Lees voor ?

Wat is de Omgevingswet?

Tekening van een woonwijk.

Tekening van een woonwijk.

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken: de leefomgeving. Deze nieuwe wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor alles wat je buiten ziet, hoort en ruikt. De wet geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden.

Om ervoor te zorgen dat onze leefomgeving een gezonde, veilige en prettig leefbare plek is, hebben we in Nederland veel regels gemaakt. Zowel voor inwoners als bedrijven. Die regels gaan onder andere over hoe we omgaan met natuur, milieu, bouwen en wonen. De Omgevingswet bundelt deze regels.

Eén wet, één loket, één procedure

De nieuwe Omgevingswet bundelt de regels voor het aanvragen van vergunningen bij onder andere bouwen, slopen en kappen. Er is één omgevingsloket voor alle vergunningen, meldingen en aanvragen. Daarnaast biedt de Omgevingswet meer ruimte. Ruimte aan gemeenten om eigen keuzes te maken, én ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers, verenigingen en andere partijen. Tegelijkertijd vraagt de Omgevingswet ook om meer initiatief voor draagvlak bij de initiatiefnemer. Wanneer je een idee hebt, zoek je dus zelf draagvlak daarvoor bij de omgeving.

Omgevingswet verplicht alle gemeenten ook om een Omgevingsvisie op de stellen over de toekomst van de gemeente. Deze visie wordt verder uitgewerkt in programma’s, verordeningen en een omgevingsplan.

Wanneer krijg je met de Omgevingswet te maken?

Je krijgt met de Omgevingswet te maken als je een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving. Bijvoorbeeld bij aanbouw, zonnepanelen plaatsen, ideeën voor moestuinen in de wijk of een buurthuis, uitbreiden bedrijf, aanleggen uitrit of het bouwen van een woning of nieuwbouwwijk. Of wanneer je een melding moet doen of een informatieplicht hebt

Je krijgt ook met de Omgevingswet te maken als jouw buren, de gemeente, ondernemers of anderen een vergunning aanvragen of een initiatief hebben, waarbij iets verandert aan jouw omgeving. In specifieke gevallen is een initiatiefnemer zelfs verplicht  om belanghebbenden op tijd te informeren over de plannen.

Uitdagingen binnen de Omgevingswet

Met deze nieuwe wetgeving gaat het hele systeem zoals we het nu kennen op de schop. En dat brengt uitdagingen met zich mee. Zo moeten vergunningaanvragen voortaan gedaan worden via het nieuwe Omgevingsloket . Dit digitale systeem is een ingewikkeld systeem. Dat zal zeker in het begin nog wel eens haperingen vertonen. Inwoners, ondernemers en overheid moeten daarmee leren werken en al werkende worden er zeker aanpassingen gedaan om het systeem zo goed mogelijk te krijgen. Enig geduld bij alle partijen is gewenst.

 

Meer informatie over de Omgevingswet vindt je op de website van de Rijksoverheid of bij het Informatiepunt Leefomgeving.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten