Beekstraatkwartier

Logo van Beekstraatkwartier.

Logo van Beekstraatkwartier.

In 2014 is de locatie van het voormalige stadhuis vrijgekomen voor een nieuwe invulling. Deze ruimte noemen we Beekstraatkwartier. De gemeente heeft via een enquête, werkateliers en klankbordgroepbijeenkomsten haar inwoners en (belangen)organisaties in Weert actief laten meedenken over de herbestemming van Beekstraatkwartier. De resultaten geven inzicht in wat er leeft en waar men behoefte aan heeft. Veel mensen willen ontspanningsmogelijkheden, maar hechten ook grote waarde aan het herstellen van het historisch karakter.

Nieuwe invulling Beekstraatkwartier

De gemeenteraad heeft op 28 januari 2015 een besluit genomen over een nieuwe invulling van het Beekstraatkwartier. De nieuwe invulling houdt in dat Cwartier BV ruimtes verhuurt aan diverse gebruikers passend bij de concepten Urban Unity en ShoppingLab. Daarnaast is Punt Welzijn er gehuisvest. Het voormalige stadhuis moet een verzamelplaats worden waar cultuur, werk en ontspanning bij elkaar komen: jonge doelgroep, startende creatieve ondernemers, broedplaats, werken en leren, cultuur, bruisend stadsleven, dans en muziek, exposities, events, vergaderen, ontspanning, innovatieve winkelconcepten, tijdelijke woonruimte etc. Dit moet een impuls geven voor een levendig centrum.

Het bedrijf Cwartier BV zorgt voor de transitie-exploitatie, die per 1 maart 2015 van start is gegaan. Dit is een overgangssituatie die uiteindelijk moet leiden tot een herontwikkeling van het gebied. Deze keuze zorgt voor een goede invulling van het Beekstraatkwartier. Het draagt bij aan de gewenste levendigheid van het gebied en bovendien worden de kosten zoveel mogelijk beperkt. Cwartier, een samenwerking tussen het Heerlense bedrijf C’magne en het Weerter bedrijf Skice, neemt deze transitie-exploitatie voor zijn rekening en heeft hiervoor met de gemeente een exploitatie-vereenkomst gesloten.  

Op de pagina's aan de rechterkant treft u meer informatie aan over Beekstraatkwartier.

Werkt de kaart hierboven niet? U kunt deze ook openen in een nieuw venster.