Lees voor ?

Basisregistratie personen (BRP), verzoek geheimhouding registratie

Voor de uitvoering van wettelijke taken stelt de gemeente uit de basisregistratie personen persoonsgegevens beschikbaar aan diverse overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst. Ook interne afdelingen van de gemeente, zoals Financiën (belastingen) en Werk, Inkomen en Zorg (sociale zaken), gebruiken deze gegevens. Dit is wettelijk geregeld en kun je niet voorkomen.
Soms vragen andere instellingen of organisaties (de zogenaamde derden) om jouw persoonsgegevens. Hiervoor kun je bij de gemeente om beperking van verstrekkingen vragen, ook wel genoemd: geheimhouding van jouw persoonsgegevens.

De persoonsgegevens van iedereen die in de gemeente woont of woonde, staan in de basisregistratie personen (BRP). Hierin staan naast jouw adresgegevens ook gegevens over bijvoorbeeld een huwelijk of geregistreerd partnerschap,  je nationaliteit, ouders en kinderen.

Wanneer is geheimhouding mogelijk?

Je kunt bij de gemeente om beperking van verstrekkingen aan derden vragen. Een voorbeeld hiervan is de Stichting Interkerkelijke Leden-Administratie.

Opgelet! Je vraag om geheimhouding betekent niet dat de gemeente nooit meer jouw gegevens aan derden geeft. De minister heeft een aantal derden aangewezen waarvoor geheimhouding niet geldt, bijvoorbeeld pensioenfondsen en zorgverzekeraars.

Een ander voorbeeld betreft een advocaat die voor de uitvoering van gerechtelijke werkzaamheden om persoonsgegevens vraagt. In deze situatie maakt de gemeente een afweging van belangen. Je krijgt dan de mogelijkheid jouw standpunt (zienswijze) te geven. Daarna besluit de gemeente of zij de gegevens verstrekt.

  • Wil je geheimhouding, dan kun je een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente waar je staat ingeschreven.
  • De gemeente is verplicht om binnen 4 weken aan jouw verzoek te voldoen en kan geen aanvullende eisen stellen. Zo kan de gemeente een dergelijk verzoek niet slechts voor een bepaalde tijd laten gelden, kunnen geen kosten geheven worden en kan de gemeente niet om een motivatie verzoeken.

Privacy is een groot goed in Nederland. Het is voor anderen niet mogelijk zomaar jouw gegevens op te vragen bij de gemeente. Wel zijn er instanties die voor specifieke doeleinden jouw gegevens kunnen krijgen.

Wat moet je doen?

Je kunt jouw verzoek persoonlijk of schriftelijk indienen bij de gemeente. Het enige datt je moet laten zien of meesturen, is een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs.

Je  kunt een verzoek om geheimhouding van persoonsgegevens ook (gratis) via de website van de gemeente Weert online doorgeven. Gebruik daarvoor de knop bovenaan deze pagina. 
U hebt wel een DigiD inlogcode én e-mailadres nodig om een online aanvraag te kunnen doen. De gegevens die van je bekend zijn bij de gemeente Weert worden dan al voor-ingevuld.

Ben je verhuisd? Het is aan te raden ook bij de laatste woongemeente om geheimhouding van de verwijsgegevens te vragen. Deze zijn daar namelijk op te vragen.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten