Lees voor ?

Beekstraatkwartier

Parkeerdek en voormalige stadhuis (nu Cwartier) aan het Oud Gasthuisplein.

Parkeerdek en voormalige stadhuis (nu Cwartier) aan het Oud Gasthuisplein.

Welkom op de website van het project Beekstraatkwartier. Het project Beekstraatkwartier ligt in de binnenstad van Weert. We hebben het dan over het oude stadhuis aan de Beekstraat en de omgeving daarvan. Het oude stadhuis is sinds 2015 tijdelijk in gebruik bij Cwartier. De gemeente wil komen tot een definitieve invulling van het Beekstraatkwartier. De gemeenteraad heeft in juli 2022 een bestuursopdracht vastgesteld waarin het proces is beschreven om te komen tot deze definitieve invulling. Alle opties liggen daarbij nog open, van behoud van de bestaande gebouwen, tot sloop en nieuwbouw.

De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om de volgende scenario’s te onderzoeken:

  1. Behoud van de gebouwen en opknappen van het oude stadhuis en de woningen aan de Hegstraat en de Hogesteenweg. De zogenaamde 'minimale variant'.
  2. Transformatie van het oude stadhuis met behoud van de constructie en behoud van de woningen.
  3. Volledige sloop en nieuwbouw
  4. Een combinatie van de scenario’s 1/m 3

Beekstraatkwartier - Alle scenariosImpressies van de screnario's.

Ruimtelijke impressies

Voor de 4 scenario’s zijn zogenaamde ruimtelijke impressies gemaakt. Daarmee wordt met tekeningen een beeld gegeven hoe de invulling van het gebied er in de toekomst uit zou kunnen zien. In de onderstaande filmpjes worden de  4 scenario’s toegelicht. Wij zijn namelijk benieuwd naar jouw mening over de verschillende scenario’s. Eventuele meningen, tips of verbeterpunten nemen we graag mee naar het vervolgtraject!

Uitkomst vragenlijst

Van september 2023 tot en met december 2023 heeft er een vragenlijst online gestaan waarin we benieuwd waren naar ieders mening over de voorgestelde scenario's. Er is door veel mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op deze manier een mening te geven. Alle reacties zijn samengevoegd in dit document (pdf-bestand):
 Gegevens ingevulde vragenlijst Beekstraatkwartier.pdf
(Gebruik de zoom-functie van jouw scherm of pdf-programma om de tekst beter te kunnen lezen)

Inleiding door Paul Verhappen, projectleider Beekstraatkwartier:

Hierboven wordt een YouTube-video getoond. Je kunt deze video ook via de website van YouTube bekijken.

Welkom op de website van het project Beekstraatkwartier. Het project Beekstraatkwartier ligt in de binnenstad van Weert. We hebben het dan over het oude stadhuis aan de Beekstraat en de omgeving daarvan. Het oude stadhuis is sinds 2015 tijdelijk in gebruik bij Cwartier. De gemeente wil komen tot een definitieve invulling van het Beekstraatkwartier.
De gemeenteraad heeft in juli 2022 een bestuursopdracht vastgesteld waarin het proces is beschreven om te komen tot deze definitieve invulling. Alle opties liggen daarbij nog open, van behoud van de bestaande gebouwen, tot sloop en nieuwbouw.
De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om de volgende scenario’s te onderzoeken:

  1. Behoud van de gebouwen en opknappen van het oude stadhuis en de woningen aan de Hegstraat en de Hogesteenweg. De zogenaamde minimale variant.
  2. Transformatie van het oude stadhuis met behoud van de constructie en behoud van de woningen.
  3. Volledige sloop en nieuwbouw
  4. Een combinatie van de scenario’s 1/m 3

Voor de 4 scenario’s zijn zogenaamde ruimtelijke impressies gemaakt. Daarmee wordt met tekeningen een beeld gegeven hoe de invulling van het gebied er in de toekomst uit zou kunnen zien. In de volgende filmpjes zal ik de 4 scenario’s toelichten. Daarbij geef ik ook aan welke functies wordt gedacht.

Beekstraatkwartier - Scenario 1
Impressie scenario 1.


Hierboven wordt een YouTube-video getoond. Je kunt deze video ook via de website van YouTube bekijken.

Bij scenario 1 worden alle gebouwen behouden en opgeknapt en zoveel mogelijk verduurzaamd. Zowel het oude stadhuis als de woningen. Er verandert dus weinig in het gebied qua gebouwen. De gebouwen worden vooral aan de binnenkant gerenoveerd. Aan de buitenkant zal er weinig veranderen. Wel komt er een nieuw dak op het oude stadhuis, worden de kozijnen vervangen en wordt de gevelbeplating vernieuwd.
De woningen aan de Hogesteenweg en aan de Hegstraat worden gerenoveerd.

Aan het opgeknapte stadhuis zijn onder andere de volgende functies toebedacht: wonen, kleinschalige werk- en kantoorruimtes zoals nu het geval is bij Cwartier, 1e lijns zorg (huisarts, fysiotherapie, tandarts, apotheek), kantoren voor Punt Welzijn en recreatievoorzieningen voor ouderen (het huidige Beekcwartier en de huiskamer).

Beekstraatkwartier - Scenario 2
Impressie scenario 2.

Hierboven wordt een YouTube-video getoond. Je kunt deze video ook via de website van YouTube bekijken.

Bij scenario 2 wordt het oude stadhuis volledig gestript. Alleen de vloeren en kolommen worden gehandhaafd. Het gebouw krijgt 2 extra verdiepingen. Daarna wordt het gebouw weer volledig opgebouwd en verduurzaamd. De binnenzijde wordt volledig vernieuwd. Maar ook de buitenzijde krijgt een facelift. Nieuwe kozijnen, nieuw buitenmuren, nieuw dak etc.
De woningen aan de Hogesteenweg en aan de Hegstraat worden gerenoveerd. 3 woningen worden gesloopt om daarmee een betere doorgang te creëren naar het Kasteelplein en het Kasteelpark.

Aan het getransformeerde stadhuis zijn onder andere de volgende functies toebedacht, vergelijkbaar met scenario 1: wonen (maar iets meer dan bij scenario 1), kleinschalige werk- en kantoorruimtes zoals nu het geval is bij Cwartier, 1e lijns zorg, kantoren voor Punt Welzijn en recreatievoorzieningen voor ouderen.

Bij scenario 3 worden het oude stadhuis, de parkeergarage en de woningen aan de Hegstraat en de Hogesteenweg volledig gesloopt. Voor scenario 3 zijn 3 varianten opgezet: 3A, 3B en 3C.

Beekstraatkwartier - Scenario 3A
Impressie scenario 3A.

Hierboven wordt een YouTube-video getoond. Je kunt deze video ook via de website van YouTube bekijken.

Bij scenario 3A wordt het gebied opnieuw ingevuld met een aantal gebouwen. Aan de Beekstraat wat lagere bebouwing passend bij de schaalgrootte van de overige bebouwing in de Beekstraat. Aan de Beekstraat is ook de nieuw bibliotheek voorzien. Aan de Hegstraat en aan de Hogesteenweg is hogere bebouwing voorzien die vooral wordt ingevuld met appartementen. Het middengebied, tussen de bebouwing, wordt ingevuld met groen en water. Ook het Kasteelplein krijgt een groene inrichting. Met deze invulling ontstaan looproutes door het gebied, bijvoorbeeld komende vanuit de Muntpassage, maar ook vanuit de Markt en vanuit de Hegstraat bij de bewaakte fietsenstalling.
Parkeren is volledig ondergronds voorzien.

Naast een groot aantal woningen en de bibliotheek, zijn als functies onder andere voorzien: 1e lijns zorg, dienstverlening (makelaar, schoonheidssalon) en kantoren voor Punt Welzijn, maar ook recreatievoorzieningen voor ouderen.

Bij scenario 3 worden het oude stadhuis, de parkeergarage en de woningen aan de Hegstraat en de Hogesteenweg volledig gesloopt. Voor scenario 3 zijn 3 varianten opgezet: 3A, 3B en 3C.

Beekstraatkwartier - Scenario 3B
Impressie scenario 3B.

Hierboven wordt een YouTube-video getoond. Je kunt deze video ook via de website van YouTube bekijken.

Scenario 3B vertoont grote overeenkomsten met scenario 3A. Aanvullend op de invulling van 3A is hier het kantoorgebouw van de Rabobank vervangen door een ranke woontoren van 12 bouwlagen. Daarmee ontstaat rondom deze toren ruimte om een verbinding te maken tussen de stad en het Kasteelpark. Deze ruimte komt uit tegenover de brug naar het park. Het idee is om ook de Kasteelsingel opnieuw in te richten waardoor de oversteekbaarheid voor voetgangers wordt verbeterd.

De beoogde functies zijn vergelijkbaar met scenario 3B: wonen, bibliotheek, 1e lijns zorg, dienstverlening, kantoren voor Punt Welzijn en ook recreatievoorzieningen voor ouderen.

Bij scenario 3 worden het oude stadhuis, de parkeergarage en de woningen aan de Hegstraat en de Hogesteenweg volledig gesloopt. Voor scenario 3 zijn 3 varianten opgezet: 3A, 3B en 3C.

Beekstraatkwartier - Scenario 3C
Impressie scenario 3C.

Hierboven wordt een YouTube-video getoond. Je kunt deze video ook via de website van YouTube bekijken.

Ook scenario 3C vertoont grote overeenkomsten met scenario 3A en 3B. Ook hier is het kantoorgebouw van de Rabobank vervangen door een ranke woontoren van 12 bouwlagen, waarmee de verbinding tussen de stad en het Kasteelpark sterk wordt verbeterd. Maar ook een nieuwe inrichting van de Kasteelsingel is onderdeel van dit scenario.

Van belang om te vermelden is dat in dit scenario een nieuw theater is opgenomen, aan zijde van de Hogesteenweg. Daardoor kunnen minder woningen worden gebouwd dan bij scenario 3B.

Verder zijn de beoogde functies zijn vergelijkbaar met scenario’s 3A en 3B: wonen, bibliotheek, 1e lijns zorg, dienstverlening, kantoren voor Punt Welzijn en ook recreatievoorzieningen voor ouderen.

Beekstraatkwartier - Scenario 4
Impressie scenario 4.


Hierboven wordt een YouTube-video getoond. Je kunt deze video ook via de website van YouTube bekijken.

Dit is scenario 2 gecombineerd met een woontoren op de plek van de Rabobank. De bestaande gebouwen - oude stadhuis, parkeergarage en woningen - worden ingrijpend gerenoveerd. Door het gebouw van de Rabobank te vervangen door een woontoren, wordt de verbinding tussen de binnenstad en het Kasteelpark verbeterd.

Aan het getransformeerde stadhuis zijn onder andere de volgende functies toebedacht: wonen, kleinschalige werk- en kantoorruimtes, 1e lijns zorg, kantoren voor Punt Welzijn en recreatievoorzieningen voor ouderen.

Op de plek van de Rabobank zijn dus woningen voorzien.


Hierboven wordt een YouTube-video getoond. Je kunt deze video ook via de website van YouTube bekijken.

Tot zover een korte toelichting op de scenario’s. Uitgebreidere informatie over de scenario’s is te vinden op deze website. Uiteraard zijn we benieuwd naar uw mening. Uw mening wordt meegenomen in de afweging om te komen tot een keuze voor de invulling van het gebied. Laat uw mening achter door het invullen van de enquête. Bedankt voor uw aandacht.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten