hulptrajecten, toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Weert, met het accent op de kwetsbare burger Structureel
Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg € 73.220,00 Ondersteuning van gezinnen en jeugdigen i.h.k.v. de jeugdwet: uitvoeren van een kinderbeschermings- of reclasseringsmaatregel Structureel
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg € 99.225,00 Basis CJG Structureel
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg € 1.371.234,00 Ondersteuning van gezinnen en jeugdigen i.h.k.v. de jeugdwet: preventie, ambulante jeugdhulp en toegang tot jeugdhulp Structureel
Stichting Dagopvang Weert € 30.539,00 Exploiteert diverse huiskamers waar kwetsbare ouderen terecht kunnen voor een zinvolle dagbesteding of om de mantelzorgers te ontlasten. Structureel
Stichting Door Sport Ontspanning (D.S.O.) € 650,00 Paardrijden voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking Structureel
Stichting Halt € 30.060,00 Preventie jeugdcriminaliteit, begeleiding jongeren en ouders bij uitvoering HALT straf Structureel
Stichting KinderVakantieWerk Altweerterheide € 675,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert (leeftijd 6 t/m 12 jaar) Structureel
Stichting KinderVakantieWerk Leuken € 1.477,50 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert (leeftijd 6 t/m 12 jaar) Structureel
Stichting KinderVakantieWerk Stad Groenewoud Biest Molenakker € 1.575,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert (leeftijd 6 t/m 12 jaar) Structureel
Stichting KinderVakantieWerk Stramproy € 2.445,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert (leeftijd 6 t/m 12 jaar) Structureel
Stichting KinderVakantieWerk Swartbroek € 210,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert (leeftijd 6 t/m 12 jaar) Structureel
Stichting Kivabola € 2.265,00 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert (leeftijd 6 t/m 12 jaar) Structureel
Stichting Kivakemo € 2.527,50 Het met vrijwilligers in de zomervakantie organiseren van een week met activiteiten voor de schoolgaande jongeren uit Weert (leeftijd 6 t/m 12 jaar) Structureel
Stichting Leergeld € 40.000,00 Om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mee te laten doen bij binnen- en buitenschoolse activiteiten Structureel
Stichting Mega Dance Company € 600,00 Organisatie van een jeugddisco Structureel
Stichting Megadance € 600,00 Jeugddisco Structureel
Stichting Metggz € 80.292,00 Bijdrage inloop GGZ (4 locaties) Structureel
Stichting Munttheater € 15.131,00 Bijdrage 2 theatervoorstellingen sociaal domein Incidenteel
Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg € 18.690,00 Bijdrage kosten inloop Hoeëskamer Boshoven Incidenteel
Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg € 3.450,00 Bijdrage netwerkversterking (website samenwerkende organisaties) Incidenteel
Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg € 12.000,00 Organiseert in het kader van vrijetijdsbesteding diverse activiteiten voor verstandelijk gehandicapte kinderen en volwassenen Structureel
Stichting Punt Welzijn € 4.624,00 Aanvullend vanwege verbouwing ruimte Beekstraat 54 t.b.v. stichting Dagopvang Ouderen Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 14.167,00 Bijdrage beweegmakelaar Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 4.300,00 Bijdrage huurkosten 4 eetpunten georganiseerd door groepen vrijwilligers Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 8.000,00 Bijdrage project goed gematcht (vrijwilligerswerk kwetsbare doelgroepen) Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 8.500,00 Opstellen Plan van Aanpak Weert Signaleert Incidenteel
Stichting Punt Welzijn € 542.637,36 Uitvoering welzijnswerk Structureel
Stichting Punt Welzijn € 19.846,92 Uitvoering welzijnswerk Structureel
Stichting Punt Welzijn € 61.971,96 Uitvoering welzijnswerk Structureel
Stichting Punt Welzijn € 2.186,64 Uitvoering welzijnswerk Structureel
Stichting Punt Welzijn € 61.789,80 Uitvoering welzijnswerk Structureel
Stichting Punt Welzijn € 7.927,32 Uitvoering welzijnswerk Structureel
Stichting Punt Welzijn € 59.413,20 Uitvoering welzijnswerk Structureel
Stichting Punt Welzijn € 32.803,08 Uitvoering welzijnswerk Structureel
Stichting Scouting Regio Weert € 600,00 Ondersteuning van de scoutinggroepen uit Weert Structureel
Stichting Slachtofferhulp Nederland, regio Zuid Oost € 12.750,00 Biedt juridische, praktische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers, nabestaanden, betrokkene en getuigen van misdrijven Structureel
Stichting Tafeltje-Dek-je € 37.500,00 Verzorgt maaltijden voor mensen die niet (meer) kunnen koken Structureel
Stichting Toon Hermans Huis € 6.700,00 Erkennen en waarderen van de inzet van vrijwilligers Incidenteel
Stichting Vrijwillige Administratieve Ondersteuning € 4.000,00 Ondersteuning bij thuisadministratie van Schulddienstverlening Incidenteel
Stichting Zelfregiecentra NL € 305.779,00 Bijdrage dag- en nachtopvang dak- en thuislozen Structureel
Stichting Zelfregiecentra NL € 150.000,00 Bijdrage open inloop en activerende dagbesteding Incidenteel
Stichting Zelfregiecentra NL € 305.779,00 Uitstroom van de burger uit de flexibele maatschappelijke opvang naar een zo zelfstandig mogelijke vorm van huisvesting Structureel
Vereniging Perkumpulan Waringin € 750,00 Het bevorderen dat ouderen kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
Vereniging van Ouderen Sint Barbara € 1.878,76 Het bevorderen dat ouderen kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken Afdeling Weert € 500,00 Opleiding en inzet EHBO-ers Structureel
Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken Stramproy-Tungelroy € 500,00 Opleiding en inzet EHBO-ers Structureel
Wijkraad Boshoven € 2.500,00 Bijdrage voor Huiskamer voor Ouderen (overgenomen van Stichting Dagopvang Ouderen) Incidenteel
Altweerterheide, afdeling ZijActief Limburg € 750,00 Het bevorderen dat vrouwen kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
Atletiek en Wandelsportvereniging Weert € 3.750,00 Atletiek Structureel
Badmintonclub Weert '67 € 2.100,00 Badminton Structureel
Basketball Club Aeternitas € 1.380,00 Basketbal Structureel
Boshoven, Afdeling van ZijActief Limburg € 766,85 Het bevorderen dat vrouwen kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
Brevendia € 5.610,00 Voetbal Structureel
Café Gotcha Weert BV € 366,12 Film Pride  Incidenteel
Christelijk Gemengd Bethelkoor € 1.555,00 Zang Structureel
COC Limburg € 1.500,00 Roze Ouderen Café Incidenteel
Creatref Groenewoud-Biest € 1.000,00 Het bevorderen dat vrouwen kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
Creatref Leuken € 2.000,00 Het bevorderen dat vrouwen kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
Dansschool Fresh € 1.000,00 Optreden thema sociaal-maatschappelijk Incidenteel
De Landelijke Rijvereniging Weert € 172,00 Paardrijden Structureel
De Limburgse Jônges € 2.133,25 Zang Structureel
De Volhouders € 2.420,00 Toneel Structureel
De Weerter Minima Groep € 1.250,00 Theaterproductie DeOmzieners' op 11 oktober 2017 Incidenteel
Natuurlijk persoon € 3.700,00 Hergebruiken gerooid hout en het opleiden van mensen in de houtbewerking Incidenteel
Dorpsbelangen Laar € 5.551,68 Het stimuleren van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale samenhang in eigen wijk- of dorp Structureel
Dorpsbelangen Laar € 13.366,09 Huisvesting maatschappelijk gebruik Beej-Bertje Structureel
Dorpsbelangen Tungelroy € 5.150,00 Het stimuleren van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale samenhang in eigen wijk- of dorp Structureel
Dorpsraad Altweerterheide € 5.150,00 Het stimuleren van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale samenhang in eigen wijk- of dorp Structureel
F.C. O.D.A. (Overwinnen Door Aanhouden) € 9.450,00 Voetbal Structureel
Fanfare Sint Willibrordus € 11.180,50 Instrumentale muziek Structureel
Fanfare St. Jan € 11.573,25 Instrumentale muziek Structureel
Gemeente Weert € 3.650,00 Creatieve Meet - Up's  Incidenteel
Gemeente Weert & Provincie Limburg € 690,00 Radar Limburg huur ruimte Incidenteel
Gemengd koor Creatura € 2.317,50 Zang Structureel
Gemengd koor Da Capo Stramproy € 2.855,00 Zang Structureel
Gemengde Zangvereniging 'Con Amore' € 2.750,00 Zang Structureel
Gilde van de Wieërter Stadsschötte, Sint Catharina 1480 € 1.579,00 Schutterij Structureel
Gymnastiekvereniging De Bottekrakers € 1.950,00 Turnen Structureel
Gymnastiekvereniging Jan van Weert € 7.188,00 Turnen Structureel
Handbalvereniging Rapiditas € 2.850,00 Handbal Structureel
Handboogvereniging De Batavieren-Treffers € 180,00 Handboogschieten Structureel
Harmonie Altweerterheide  € 1.000,00 Project DOOR! - stimulering muziekeducatie Incidenteel
Harmonie Sint Joseph Weert-Zuid € 16.623,75 Instrumentale muziek Structureel
Harmonie van het Heilig Hart € 7.742,00 Instrumentale muziek Structureel
HillBilly Moonshiners band € 2.000,00 Talentontwikkelingsproject "jonge muzikanten" Incidenteel
Hockeyvereniging Weert € 15.150,00 Hockey Structureel
Honk- en Softballvereniging Indians Weert € 540,00 Honk- en softbal Structureel
Jazz Dansstudio Release Weert € 2.760,00 Jazzdans Structureel
Katholieke Bond van Ouderen, Afdeling Weert-Zuid € 4.875,00 Het bevorderen dat ouderen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
Katholieke Ouderenvereniging Sint Sebastiaen € 3.250,00 Het bevorderen dat ouderen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
Kerkelijke Harmonie Sint Joseph Weert 1880 € 13.259,25 Instrumentale muziek Structureel
L.T.V. de Grensmeppers € 2.010,00 Tennis Structureel
Laarder Vrouwen Vereniging € 750,00 Het bevorderen dat vrouwen kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
Leuken, afdeling van ZijActief Limburg € 750,00 Het bevorderen dat vrouwen kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging Afd. Boshoven-Weert € 750,00 Het bevorderen dat vrouwen kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging Afdeling Stramproy € 1.250,00 Het bevorderen dat vrouwen kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging St. Martinus € 750,00 Het bevorderen dat vrouwen kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
Limburgse Katholieke Vrouwenvereniging Groenewoud € 750,00 Het bevorderen dat vrouwen kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
LVO Weert  € 1.000,00 VO Koers Incidenteel
Mannenkoor 'Eendracht' € 3.186,25 Zang Structureel
Manoeuvre € 2.203,00 Zang Structureel
Meerderweert (Weerter Scholen Toernooi) € 700,00 Organisatie Weerter Scholen Toernooi Structureel
Meisjeskoor 'Cantarella' € 5.390,63 Zang Structureel
Meisjeskoor 'Cantarella' (Dancing Kids) € 565,50 Jazzdans Structureel
Modelbouwclub Weert € 300,00 Modelbouw Structureel
Moesel Megacles Combinatie Weert (MMC) € 7.950,00 Voetbal Structureel
Natuurlijk persoon € 5.000,00 Initiatief 'Plein Vrakker' Incidenteel
Nederlandse Vereniging voor Onderwatersport 'De Peddemoeëk' € 1.110,00 Duiken Structureel
Ouderenkoor 'Wij willen zingen' € 1.307,50 Zang Structureel
Ouderenvereniging Sint Willibrordus (Grenskoor Stramproy) € 745,00 Zang Structureel
Paardensportvereniging Laar € 1.038,44 Paardrijden Structureel
Pony Club Weert € 489,00 Paardrijden Structureel
Punt Welzijn € 2.000,00 Buitenwanden Hushoverbrug graffiti Incidenteel
Punt Welzijn € 7.000,00 Transformerproject - stroomhuisjes 2x Incidenteel
Punt Welzijn € 2.500,00 Boshoverbrug graffiti-project Incidenteel
R.K. kerk Nederland € 640,00 Ondersteunen en samenbrengen vluchtelingen en inwoners in Stramproy  
R.K. Sportvereniging Laar € 8.190,00 Voetbal Structureel
Reddingsbrigade Weert € 7.530,00 Zwemmen Structureel
Rijvereniging Equinus Stramproy € 1.963,96 Paardrijden Structureel
Rooms Katholieke Voetbalvereniging 'Crescentia' € 510,00 Voetbal Structureel
Rooms Katholieke Weerter Sportvereniging Wilhelmina ´08 € 10.497,50 Voetbal Structureel
Samenwerkende Koren Groenewoud € 8.037,50 Zang Structureel
Schutterij Sint Barbara Tungelroy € 1.233,00 Schutterij Structureel
Schutterij St. Antonius € 3.694,07 Schutterij Structureel
Schutterij St. Antonius Altweerterheide € 1.690,70 Schutterij Structureel
Schutterij St. Catharina € 3.152,25 Schutterij Structureel
Schutterij St. Cornelius € 3.260,00 Schutterij Structureel
Schutterij St. Job € 17.880,25 Schutterij Structureel
Schutterij St. Oda € 8.183,21 Schutterij Structureel
Schutterij St. Sebastianus € 4.823,50 Schutterij Structureel
Sportvereniging Altweerterheide € 780,00 Voetbal Structureel
Stedelijke Harmonie St. Antonius € 11.864,50 Instrumentale muziek Structureel
Stichting Bewonersorganisatie Binnenstad Weert € 7.396,32 Het stimuleren van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale samenhang in eigen wijk- of dorp Structureel
Stichting Biblbiocenter Weert € 1.122.312,00 Inzetten voor activiteiten op het gebied van bibliotheekwerk Structureel
Stichting Comensha € 2.500,00 Expositie 'Open je Ogen' Incidenteel
Stichting Cultureel Lint € 25.000,00 Organisatie Cultureel Lint Structureel
Stichting Diep Events € 10.000,00 Subsidieverlening DIEP 2017 Incidenteel
Stichting Dorpsraad Stramproy € 9.010,92 Het stimuleren van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale samenhang in eigen wijk- of dorp Structureel
Stichting Dorpsraad Swartbroek € 5.150,00 Het stimuleren van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale samenhang in eigen wijk- of dorp Structureel
Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy (De Zaal) € 13.170,00 Beheer Gemeenschapscentrum De Zaal Stramproy Structureel
Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy (De Zaal) € 11.964,00 Groot onderhoud Gemeenschapscentrum De Zaal Stramproy Structureel
Stichting Gemeenschapshuis Groenewoud-Weert € 13.170,00 Beheer gemeenschapshuis Groenewoud Structureel
Stichting Kimpe Veld € 13.170,00 Beheer MFA Kimpeveld Structureel
Stichting Limburg Festival € 6.000,00 Limburg Festival editie 2017 Incidenteel
Stichting MFA Swartbroek € 13.170,00 Beheer MFA Swartbroek Structureel
Stichting Munttheater € 1.105.554,00 Het bieden en faciliteren van een theaterpodium, theater- en concertprogramma voor een breed publiek Structureel
Stichting Munttheater € 25.000,00 Vervanging telecominstallatie Incidenteel
Stichting Munttheater € 170.000,00 Vervanging theaterstoelen Incidenteel
Stichting Muziekcentrum 'De Bosuil' € 226.545,00 Inzetten voor activiteiten die voorzien in een professioneel muzikaal podium Structureel
Stichting Natuur- en Milieu Educatie € 197.659,00 Natuur en milieueducatie, hoofdtoegangspoort Kempen-Broek Structureel
Stichting Punt Welzijn € 864.222,24 Uitvoering welzijnswerk Structureel
Stichting Punt Welzijn € 69.689,52 Uitvoering welzijnswerk Structureel
Stichting Regionaal Instituut cultuur- en kunsteducatie € 1.203.964,00 Inzetten voor initiatieven op het gebied van kunst- en cultuureducatie Structureel
Stichting Regionaal Instituut cultuur- en kunsteducatie € 73.719,00 Inzetten voor initiatieven op het gebied van kunst- en cultuureducatie Structureel
Stichting Samen Graswinkel € 6.127,32 Het stimuleren van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale samenhang in eigen wijk- of dorp Structureel
Stichting Samenwerkende Serviceclubs Weert € 2.000,00 Project "Dear Stranger" Incidenteel
Stichting Sociaal-Kultureel Werk Boshoven € 13.170,00 Beheer wijkgebouw 't Kwintet Structureel
Stichting Sociaal-Kultureel Werk Fatima € 13.170,00 Beheer buurthuis Fatima Structureel
Stichting Streekomroep regio Weert € 38.604,08 Exploitatie Structureel
Stichting Wijkraad Boshoven € 11.774,64 Het stimuleren van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale samenhang in eigen wijk- of dorp Structureel
Stichting Wijkraad De Biest € 5.903,76 Het stimuleren van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale samenhang in eigen wijk- of dorp Structureel
Stichting Wijkraad Fatima € 5.892,96 Het stimuleren van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale samenhang in eigen wijk- of dorp Structureel
Stichting Wijkraad Groenewoud € 7.936,32 Het stimuleren van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale samenhang in eigen wijk- of dorp Structureel
Stichting Wijkraad Keent € 8.501,16 Het stimuleren van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale samenhang in eigen wijk- of dorp Structureel
Stichting Wijkraad Leuken € 7.866,12 Het stimuleren van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale samenhang in eigen wijk- of dorp Structureel
Stichting Wijkraad Moesel € 7.761,36 Het stimuleren van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale samenhang in eigen wijk- of dorp Structureel
Stichting Wijkraad Molenakker € 6.885,48 Het stimuleren van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale samenhang in eigen wijk- of dorp Structureel
Stichting Wijkraad Rond de Kazerne € 5.152,08 Het stimuleren van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale samenhang in eigen wijk- of dorp Structureel
Stichting Zwembad De Ijzeren Man Weert € 388.244,00 Exploitatie zwembad de Ijzeren Man Structureel
Stichting Zwembad De Ijzeren Man Weert € 175.035,00 Huurdersonderhoud Structureel
Stichting Zwembad De Ijzeren Man Weert € 89.000,00 Swim2Play Structureel
Stramproy, afdeling van ZijActief € 1.826,59 Het bevorderen dat vrouwen kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
Stravoc € 2.430,00 Volleybal Structureel
T.C. van Horne € 90,00 Tennis Structureel
Tafeltennisvereniging Megacles € 780,00 Tafeltennis Structureel
Tafeltennisvereniging Smash '72 € 150,00 Tafeltennis Structureel
TC Weert-Oost € 1.230,00 Tennis Structureel
Tennisclub Altweerterheide € 630,00 Tennis Structureel
Tennisclub Boshoven € 3.930,00 Tennis Structureel
Tennisclub Weert € 930,00 Tennis Structureel
Tensor Turnen Weert € 5.127,00 Turnen Structureel
The Ray-Stabbing Singers € 3.332,18 Zang Structureel
The Streetsingers € 5.053,00 Zang Structureel
Theater de Huiskamer € 2.500,00 Appels en perenfestival - Jam festival Incidenteel
Theatergroep Theatron € 629,00 Toneel Structureel
Theatergroep Tierelantijn € 916,25 Toneel Structureel
Toneelgroep Weert € 1.175,00 Toneel Structureel
Toneelvereniging De Mantel € 995,00 Toneel Structureel
Triathlon Vereniging Weert € 1.827,52 Triathlon Structureel
Tungelroyse Vrouwenvereniging De Cirkel € 1.250,00 Het bevorderen dat vrouwen kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
V.C. Weert Boshoven Combinatie € 3.090,00 Volleybal Structureel
Van Horne-Vrouwenvereniging € 1.750,00 Het bevorderen dat vrouwen kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
Vereniging Basketbal Academie Limburg € 3.630,00 Basketbal Structureel
Vereniging Geertehof € 3.300,00 Uitbreiden activitieten en verbinden met andere seniorencomplexen  
Vereniging van Handboogschutters 'Ontspanning' € 300,00 Handboogschieten Structureel
Voetbalvereniging D.E.S.M.  € 7.620,00 Voetbal Structureel
Voetbalvereniging R.K.S.V.V. € 90,00 Voetbal Structureel
Vrouwen Vereniging Swartbroek € 750,00 Het bevorderen dat vrouwen kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid Structureel
VVV Midden-Limburg € 4.000,00 Archeoroute Incidenteel
Weerter Gemengd Koor Vivace € 2.785,00 Zang Structureel
Weerter Mannenkoor € 3.310,00 Zang Structureel
Weerter Sportraad € 2.500,00 Belangenbehartiging Weerter sportorganisaties Structureel
Werkgroep 08 maart € 450,00 Uitreiking van de Antje Award op de internationale vrouwendag 8 maart Structureel
Wijkraad keent/Brede school Markeent € 5.000,00 STAR - Keent (Sportief Teamwork - Acceptatie - Respect) Incidenteel
Wokmuziektheater € 3.200,00 Zang Structureel
Zaalvoetbal Weert € 250,00 Zaalvoetbal Structureel
Zanggroep Vocus € 1.951,00 Zang Structureel
Zangvereniging Laar € 2.140,63 Zang Structureel
Zusters Birgittinessen € 3.600,00 Warme maaltijd voor armen Incidenteel
Zwem- en Poloclub De Rog € 7.260,00 Zwemmen Structureel
Zwem- en Vriendenclub De IJsberen € 400,00 EHBO-opleiding toezichthouders Structureel
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten