Huisvesting arbeidsmigranten

U bevindt zich hier: Home » Beleid en plannen » Huisvesting arbeidsmigranten

Huisvesting arbeidsmigranten

Inspraak concept beleidsnota ‘Huisvesting arbeidsmigranten 2018’

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 13 september 2018 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 24 oktober 2018, bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, voor een ieder ter inzage ligt de concept beleidsnota ‘Huisvesting arbeidsmigranten 2018’. Het plan is tevens digitaal beschikbaar via de website van de gemeente Weert (zie het bestand onderaan deze pagina).

Het doel van het te ontwikkelen en te voeren beleid ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten is het bieden van een kader dat aangeeft op welke wijze de gemeente Weert meewerkt aan het realiseren van huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten en in welke omvang en vorm deze huisvesting wordt toegelaten. Het betreft een actualisatie van het beleid uit 2008. Dit is nodig vanwege gewijzigde omstandigheden. Het beleid dient te waarborgen dat de leefomstandigheden voor de buitenlandse werknemers van een algemeen aanvaard niveau zijn, het wonen voldoet aan de wettelijke normen, de veiligheid gewaarborgd is en de gekozen huisvestingsvorm niet ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving of afbreuk doet aan het woongenot in een bestaande leefomgeving. Verder dient er geen overlast voor de omgeving te ontstaan en zijn dienaangaande voorwaarden opgenomen.

Een beleidsregel is een besluit in de zin van artikel 1:3 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht. Beleidsregels behoren tot de categorie besluiten van algemene strekking. Het instellen van beroep tegen beleidsregels – en op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht ook het maken van bezwaar daartegen – is uitgesloten in artikel 8:2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Naar verwachting zal de visie op 19 december 2018 worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Schriftelijke zienswijzen met betrekking tot voornoemd plan kunnen door eenieder gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert, Postbus 950 te 6000 AZ Weert. Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wenst te brengen, omdat u niet in de mogelijkheid bent om een schriftelijke zienswijze in te dienen, dan verzoeken wij u hiertoe telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer 0495-575 221.

Weert, 12 september 2018

Downloads

BestandGrootte
 Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten.pdf (9.34 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie de help-pagina.

Deel deze pagina

+1

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten