Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Bestrijding eikenprocessierupsen

1-5-2023
Boom met eikenprocessierupsen.

Boom met eikenprocessierupsen.

De afgelopen jaren ondervinden we in Nederland veel overlast van de eikenprocessierupsen. De brandharen van de rupsen zorgen voor vervelende gezondheidsklachten, zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen. De gemeente Weert neemt, net als voorgaande jaren, preventieve maatregelen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Monitoring

Sinds eind maart (week 13) zijn onze boomspecialisten op zoek naar ‘ei legsels’ van de eikenprocessierups. We monitoren deze ‘ei legsels’, zodat we op het juiste moment kunnen gaan starten met de preventieve bestrijding van de rupsen. Dit is onder andere afhankelijk van de temperatuur en de bladgroei van bomen. Uit de monitoring blijkt dat de omstandigheden nu goed zijn. Onze specialisten beginnen daarom 3 mei met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierupsen.

Preventieve bestrijding

Voor de bestrijding van de eikenprocessierupsen gebruiken we een middel dat zich hecht aan de bladeren die door de rupsen worden opgegeten. Het middel wordt als nevel in de eikenbomen geblazen en zorgt ervoor dat de rupsen zich niet verder ontwikkelen. Daarmee voorkomen we dat de rupsen gaan vervellen en hun brandharen loslaten. Het middel is niet schadelijk voor mensen of huisdieren.

Wat merkt u hiervan?

De preventieve bestrijding van de eikenprocessierups duurt een aantal weken. Door de grote hoeveelheid bomen en houtwallen in de gemeente, gaan onze specialisten zowel overdag als 's avonds aan de slag met de bestrijding.

Ter plekke wordt rondom de voertuigen van onze specialisten duidelijk aangegeven dat ze bezig zijn met de bestrijding van eikenprocessierupsen. Het gaat vooral om bestrijding in en rondom de stad en langs belangrijke recreatieve routes, zoals fietspaden en wandelroutes.

Overgebleven nesten

Met de preventieve bestrijding kunnen we helaas niet alle eikenprocessierupsennesten tegenhouden. De nesten met rupsen die brandharen loslaten en zo overlast veroorzaken, worden weggezogen door specialisten. Deze bestrijding gaat in een bepaalde volgorde: eerst scholen/zwembaden en andere openbare locaties waar mensen samenkomen, dan woonbuurten en daarna het buitengebied. Op privéterrein wordt niet door de gemeente bestreden. Hiervoor kunnen inwoners zelf actie ondernemen.

Gebruik géén folie of plakstrip

De laatste jaren zien we dat er op verschillende plekken in Weert eikenbomen worden omwikkeld met plastic folie en plakstrips. Veel mensen denken dat dit eikenprocessierupsen bestrijdt. Deze methode helpt echter niet tegen de eikenprocessierups en kan zelfs voor meer overlast en schade zorgen. De rupsen lopen zonder moeite over het plastic heen en als processierupsen aan de plakstrips blijven plakken, raken ze gestrest en laten ze extra brandharen los. Deze brandharen zorgen voor overlast, zoals jeuk en irritatie aan de ogen en luchtwegen. Daarnaast zijn de plakstrips gevaarlijk voor andere dieren. Insecten, vogels en vleesmuizen kunnen vast komen te zitten en sterven. We vragen u daarom om géén folie en plakstrips te gebruiken. Meld overlast altijd bij de gemeente. Dit kan via deze website, zie de pagina 'melding openbare ruimte'.

Bestrijding langs provinciale wegen

Rijkswaterstaat heeft er voor gekozen om in 2023 in de gemeente Weert géén preventieve bestrijding toe te passen vanwege verwachtte afnemende plaagdruk / hinder (bron: Kennisplatform Eikenprocessierups). Als er wel hinder wordt ervaren door de omgeving, dan zal Rijkswaterstaat per melding beoordelen of bestrijding wordt ingezet.
Als u overlast langs provinciale wegen wilt melden, dan kunt u hiervoor terecht bij Rijkswaterstaat, telefoon 0800-8002 of via het contactformulier op de website van Rijkswaterstaat.

Voor meer info, zie de pagina 'Bestrijding eikenprocessierups'.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten