Lees voor ?

Subsidie vaststellen vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties die van de gemeente Weert een jaarlijkse subsidie hebben ontvangen die nog definitief moet worden vastgesteld, kunnen vanaf de vaststelling voor het jaar 2022 op deze pagina hun vaststellingsaanvraag digitaal indienen. Hieronder vind je een korte instructie over welke subsidies je digitaal kunt laten vaststellen en wat je daarvoor nodig hebt.

Opgelet! Jouw aanvraag voor subsidie vaststelling dient uiterlijk 1 april in ons bezit te zijn. 

Wat moet je doen?

 1. Definitieve vaststelling subsidie

  In de subsidiebeschikking die je hebt ontvangen, kun je lezen of de aan jou verleende subsidie direct is vastgesteld of na afloop van het subsidiejaar nog definitief moet worden vastgesteld. Is de subsidie bij verlening direct vastgesteld? Dan hoef je géén aanvraag meer in te dienen voor de vaststelling van de subsidie. In andere gevallen moet je nog wel een aanvraag subsidievaststelling indienen.

 2. eHerkenning

  Om je digitale aanvraag subsidievaststelling te starten, moet je inloggen met eHerkenning. eHerkenning is een digitaal identificatiemiddel waarmee organisaties, zoals stichtingen en verenigingen, online zaken kunnen regelen met de overheid. Voor het aanvragen van subsidie bij de gemeente Weert heb je minimaal eHerkenning niveau 2 nodig. Heeft je organisatie nog geen eHerkenning? Dan kun je die aanvragen via de website van eHerkenning.

  Aan eHerkenning zijn beperkte kosten verbonden (vanaf ca. € 10,- per jaar, afhankelijk van de aanbieder en de contractduur die je kiest).

  Meer informatie over eHerkenning kun je vinden op deze pagina.

 3. Invullen digitaal formulier voor vaststellen subsidie

  Open het digitale vaststellingsformulier, via de knop 'Online regelen' hierboven. Vervolgens kun je met eHerkenning inloggen en het formulier invullen. In het formulier kies je de voor jouw organisatie juiste sector (en categorie). Je ziet dan alleen de vragen en invulvelden die voor jouw organisatie van toepassing zijn.
  Digitaal subsidievaststelling aanvragen is op dit moment alleen nog mogelijk voor vrijwilligersorganisaties die een subsidie hebben ontvangen op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde begrotingspost, of op grond van een van volgende regelingen:


  Digitaal laten vaststellen van subsidie op grond van andere dan de hierboven genoemde regelingen komt op een later moment beschikbaar.

  De procedureregels zijn vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Weert 2017.

 4. Persoonlijke Internet Pagina (PIP)

  Nadat je het digitale aanvraagformulier hebt ingevuld en verstuurd, kun je de status van je aanvraag subsidievaststelling inzien via een Persoonlijke Internet Pagina (PIP). Je hebt toegang tot deze PIP met de eHerkenning van je organisatie. Via de PIP kun je ook vragen stellen over je aanvraag en eventueel aanvullende stukken uploaden. Ook de subsidiebeschikking ontvang je via de PIP.

  De subsidiebeschikking wordt dus niet meer per post verstuurd!

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten