Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Subsidie aanvragen vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties die jaarlijks subsidie ontvangen van de gemeente Weert kunnen vanaf het subsidiejaar 2023 op deze pagina hun subsidieaanvraag digitaal indienen. Hieronder vindt u een korte instructie over welke subsidies u digitaal kunt aanvragen en wat u daarvoor nodig heeft.

 Uw aanvraag voor subsidie in het volgende kalenderjaar, dient uiterlijk 14 september van het voorgaande kalenderjaar in ons bezit te zijn.
Voorbeeld: subsidies voor bijvoorbeeld 2024, moeten uiterlijk 14 september 2023 zijn aangevraagd.

Wat moet u doen?

 1. eHerkenning

  Om uw digitale  subsidieaanvraag te starten moet u inloggen met eHerkenning. eHerkenning is een digitaal identificatiemiddel waarmee organisaties, zoals stichtingen en verenigingen, online zaken kunnen regelen met de overheid. Voor het aanvragen van subsidie bij de gemeente Weert heeft u minimaal eHerkenning niveau 2 nodig. Heeft uw organisatie nog geen eHerkenning? Dan kunt u die aanvragen via de website van eHerkenning.
  Aan eHerkenning zijn beperkte kosten verbonden (vanaf ca. € 10,- per jaar, afhankelijk van de aanbieder en de contractduur die u kiest).
  Meer informatie over eHerkenning kunt u vinden op deze pagina.
 2. Invullen digitaal formulier voor aanvraag subsidie

  Open het digitale aanvraagformulier, via de knop 'Online regelen' hierboven. Vervolgens kunt u met eHerkenning inloggen en het formulier invullen. In het formulier kiest u de voor uw organisatie juiste sector en categorie. U ziet dan alleen de vragen en invulvelden die voor uw organisatie van toepassing zijn.

  Digitaal subsidie aanvragen is op dit moment alleen nog mogelijk voor vrijwilligersorganisaties die subsidie ontvangen op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde begrotingspost, of op grond van een van volgende regelingen:


  Digitaal aanvragen van subsidie op grond van andere dan de hierboven genoemde regelingen komt op een later moment beschikbaar.

  De procedureregels zijn vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Weert 2017.

 3. Persoonlijke Internet Pagina (PIP)

  Nadat u het digitale aanvraagformulier heeft ingevuld en verstuurd, kunt u de status van uw subsidieaanvraag inzien via een Persoonlijke Internet Pagina (PIP). U heeft toegang tot deze PIP met de eHerkenning van uw organisatie. Via de PIP kunt u ook vragen stellen over uw aanvraag en eventueel aanvullende stukken uploaden. Ook de subsidiebeschikking ontvangt u via de PIP.

  De subsidiebeschikking wordt niet meer per post verstuurd!
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten