Lees voor ?

Beleidsregels afwijken tijdelijk deel omgevingsplan

Op 21 november 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders de 'Beleidsregels voor het afwijken voor activiteiten welke niet voldoen aan de regels van het tijdelijk deel van het Omgevingsplan' vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2024 zijn deze beleidsregels in werking getreden.

Toelichting

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Bestemmingsplannen maken vanaf die datum van rechtswege deel uit van het tijdelijk deel van het omgevingsplan. Met de komst van de Omgevingswet is de kruimelregeling uit artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht vervallen, omdat het Besluit omgevingsrecht bij de invoering van de Omgevingswet is ingetrokken.

Om kleine afwijkingen van het (tijdelijk deel van het) omgevingsplan eenvoudig en consequent te laten verlopen hebben we een afwijkingenbeleid vastgesteld. Ook wordt hiermee rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid voorkomen en een evenwichtige toedeling van functies aan locaties gewaarborgd.  

Het afwijkingenbeleid is te bekijken of te downloaden via deze pagina op de website Officiëlebekendmakingen.nl.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten