Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Wat is de Omgevingswet?

Tekening van een woonwijk.

Tekening van een woonwijk.

De Omgevingswet is een nieuwe wet die, zoals het er nu uitziet, op 1 januari 2024 landelijk wordt ingevoerd. De Omgevingswet bundelt 26 bestaande wetten en honderden regels voor de fysieke leefomgeving samen. De ‘fysieke leefomgeving’ staat voor dat wat je ziet, voelt en ruikt. Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren en bossen. Door de bundeling van wetgeving worden de regels duidelijker, begrijpelijker en toegankelijker gemaakt. Ook biedt de wet gemeenten meer ruimte voor gebiedsgericht maatwerk en het maken van eigen afwegingen.

De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een Omgevingsvisie op de stellen over de toekomst van de gemeente. Deze visie wordt verder uitgewerkt in programma’s, verordeningen en een omgevingsplan.

Eén wet, één loket, één procedure

Wilt u een schuur bouwen? Van een leeg stuk land een speelveld maken? Of heeft u bouwplannen? Goede initiatieven komen soms lastig van de grond. Dat verandert met de nieuwe Omgevingswet. Dan geldt: één wet, één loket, één procedure. Het gehele traject wordt daarmee eenvoudiger, sneller en goedkoper.
De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte aan gemeenten om eigen keuzes te maken, én ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers, verenigingen en andere partijen. Tegelijkertijd vraagt de Omgevingswet ook om meer initiatief voor draagvlak bij de initiatiefnemer. Wanneer u een idee heeft, zoekt u dus zelf draagvlak daarvoor bij de omgeving.

Wat merkt u hiervan?

  • Na de ingangsdatum van de Omgevingswet zijn de regels van verschillende overheden duidelijk en inzichtelijk op één digitale plek te vinden. Zo kunt u in één oogopslag zien welke regels er gelden in uw buurt;
  • Er is straks sprake van een snellere en duidelijkere vergunningsverlening. De procedure voor vergunningverlening gaat van 26 naar 8 weken;
  • Er is meer ruimte voor ideeën en initiatieven uit de samenleving;
  • Als initiatiefnemer zoekt u zelf draagvlak voor uw idee in de omgeving.

Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten