Lees voor ?

Basisregistratie personen (BRP), wijziging

Wilt u uw persoonlijke gegevens in de Bevolkingsadministratie van de gemeente (BRP) aanpassen? Soms is dat mogelijk. Zo kan de gemeente op uw verzoek, na adoptie of geslachtswijziging, historische gegevens hierover verwijderen. Ook wanneer u merkt dat uw gegevens foutief staan geregistreerd in de BRP kunt u dit doorgeven aan de gemeente. U merkt dit bijvoorbeeld op, naar aanleiding van ontvangst van een document, waaruit blijkt dat er gegevens in de BRP foutief zijn opgenomen.
In andere gevallen zoals in- of uitschrijving, naamsverandering en dergelijke worden de persoonsgegevens in de BRP automatisch gewijzigd.
Als de gemeente de correctie niet uitvoert kunt u zich beroepen op de Algemene wet bestuursrecht.

Wat moet u doen?

Als u foutief geregistreerde gegevens wilt laten wijzigen, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente. Voor de contactgegevens, zie deze pagina.
U dient hierbij tevens een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs bij te voegen en een bewijs van de juiste gegevens.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten