Lees voor ?

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is in heel Nederland de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet vervangt de bestaande wetten voor de fysieke leefomgeving en zorgt voor meer ruimte. Ruimte aan gemeenten om eigen keuzes te maken, én ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en andere partijen in de gemeente.

De manier waarop je een melding doet of een vergunning aanvraagt bij bouwen, slopen en kappen verandert door de Omgevingswet. Procedures die vóór de inwerkingtreding 1 januari 2024 gestart zijn, lopen via het oude stelsel. Alleen voor sommige bestemmingplannen geldt een uitzondering.

Op deze pagina lees je wat de Omgevingswet is, wat het voor jou betekent en hoe wij er in Weert mee omgaan.

 

Meer informatie over de Omgevingswet vindt je op de website van de Rijksoverheid of bij het Informatiepunt Leefomgeving.

Video omet uitleg over de omgevingswet en de invoering en gevolgen daarvan.

Je kunt deze video ook via de website van Youtube bekijken.

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.
 
In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving.
Goede initiatieven komen daardoor vaak lastig van de grond.
Alle regels komen straks samen in één nieuwe wet: de Omgevingswet.
Eén wet, een nieuw omgevingsloket en duidelijke procedures.
Dat is voor iedereen van belang.
 
Door de Omgevingswet weet u snel welke regels gelden in uw omgeving.
Denk aan regels over geluid...
bodemkwaliteit...
regels over bouwhoogten of veiligheidseisen.
 
Deze regels zijn belangrijk voor de kwaliteit van uw omgeving.
 
Heeft u een idee? Uw aanvraag wordt aan alle regels getoetst.
 
En binnen de regels is er meer ruimte voor initiatieven.
Bijvoorbeeld met uw buren in eigen energieopwekking voorzien.
Uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte.
Van een leeg stuk land een speelveld maken.
De oude watermolen ombouwen tot kanoverhuur en café.
 
Ook biedt de Omgevingswet meer mogelijkheden voor participatie.
Zo kunt u met de overheid en ontwikkelaars meedenken over grote bouwprojecten.
 
Meer weten over de Omgevingswet?
 
Kijk op de website van uw overheid.
 
Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.
 
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten