Lees voor ?

Subsidie aanvragen vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties die jaarlijks subsidie ontvangen van de gemeente Weert kunnen vanaf het subsidiejaar 2023 op deze pagina hun subsidieaanvraag digitaal indienen. Hieronder vindt u een korte instructie over welke subsidies u digitaal kunt aanvragen en wat u daarvoor nodig heeft.

Instructie

1. eHerkenning

Om uw digitale  subsidieaanvraag te starten moet u inloggen met eHerkenning. eHerkenning is een digitaal identificatiemiddel waarmee organisaties, zoals stichtingen en verenigingen, online zaken kunnen regelen met de overheid. Voor het aanvragen van subsidie bij de gemeente Weert heeft u minimaal eHerkenning niveau 2 nodig. Heeft uw organisatie nog geen eHerkenning? Dan kunt u die aanvragen via de website van eHerkenning.
Aan eHerkenning zijn beperkte kosten verbonden (vanaf ca. € 10,- per jaar, afhankelijk van de aanbieder en de contractduur die u kiest).
Meer informatie over eHerkenning kunt u vinden op deze pagina.

2. Invullen subsidieaanvraagformulier

Nadat u via eHerkenning bent ingelogd, kunt u het subsidieaanvraagformulier invullen. In het formulier kiest u de voor uw organisatie juiste sector en categorie. U ziet dan alleen de vragen en invulvelden die voor uw organisatie van toepassing zijn.

Digitaal subsidie aanvragen is op dit moment alleen nog mogelijk voor vrijwilligersorganisaties die subsidie ontvangen op grond van een van volgende regelingen:

Digitaal aanvragen van subsidie op grond van andere dan de hierboven genoemde regelingen komt op een later moment beschikbaar.

3. Persoonlijke Internet Pagina

Nadat u het digitale aanvraagformulier heeft ingevuld en verstuurd, kunt u de status van uw subsidieaanvraag inzien via een Persoonlijke Internet Pagina (PIP). U heeft toegang tot deze PIP met de eHerkenning van uw organisatie. Via de PIP kunt u ook vragen stellen over uw aanvraag en eventueel aanvullende stukken uploaden. Ook de subsidiebeschikking ontvangt u via de PIP.
De subsidiebeschikking wordt dus niet meer per post verstuurd!

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten