Lees voor ?

Subsidie aanvragen vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties die jaarlijks subsidie ontvangen van de gemeente Weert kunnen vanaf het subsidiejaar 2023 op deze pagina hun subsidieaanvraag digitaal indienen. Hieronder vind je een korte instructie over welke subsidies je digitaal kunt aanvragen en wat je daarvoor nodig heeft.

Opgelet! Jouw aanvraag voor subsidie in het volgende kalenderjaar, dient uiterlijk 14 september van het voorgaande kalenderjaar in ons bezit te zijn.
Voorbeeld: subsidies voor bijvoorbeeld 2024, moeten uiterlijk 14 september 2023 zijn aangevraagd.

Wat moet je doen?

 1. eHerkenning

  Om jouw digitale  subsidieaanvraag te starten, moet je inloggen met eHerkenning. eHerkenning is een digitaal identificatiemiddel waarmee organisaties, zoals stichtingen en verenigingen, online zaken kunnen regelen met de overheid. Voor het aanvragen van subsidie bij de gemeente Weert heb je minimaal eHerkenning niveau 2 nodig. Heeft jouw organisatie nog geen eHerkenning? Dan kun je die aanvragen via de website van eHerkenning.
  Aan eHerkenning zijn beperkte kosten verbonden (vanaf ca. € 10,- per jaar, afhankelijk van de aanbieder en de contractduur die je kiest).
  Meer informatie over eHerkenning kun je vinden op deze pagina.
 2. Invullen digitaal formulier voor aanvraag subsidie

  Open het digitale aanvraagformulier, via de knop 'Online regelen' hierboven. Vervolgens kun je met eHerkenning inloggen en het formulier invullen. In het formulier kiest je de voor jouw organisatie juiste sector en categorie. Je ziet dan alleen de vragen en invulvelden die voor jouw organisatie van toepassing zijn.

  Digitaal subsidie aanvragen is op dit moment alleen nog mogelijk voor vrijwilligersorganisaties die subsidie ontvangen op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde begrotingspost, of op grond van een van volgende regelingen:


  Digitaal aanvragen van subsidie op grond van andere dan de hierboven genoemde regelingen komt op een later moment beschikbaar.

  De procedureregels zijn vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Weert 2017.

 3. Persoonlijke Internet Pagina (PIP)

  Nadat je het digitale aanvraagformulier hebt ingevuld en verstuurd, kun je de status van jouw subsidieaanvraag inzien via een Persoonlijke Internet Pagina (PIP). Je hebt toegang tot deze PIP met de eHerkenning van jouw organisatie. Via de PIP kun je ook vragen stellen over jouw aanvraag en eventueel aanvullende stukken uploaden. Ook de subsidiebeschikking ontvang je via de PIP.

  De subsidiebeschikking wordt niet meer per post verstuurd!
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten