Lees voor ?

Asbestverwijdering

 Wilt u asbest verwijderen in of rondom uw woning / bouwwerk? Aan de verwijdering van asbest zijn regels gesteld. Asbest is een natuurproduct, maar kan grote risico’s voor de gezondheid met zich mee brengen. Vandaar dat er voorzichtig moet worden omgegaan met het slopen van asbest en dient u voorafgaand aan de sloop een asbestinventarisatierapport te laten maken en een melding in te dienen.

Op de website van kenniscentrum Infomil is veel informatie te vinden over asbest, waaronder veelgestelde vragen en antwoorden.

Wat moet u doen?

Het is verboden om zonder of in afwijking van een sloopmelding te slopen indien daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m3 zal bedragen.

Als u een pand, woning of object van voor 1994 gedeeltelijk of geheel wilt laten slopen, moet u een aantal dingen doen: U moet altijd een sloopmelding bij uw gemeente doen als u asbest gaat verwijderen. Wij kunnen u helpen om te bepalen of u het asbest moet laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf of dat u het zelf mag verwijderen (zie voor deze uitzondering ‘De uitzondering voor particulieren’). Als u het asbest door een gecertificeerd bedrijf laat verwijderen moet u een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Uit de inventarisatie blijkt waar zich eventueel asbesthoudende toepassingen bevinden. Uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de sloop moet u de werkzaamheden melden.

De afhandeling van de melding kan maximaal 4 weken duren. Na afgifte van de sloopmelding kunt u starten met de werkzaamheden.

  • U kunt de melding digitaal indienen via de landelijke site www.omgevingsloket.nl
  • U voegt hier ook het asbestinventarisatierapport aan toe. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning').
  • Het is ook mogelijk de melding analoog in te dienen bij de gemeente. Op de site www.omgevingsloket.nl kunt u een meldingsformulier downloaden.
  • Het door u ingevulde formulier en de eventueel overige bescheiden kunnen in 3-voud bij de gemeente Weert worden ingediend.
  • U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag (inclusief de voorwaarden waaronder u het asbest kunt slopen en afvoeren).

Uitzondering voor particulieren

Er zijn een twee situaties waarin u de werkzaamheden aan een woonfunctie of een nevenfunctie daarvan zelf mag uitvoeren en ook geen asbestinventarisatierapport hoeft te laten opstellen. Ook bij zelf verwijderen moet u altijd een melding doen en mag u 5 werkdagen na de melding starten met de werkzaamheden. Dit betreft de volgende werkzaamheden:

  • Het (in zijn geheel) verwijderen van geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende asbestplaten met een maximum van 35 m2  per kadastraal perceel.
  • De asbestplaten moeten met schroeven vastzitten aan de draagconstructie. Soms zijn asbestplaten bevestigd met spijkers, nieten of zelfs gelijmd. In die gevallen mag u de platen niet zelf verwijderen. Het risico op het vrijkomen van vezels is bij deze bevestigingsmethoden te groot.
  • Het verwijderen van asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking met een maximum van 35 m2 per kadastraal perceel.

Hoe kunt u zelf asbest afvoeren?

U levert asbest uit uw woning / gebouw af bij de milieustraat: het vrijgekomen asbest pakt u dubbel in doorzichtige niet-luchtdoorlatende folie van 0,2 mm dikte en de naden en hoeken tapet u af. Onverpakt asbesthoudend materiaal zal niet ingenomen worden. Wij raden u aan tijdens de werkzaamheden een stofmasker met een P3 filter te dragen, echter is dit niet noodzakelijk. Als u deze werkzaamheden niet zelf uitvoert, maar laat uitvoeren door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf, is dit bedrijf wel verplicht om vooraf een asbestinventarisatie uit te laten voeren.

Voor bedrijven

Als u asbest wilt verwijderen en afvoeren moet u dit melden bij de gemeente. U kunt dit digitaal doen via www.omgevingsloket.nl of analoog bij de gemeente indienen. Op basis van het bouwbesluit moet er minimaal vier weken voor de aanvang van de verwijderingswerkzaamheden melding gedaan worden bij de gemeente. Bij deze melding dient onder meer een asbestinventarisatierapport gevoegd te worden.

Informatie en vragen?

Meer informatie vindt u op de website www.infomil.nl. Verder kunt u met vragen terecht de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Voor de contactgegevens van de gemeente Weert, zie deze pagina.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten