Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Subsidie vaststellen vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties die van de gemeente Weert een jaarlijkse subsidie hebben ontvangen die nog definitief moet worden vastgesteld, kunnen vanaf de vaststelling voor het jaar 2022 op deze pagina hun vaststellingsaanvraag digitaal indienen. Hieronder vindt u een korte instructie over welke subsidies u digitaal kunt laten vaststellen en wat u daarvoor nodig heeft.

 Uw aanvraag voor subsidie vaststelling dient uiterlijk 1 april in ons bezit te zijn. 

Wat moet u doen?

 1. Definitieve vaststelling subsidie

  In de subsidiebeschikking die u heeft ontvangen, kunt u lezen of de aan u verleende subsidie direct is vastgesteld of na afloop van het subsidiejaar nog definitief moet worden vastgesteld. Is de subsidie bij verlening direct vastgesteld? Dan hoeft u géén aanvraag meer in te dienen voor de vaststelling van de subsidie. In andere gevallen moet u nog wel een aanvraag subsidievaststelling indienen.

 2. eHerkenning

  Om uw digitale aanvraag subsidievaststelling te starten moet u inloggen met eHerkenning. eHerkenning is een digitaal identificatiemiddel waarmee organisaties, zoals stichtingen en verenigingen, online zaken kunnen regelen met de overheid. Voor het aanvragen van subsidie bij de gemeente Weert heeft u minimaal eHerkenning niveau 2 nodig. Heeft uw organisatie nog geen eHerkenning? Dan kunt u die aanvragen via de website van eHerkenning.

  Aan eHerkenning zijn beperkte kosten verbonden (vanaf ca. € 10,- per jaar, afhankelijk van de aanbieder en de contractduur die u kiest).

  Meer informatie over eHerkenning kunt u vinden op deze pagina.

 3. Invullen digitaal formulier voor vaststellen subsidie

  Open het digitale vastellingsformulier, via de knop 'Online regelen' hierboven. Vervolgens kunt u met eHerkenning inloggen en het formulier invullen. In het formulier kiest u de voor uw organisatie juiste sector (en categorie). U ziet dan alleen de vragen en invulvelden die voor uw organisatie van toepassing zijn.
  Digitaal subsidievaststelling aanvragen is op dit moment alleen nog mogelijk voor vrijwilligersorganisaties die een subsidie hebben ontvangen op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde begrotingspost, of op grond van een van volgende regelingen:


  Digitaal laten vaststellen van subsidie op grond van andere dan de hierboven genoemde regelingen komt op een later moment beschikbaar.

  De procedureregels zijn vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Weert 2017.

 4. Persoonlijke Internet Pagina (PIP)

  Nadat u het digitale aanvraagformulier heeft ingevuld en verstuurd, kunt u de status van uw aanvraag subsidievaststelling inzien via een Persoonlijke Internet Pagina (PIP). U heeft toegang tot deze PIP met de eHerkenning van uw organisatie. Via de PIP kunt u ook vragen stellen over uw aanvraag en eventueel aanvullende stukken uploaden. Ook de subsidiebeschikking ontvangt u via de PIP.

  De subsidiebeschikking wordt dus niet meer per post verstuurd!

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten