Lees voor ?

Beekstraatkwartier

Parkeerdek en voormalige stadhuis (nu Cwartier) aan het Oud Gasthuisplein.

Parkeerdek en voormalige stadhuis (nu Cwartier) aan het Oud Gasthuisplein.

In 2014 is de locatie van het voormalige stadhuis vrijgekomen voor een nieuwe invulling. Deze ruimte noemen we Beekstraatkwartier.
Sinds maart 2015 exploiteert het bedrijf Cwartier BV het voormalige stadhuis. Cwartier verhuur ruimtes, via flexibele contracten maar tegen marktconforme prijzen, aan een diversiteit van gebruikers. Dit is een overgangssituatie die uiteindelijk moet leiden tot een herontwikkeling van het gebied. Deze keuze zorgt voorlopig voor een goede invulling van het Beekstraatkwartier. Het draagt bij aan de gewenste levendigheid van het gebied en bovendien worden de kosten zoveel mogelijk beperkt. De overeenkomst tussen de gemeente en Cwartier loopt tot 1 maart 2025.

Gelet op de benodigde ontwikkeltijd om te komen tot een nieuw plan, wordt het proces gestart om in 2025 te kunnen starten met de realisatie van een structurele invulling van de locatie.

Het plangebied Beekstraatkwartier omvat globaal de locatie van het voormalige gemeentehuis aan de Beekstraat 54, de parkeergarage, het parkeerdek, de aan het parkeerdek grenzende woningen, alsmede een aantal aan de Beekstraat gelegen (commerciële) panden. 

Onderhoud gemeentehuis en woningen

De huidige invulling van het voormalige gemeentehuis door Cwartier is een succes. Alle ruimtes zijn verhuurd. Het groot onderhoud van het voormalige gemeentehuis en de in het plangebied gelegen woningen die de gemeente in het verleden heeft aangekocht, wordt op termijn echter een knelpunt.

Met het oog op de herontwikkeling van het gebied is investeren in onderhoud nu steeds een lastige afweging.

Een sterke invulling voor een belangrijke plek in de stad

Wethouder Van Eijk

"Het plangebied is gelegen op een zeer belangrijke plek in de binnenstad. Dit vraagt om een passende en sterke invulling. Dit dient zorgvuldig te gebeuren. Daarmee is de nodige tijd gemoeid. Reden om nu het proces te starten om te komen tot een structurele invulling.
Doelstelling is om het gebied Beekstraatkwartier te ontwikkelen voor toekomstbestendige functies. Daarbij dient de potentie van de ligging in de binnenstad optimaal te worden benut om een hoogwaardige invulling te verkrijgen. Deze ontwikkeling moet bijdragen aan versterking en het vergroten van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de binnenstad."

Wethouder Wendy van Eijk

De opties voor invulling van het gebied liggen nog open, ook als het gaat over renovatie van de bestaande bebouwing, transformatie of volledige sloop en nieuwbouw.

Participatie omgevingsvisie

Er is een participatietraject gestart om te komen tot een Omgevingsvisie. De binnenstad is een belangrijk deelgebied binnen de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie wordt naar verwachting vastgesteld in 2023. Deze visie vormt een belangrijk kader voor de invulling van het Beekstraatkwartier. Belanghebbenden worden benaderd om deel te nemen aan het participatietraject.

 

Werkt de kaart hierboven niet? Je kunt deze ook openen in een nieuw venster.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten